Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • "starting a new enterprise" x
  • Social Sciences and Law x
  • All content x
Clear All

A GUESSS 2011 nemzetközi kutatás részeként létrejött adatbázisra támaszkodva azt vizsgáljuk, hogy a magyar felsőoktatásban részt vevő hallgatók karrierelvárásaiban milyen szerepet tölt be a családi és az intézményi háttér. Az otthon látott viselkedés- és magatartásminták gyakran erős hatást gyakorolnak a gyermeki életútra. Kérdés, hogy a magyar felsőoktatási intézmények hallgatóinak vállalkozói ambícióit milyen mértékben határozza meg az otthonról hozott minta, és menynyire befolyásolja az oktatási intézmények hatása. Tanulmányunk újdonsága, hogy a vállalkozói karrier-, illetve életpálya-elvárásokat befolyásoló tényezőket megvizsgáljuk a teljes mintára, valamint a teljes minta vállalkozói családi háttérrel rendelkező, illetve nem rendelkező részére különkülön is.Tanulmányunkban először röviden bemutatjuk, hogy eddig milyen kutatások születtek a témában, majd ismertetjük a hallgatók karrierelvárásait és az azokat befolyásoló tényezőket.

Restricted access