Search Results

You are looking at 1 - 10 of 273 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Elméleti háttér: Durkheim fogalmazta meg elsőként a társadalmi integráció és az öngyilkosság közötti összefüggést. Vizsgálatai során azt találta, hogy az az egyén, aki lazán kötődik a társadalomhoz, nagyobb öngyilkossági kockázatnak van kitéve. A társadalmi integráció egy sajátos része, aspektusa a közösség nagyobb eseményeiben, ünnepeiben való részvétel. A társadalomba stabilan integrálódott személy nem csak elfogadja, hanem gyakorolja is közössége ünnepeit, kiemelt eseményeit, mert egy-egy ilyen alkalommal is ki tudja nyilvánítani a társadalom iránti elkötelezettségét, a közösséghez tartozás érzését. Phillips szerint ilyen társadalmi integrációt erősítő esemény az USA-ban az elnökválasztási időszak. Megfigyelése szerint a választások éveinek két hónapjában (szeptember—október) az összhalálozási ráta alacsonyabb, mint a nem választási évek azonos hónapjaiban. Ezt a jelenséget „death-dip effect”-ként írta le, melyet később több szerző az elnökválasztások előtti időszak alatt tapasztalható öngyilkossági gyakoriságra is érvényesnek talált. Cél: A parlamenti választások és az öngyilkossági események számának alakulása közötti összefüggések vizsgálata magyarországi viszonyok között. Módszer: A szerzők a magyarországi országgyűlési választások évének három hónapjában az öngyilkossági események gyakoriságáról kapott adatokat összevetették a nem választási évek megfelelő hónapjainak adataival. Vizsgálták továbbá a választás napját megelőző és követő héten, valamint a választás napján történt öngyilkos cselekmények számát. A vizsgálat során varianciaanalízist (ANOVA), Poisson-modellt és idősoros megközelítést alkalmaztak. Eredmények: 1. A hazai parlamenti választási napokon az öngyilkosságok száma magasabb volt, mint a nem választási márciusi—áprilisi—májusi vasárnapokon, de a különbség nem bizonyult szignifikánsnak. 2. Nem jelentkezett az öngyilkosságok számának változása a választások előtti és utáni hét napjain sem. 3. Vizsgálatunk szerint nem volt kimutatható az öngyilkossági esetek számának csökkenése az országgyűlési választások két hónapjában (április—május) a többi, nem választási év azonos hónapjainak öngyilkossági eseményeivel összevetve sem. Következtetések: A vizsgálatok azt mutatták, hogy hazai viszonyok között nem bizonyítható a parlamenti választások társadalmi integrációt fokozó hatása, így a death-dip jelenség sem volt észlelhető. Figyelemre méltó eredmény ugyanakkor, hogy a választások vasárnapjain az országos öngyilkosságok számai magasabbak voltak a nem választási vasárnapokhoz képest, bár a különbség nem volt szignifikáns.

Restricted access

-Economic Risk Factors of Suicide . Social Science & Medicine 64 ( 2 ): 451 – 461 . Alvaro-Meca , A. – Kneib , T. – Gil-Prieto , R. – Gil de Miguel , A. ( 2013 ): Epidemiology of

Open access

GD have been estimated to around 0.5% ( Kessler et al., 2008 ; Petry, Stinson, & Grant, 2005 ). An association has been found between problem gambling and completed suicide ( Blaszczynski & Farrell, 1998 ), which means that problematic

Open access

Panic disorder and suicide behavior

Egy utánkövetéses vizsgálat eredményei

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Tamás Zonda
and
Gabriella Nagy

A szerzők egy túlnyomórészt pánik- és szorongásos zavarokat ellátó ambulancia 281 fős mintájának (átlagosan 5 éves) utánkövetéses vizsgálatát végezték el. Vizsgálatuk a felvételkor (2002–2006) és a vizsgálat idején (2008) észlelt öngyilkossági viselkedésre terjedt ki. Az első vizsgálat idején 5 főnél (1,7%) volt élete során öngyilkossági kísérlet, 53 beteg (18,2%) számolt be öngyilkossági gondolatokról, fantáziákról — ezek az adatok harmonizálnak a népességben mért gyakoriságokkal. A követési időszak alatt befejezett öngyilkosság nem történt, 2 személy (0,7%) követett el öngyilkossági kísérletet, 4 fő (1,4%) számolt be szuicid ideációkról — ezek az adatok alatta maradnak a népességben mérteknek. Öt betegnél alakult ki major depresszió (közülük egy főnél bipolaris zavar) az utánvizsgálati időszak alatt. A vizsgálat azt mutatta, hogy a komorbiditás nélküli pánikzavar önmagában nem jelent öngyilkossági kockázatot, a gyakori fóbiás tünetek fennállása esetén sem. A terápia után észlelt szignifikánsan alacsonyabb szuicid ideációkat illetően a szerzők hangsúlyozzák a kognitív viselkedésterápia következetes végigvitelének szükségességét.

Restricted access

A magyarországi öngyilkossági halálozás változásai a COVID–19-járvány első évében

Changes in suicide mortality of Hungary during the first year of the COVID-19 pandemic

Orvosi Hetilap
Authors:
Péter Osváth
,
Lajos Bálint
,
Attila Németh
,
Balázs Kapitány
,
Zoltán Rihmer
, and
Péter Döme

factors contributing to self-harm during lockdown restrictions. J Psychiatr Res. 2021; 137: 437–443. 16 Rogers JP, Chesney E, Oliver D, et al. Suicide, self-harm and

Open access

2007 The evolutionary psychological imagination: why you can't get a date on a saturday night and why most suicide bombers are Muslim Journal of Social, Evolutionary, and Cultural Psychology

Restricted access

A 2000 és 2019 közötti időszakban Magyarországon elkövetett, befejezett öngyilkosságok statisztikai elemzése

Statistics on completed suicides committed in Hungary in the period between 2000 and 2019

Orvosi Hetilap
Authors:
Attila Németh
,
Péter Döme
,
Gergely Drótos
, and
Zoltán Rihmer

References 1 World Health Organization. Preventing suicide: a global imperative. WHO, Geneva, 2014. Available from: http://www.who.int/mental_health/suicide

Open access

Öngyilkosság és antidepresszívumok, ökológiai vizsgálatok

Suicide and antidepressants, ecological studies

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Tamás Zonda
,
Károly Bozsonyi
, and
Zoltán Kmetty

alkalmazása a klinikumban . Psychiatria Hungarica , 27 ( 2 ), 92 – 102 . Alameda-Palacios , J. , Ruiz-Ramos , M. , & Garcia-Robredo , B. ( 2013 ). Suicide, antidepressant

Restricted access

Az alacsony szérumkoleszterin-szint mint lehetséges öngyilkossági rizikótényező

Low cholesterol level as a possible suicide risk factor

Orvosi Hetilap
Authors:
Edina Dimény
,
Erika Bán
,
László Gyula Fekete
, and
Attila Brassai

References 1 World Health Organization. Suicide in the world: global health estimates. WHO, Geneva, 2019. Available from: https

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Núria Mallorquí-Bagué
,
Teresa Mena-Moreno
,
Roser Granero
,
Cristina Vintró-Alcaraz
,
Jéssica Sánchez-González
,
Fernando Fernández-Aranda
,
Amparo Del Pino-Gutiérrez
,
Gemma Mestre-Bach
,
Neus Aymamí
,
Mónica Gómez-Peña
,
José M. Menchón
, and
Susana Jiménez-Murcia

( Fox, Hong, & Sinha, 2008 ; Gehricke et al., 2007 ; Granö, Virtanen, Vahtera, Elovainio, & Kivimäki, 2004 ; Verdejo-García, Lawrence, & Clark, 2008 ). The fact that these two constructs are very relevant for suicide attempts in different mental

Open access