Search Results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for :

  • "reference materials" x
  • Earth and Environmental Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A. Schmitt M. Wiedenbeck 2001 Boron and oxygen isotope composition of certified reference materials NIST SRM 610/612, and reference materials JB-2G

Restricted access
Central European Geology
Authors: Elemér Pál-Molnár, Luca Kiri, Réka Lukács, István Dunkl, Anikó Batki, Máté Szemerédi, Enikő Eszter Almási, Edina Sogrik, and Szabolcs Harangi

and a magnetic mass spectrometer. The Asia-1/65 Russian, GL-O French, LP-6 American and HD-B1 German reference materials were used as external standards. Given errors only represent analytical errors (standard deviation); consequently, geologic factors

Open access
Central European Geology
Authors: János Haas, Tamás Budai, István Dunkl, Éva Farics, Sándor Józsa, Szilvia Kövér, Annette E. Götz, Olga Piros, and Péter Szeitz

corrections by standard-sample bracketing using GJ-1 zircon reference material ( Jackson et al. 2004 ). For further control, the Plešovice zircon ( Sláma et al. 2008 ), the 91500 zircon ( Wiedenbeck et al. 1995 ), and the FC-1 zircon ( Paces and Miller 1993

Open access

on Samples 780 and 784 at the Georg-August University of Göttingen on a Thermo Element 2 SF-ICP-MS equipped with an ASI Resolution 155 ablation system (measurements were performed with 23 and 33 µm spot-sizes). More reference materials were measured

Open access
Central European Geology
Authors: Zsófia Pálos, István János Kovács, Dávid Karátson, Tamás Biró, Judit Sándorné Kovács, Éva Bertalan, Anikó Besnyi, György Falus, Tamás Fancsik, Martina Tribus, László Előd Aradi, Csaba Szabó, and Viktor Wesztergom

filled up to 250 ml. These diluted samples were analyzed with ICP-OES by using a Jobin Yvon Ultima 2C spectrometer. For calibration, a suite of international rock reference materials, and for S and P synthetic solutions, were used. Typically, the

Open access

sediment and soil reference materials, J. Environ . Monit. 1 . 57 – 57 . Sahuquillo , A. , Rigol , A. , Rauret , G. , 2003 . Overview of the use

Restricted access

Néhány potenciálisan mérgező fém frakcióinak meghatározására alkalmazott analitikai módszer értékelése eltérő fizikai talajféleségű mintákon

Evaluation of analytical methods for the determination of different potentially toxic metal fractions in soils with different physical properties

Agrokémia és Talajtan
Authors: Kovács Katalin, Horváth Márk, Halász Gábor, Takács Anita, Heltai György, Boros Norbert, Sipos Péter, and Győri Zoltán

., López-Sánchez , J. F ., Sahuquillo , A ., Rubio , R ., Davidson , C ., Ure , A ., Quevauviller , P . , 1999 . Improvement Of The BCR Three Step Sequential Extraction Procedure Prior To The Certification Of New Sediment And Soil Reference

Open access

Simple and rapid analytical procedures for the AAS (Atomic Absorption Spectrometry) determination of Zn, Cd, Ni, Mo and Pb in biological, geological and soil samples are described. Special attention was paid to sample preparation, which is the step, most vulnerable to contaminants. Optimal conditions are presented for the wet digestion of plant matrices, products and waste for the coal treatment and soil matrices with different acids including: nitric, perchloric, hydrochloric, hydrofluoric, sulfuric and hydrogen peroxide along with optimal temperature programmes for subsequent electrothermal (ET)-AAS and flame (F)-AAS determination of Zn, Cd, Ni, Mo and Pb. Results of the analysis of all samples are discussed. The proposed method allows obviating the organic matrix (soil and plant) destruction stage, shortening the analyte dissolution time, reducing cost, and minimizing hazards of loss and contamination. The validity and versatility of the methods developed were verified by the analysis of certified reference materials.

Restricted access

A történeti korokban élt emberek mindennapi élettevékenységét a háztartásrégészet egy adott emberi populáció hátrahagyott anyagi és építési kultúráján keresztül ítéli meg. A talajtanban alkalmazott talajkémiai és -fizikai paraméterek térhasználat elemzésben történő felhasználása ugyanezt a célt szolgálja, de természeténél fogva eltérő tevékenységek detektálására (is) alkalmas. A bemutatott vizsgálat két épületobjektum, talajtani alapokra helyezett, belső térhasználat elemzésének módszertani megfontolásait, illetve eredményeit foglalja össze. Győr–Ménfőcsanak-Széles-földek lelőhelyen feltárt kelta (La Tène kultúra, Kr.e. III. század második fele), illetve római kori bennszülött (Kr.u. I. század vége) épületobjektum belső terében, a teljes régészeti jelenségre reprezentatív horizontális mintavételi módszert alkalmaztunk, amelynek keretében 50×50 cm-es rácshálóból gyűjtöttünk antropogén üledékmintákat a két objektum belső teréből. A vizsgálat tárgyát képező objektumok méretben és felépítményben azonosságokat mutatnak. Az egyenként két ágasfás, félig földbe mélyített épületekből összesen 68 db mintán végeztünk talajtani méréseket [összes szervesszén-tartalom (TOC%), összes foszfortartalom (Pösszes), pH (H2O, KCl), CaCO3%, Arany-féle kötöttség (KA)]. Annak érdekében, hogy a régészeti jelenségekben megmutatkozó emberi hatást elkülöníthessük a környezeti háttérértékektől, a lelőhely négy pontján vettünk fel kontroll talajszelvényt. A régészeti környezetből származó mérési adatok kiértékelése kettős. Mennyiségi szempontból a lelőhely környezeti viszonyaihoz, illetve a kimért háttérértékekhez kell kalibrálni az adatokat. Minőségi szempontból ugyanakkor egy-egy paraméter mintasorozatában mért szórás, értékintervallum, illetve horizontális heterogenitása árulkodik az épület belsejének eltérő használatáról. Az alkalmazott paraméterek közül az összes foszfortartalom és az összes szervesszéntartalom adatai bizonyultak a leginformatívabbnak annak eldöntésében, hogy a vizsgált belső terek mely pontját, milyen mértékben érhette emberi tevékenységből származó behatás. Eredményeink alapján az Arany-féle kötöttségi szám, illetve a szénsavas mésztartalom eloszlásmintázatait – Győr–Ménfőcsanak-Széles-földek lelőhely esetében – csak részlegesen lehetett az egykori emberi tevékenységhez kötni. Ez a lelőhely szedimentológiai és talajtani viszonyaival magyarázható. A két objektum belső térhasználata, az antropogén üledékeken végzett talajtani mérések tanúsága szerint nem tekinthető azonosnak. A római kori bennszülött épület belső terében markáns különbséget lehet feltételezni a belső térhasználatban. Ezzel ellentétben a kelta épületobjektumnál egyenletes eloszlásmintázatról beszélhetünk, amely olyan emberi tevékenység egykori meglétére utal, amely nem szelektíven használta az épület belső terét.

Restricted access