Search Results

You are looking at 1 - 10 of 17 items for :

  • "resistance" x
  • Social Sciences and Law x
Clear All

Absztrakt:

Az esszé áttekinti, mit jelentett 1968 a politika világában Nyugaton és Keleten. Felidézi Párizs és a hasonló ihletésű német diákmozgalmak újbaloldali, anarchista gondolatvilágát, az ugyanebben az időben Amerikában kibontakozó polgárjogi és háborúellenes mozgalom törekvéseit. Szembehelyezi ezzel a szocialista Közép-Európa 68-as történetét: prágai tavasz, varsói márciusi tüntetések, magyarországi újbaloldali megmozdulások. Egy második, részletesebb áttekintés bemutatja, hogy alakult ki az ellenkultúra, milyen helyet foglalt el ezekben a mozgalmakban, hogy alakította át a politika tárgyát, színtereit és eszközeit Amerikában, majd az egész világon, és hogyan jutott el a vasfüggönyön túlra, Közép-Európába is.

Open access

Absztrakt:

Frédéric Lordon a munkatörvénykönyv reformja elleni tiltakozás idején, 2016. februárban született Nuit debout urbánus ifjúsági mozgalmat elemezte áprilisban a politikai alany és tárgy, a horizontalitás és vertikalitás, továbbá a mozgalomnak a képviseleti demokráciához való viszonya szempontjából. Nyomában összehasonlítjuk ezt a mozgalmat egy körülbelül tízéves múlttal rendelkező, elsősorban vidéken kialakult és tevékenykedő másik ifjúsági mozgalommal, a ZAD-dal. Mi ennek a két mozgalomnak a múlthoz, az azt megszünteni akaró neoliberális erőkhöz (ellenállás) és a jövőhöz (kreativitás) való viszonya?

Restricted access

Absztrakt:

Az elmúlt évtizedek felsőoktatási reformjainak egyik kiemelt célja az eredményesebb intézményi működés elérése volt, amelyet a menedzsment megerősítésével kívántak elérni. A menedzserizmus azonban az egyetem diszfunkcionális működését is eredményezte. A tanulmány alapkérdése, hogy milyen alternatívái fogalmazódnak meg a menedzserizmusnak azokban az országokban, ahol ez vált az uralkodó egyetemszervezési megközelítéssé. A cikk áttekinti a menedzserizmus kialakulásának okait és kritikáját, néhány ellenállási és reformstratégiát, valamint illusztrációként bemutat egy egyedi irányítási gyakorlattal rendelkező egyetemet, a szövetkezeti elvekre épülő Mondragon Egyetemet.

A reformjavaslatok egyike sem vágyódik vissza az elefántcsonttoronyba, és egyik sem vitatja a hatékonyság és eredményesség fontosságát. Mindegyik úgy véli azonban, hogy a menedzserizmusnál vannak jobb módok, amelyek a hatékonyság elérése mellett a közösség és az érintettek érdekeit teljesebben meg tudják jeleníteni és jobban ki tudják egyensúlyozni. Mindegyik javaslat kiemeli a döntéshozási folyamatok demokratizálásának szükségességét, ami elengedhetetlen feltétele az egyetem megújulásának

Open access

resistance, which have become standard responses to economically focused and instrumental forms of adult education. The author opens the conversation in the book by two questions that frustrated adult educators. 1. Why and when has lifelong learning

Open access

foreseeable resistance to evaluating ESD competences of these schools and teachers. Frustration of stakeholders, decreasing trust in the operating teacher evaluation system, increasing the number of teacher avoiding career promotion, or leaving the teacher

Open access

. The book explores women’s positioning, survival, resistance, freedom, well-being, and agency through the clash of multifaceted sociological phenomena, such as religion, secularism, modernism, tradition, ethnicity, multilingualism, and paradoxes of

Restricted access

based on open-system theory and deals with the human reaction to change (i.e., encourages action or makes resistance to change). This model may help to understand organizational change and its corresponding resistance (e.g., in the education system). The

Open access

[Resistance is possible – Self-construction and construction by others of successful Romnja und Sintezza refering to the categories of class, race and gender] . Zeitschrift fur Pädagogik , 63 ( 6 ), 726 – 751

Restricted access

techniques to signal their resistance to the dictate of foreign rules. 6 Undoubtedly, the rise of illiberal democracy in CEE has its origin in unsolved problems of democratic transition and the institutionalization of legal protection of national

Open access

, action, and intention” ( Ahearn, 2001 , p. 112). Ethnographic research should avoid conceptualizing agency as a synonym for either free will or resistance ( Ahearn, 2001 ). Here, agency is understood as “ the socio-culturally mediated capacity to act

Restricted access