Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • "silókukorica hibridek" x
  • All content x
Clear All

Összefoglalás

Tizenkét silókukorica hibridet vizsgáltunk szántóföldi kísérletben Martonvásáron, 2007–2008. évek folyamán. A kísérletben leafy (leveles) és nem-leafy silókukorica hibridek agronómiai tulajdonságait, a szemtermés minőségi paramétereit, valamint a biogáz kihozatalt hasonlítottuk össze. A vizsgált évek időjárása különbözött egymástól, az évjárat hatása jelentősen befolyásolta a kapott eredményeket. A 2008-ban lehullott nagy mennyiségű csapadéknak köszönhetően a hibridek elérték a genetikailag determinált magasságukat (átlagosan 274 cm), miközben a 2007-es aszályos esztendőben az átlagos magasságuk csupán 238 cm volt. Mindkét évben a leafy hibridek nagyobbra nőttek, mint a nem-leafy, hagyományos nemesítésű silókukorica hibridek. A főcső fölötti legnagyobb asszimilációs levélterületet mindkét évben a kísérletben szereplő öt leafy hibrid érte el. Két év átlagában ez az érték a leafy hibrideknél 0,53–0,84 m2, a nem-leafy hibrideknél 0,35–0,45 m2 közötti intervallumban változott. A leafy hibridek nagyobb levélterületét a főcső fölötti nagyobb levélszám és a szélesebb levelek eredményezték. Az ideális silókukorica hibridek a nagy zöldtömeg mellett (szár, levél) kielégítő mennyiségű szemtermést is produkálnak. A kísérletben szereplő néhány leafy és nem-leafy hibrid ebből a szempontból is kiemelkedő eredményt produkált. A legnagyobb egyedi csőtömeg produkciót egy leafy hibrid (Mv Massil) érte el mindkét évben (198; 320 g), ennél a hibridnél mértük a legnagyobb főcső fölötti levélterületet a vizsgált években. A legnagyobb keményítő tartalmakat leafy hibridek mintáiban mértük, miközben a legnagyobb fehérje- és olajtartalom a nem-leafy hibrideket jellemezte, elsősorban a korai érésűeket. Mind a hagyományos, mind a leafy silókukorica hibridekből elvégeztettük a biogáz kihozatali vizsgálatot. Az eredmények azt mutatták, hogy 1 kg szárazanyagra vetítve az Mv Limasil (494 l/kg) és az Mv Dunasil (490 l/kg) leafy hibridekből képződött a legtöbb gáz.

Restricted access

Összefoglalás

A silókukorica nemesítésben a leafy típusú hibridek egy új irányvonalat képviselnek. Ezekben a hibridekben a megnövekedett cső feletti levélszám nem csak a szárazanyag produkciót növeli, de a levelekben képződött és raktározott nagy mennyiségű szénhidrát a szilázsnak jobb beltartalmi minőséget biztosít. A témában külföldön már több tanulmány is született, Magyarországon azonban még kevés adatot publikáltak. Munkánkban célul tűztük ki a genotípus és az évjárat hatásának vizsgálatát 6 különböző típusú, leafy és nem-leafy silókukorica hibridnél, 4 éven keresztül (2002–2005 között), elsősorban a növénymagasság és csőeredési magasság, a levélszám, a zöld- ill. szárazanyag termés tekintetében. Az eredményekből megállapítható, hogy a két leafy hibrid cső feletti levélszáma (8,00; 9,35) jóval magasabb volt a többi hibrid átlagánál (5,56 az évek átlagában). Ez a tulajdonság szoros negatív korrelációban (r = –0,7346) állt a csőeredés arányával, amely egy genetikailag erősen meghatározott tulajdonság, az évjárathatás kevésbé befolyásolta. A leafy hibrideknél a főcső jóval alacsonyabban helyezkedett el, a növények magassága azonban a többi hibridéhez hasonló volt. A csőeredés aránya a növénymagassághoz a leafy hibridek esetében 0,36, a többi hibridnél 0,41 és 0,45 között változott (az évek átlagában). A csapadékosabb évjáratokban a hibridek magasabbak voltak és egyedi zöldtömegük nagyobb volt, mint a száraz évben.

Restricted access

): Martonvásári silókukorica hibridek minőségének javítása. (Improvements in the quality of Martonvásár silage maize hybrids.) IX. Növénynemesítési Tudományos Napok , Budapest, p. 150.

Restricted access