Search Results

You are looking at 1 - 10 of 23 items for :

  • "resilience" x
  • Social Sciences and Law x
Clear All

társadalomban. Civil Szemle, Vol. 7. No. 2. pp. 43–61. 15 Masten, A. S., Herbers, J. E., Cutuli, J. J. & Lafavor, T. L. (2008) Promoting Competence and Resilience in the School

Open access

Irodalom/References 1 Agasisti, T., Avvisati, F., Borgonovi, F. & Longobardi, S. (2018) Academic Resilience: What Schools and Countries Do to Help Disadvantaged

Open access

Irodalom/References 1 Agasisti, T., Avvisati, F., Borgonovi, F. & Longobardi, S. (2018) Academic Resilience: What Schools and Countries Do to Help Disadvantaged

Open access

Irodalom/References 1 Adger, W. N. (2000) Social and Ecological Resilience: Are They Related? Progress in Human Geography , Vol. 24. No. 3. pp. 347

Open access

Brunila, K. (2012) From Risk to Resilience. The Therapeutic Ethos in Youth Education. Education Inquiry , Vol. 13. No. 3. (September) pp. 451–464. 3 Ecclestone, K. & Lewis, L

Open access
Educatio
Author: Dóra Dobokai Róbert Lászlóné Simon

Absztrakt:

A gyermekvédelmi szakellátásban felnövő, illetve abban a rendszerben élő gyermekek és fiatalok felnőtté válásuk során a társadalom alsó rétegét szélesítik. A társadalmi kirekesztettség, a minőségi kapcsolatok, a gazdasági, kulturális, szociális tőke hiánya miatt bizonytalan a társadalmi integrációjuk is. Az iskolában megszerzett tudás a felemelkedés záloga lehet. A kutatás azokat a problémákat vizsgálja, amelyekkel a Bács-Kiskun megyei pedagógusoknak meg kell küzdeniük a gyermekvédelmi szakellátásban élő tanulókkal folytatott pedagógiai munka során. Az eredmények Bács-Kiskun megyében a gyermekvédelemben felnövekvő tanulók iskolai esélyteremtésében és eredményességében tematizálható problémák vannak.

Open access

Absztrakt:

A társadalmi innováció fogalmát a 2000-es években újra felfedezték, de mindmáig vitatott maradt (Bradford; Phills–Deiglmeier–Miller 2008; Pol–Ville 2009; Mulgan et al. 2007; Nicholls–Murdock 2012; stb.). Fergusont (2017) követve a szerző a társadalmi innovációkat úgy értelmezi, mint a társadalmi hálózatok termékeit, amelyeket időről időre hierarchikus szervezetek stabilizálnak. Viszont e hierarchikus szervezetektől a társadalmi hálózatok újra meg újra szabadulni akarnak, hogy folytathassák innováló tevékenységüket. A társadalmi hálózatok folyamatosan globalizálódnak, ugyanakkor folyamatosan szeparálódnak is egymástól. Néhány esettanulmány az utóbbi időkből jól mutatja ennek a két ellentmondó folyamatnak az eredményét. A horizontálisan kiterjedő hálózatok tanuló közösségeket (városokat és régiókat) eredményeznek, amelyek sikerrel tudnak ellenállni a felülről jövő beavatkozásoknak, sőt rezilienssé képesek válni. Ugyanakkor ezek a (vertikálisan) elkülönült hálózatok nehezítik az innovációk áttörését, és akadályozzák terjedésüket is. Ezért a társadalmi innovációk menedzselésének kulcskérdése az, hogy hogyan lehet összekapcsolni az egymástól vertikálisan elkülönült hálózatokat – miközben autonómiájukat is meg tudjuk őrizni.

Open access

). http://www.tka.hu/hir/3328/jerevani-kommunike [Letöltve: 2017. 02. 27.] 11 Kiss I. (2016) How Can Sustainable Campus Development Support the Resilience of Our Cities? Paper

Open access

. Budapest, Osiris. 8 Geres, K. (2016) Resilience through Storytelling in the EAL Classroom. TESL Canada Journal , Vol. 33. No. 10. pp. 62–85. 9

Open access

Irodalom/References 1 Agasisti, T., Avvisati, F., Borgonovi, F. & Longobardi, S. (2018) Academic Resilience: What Schools and Countries Do to Help Disadvantaged

Open access