Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • "szervezés" x
  • Social Sciences and Law x
  • All content x
Clear All

A korszerű technológiák megjelenése, az országok közötti kereskedelmi határok eltűnése, a fogyasztók választási lehetősége és megváltozott elvárásai hívták életre a reen gineering módszerét, melynek célja elsősorban a minőségjavítás, a vevők jobb kiszolgálása, a vezetés hatékonyságának növelése, illetve a teljesítményproblémák valódi okainak feltárása és javítása. A kutatás során egy újraszervezési folyamatot vizsgáltunk egy kereskedelmi tevékenységet folytató cégnél (amely eredményes működésének érdekében átalakította a vevőkkel való kapcsolattartás színterét), mely folyamat a stratégiai vezetés módszerei közül a reengineeringhez áll a legközelebb. Célunk a reengineering megismerése, illetve a folyamat lezajlásának figyelemmel kisérése és felmérése volt, melynek hatékonyságával kapcsolatosan pozitív eredményekről számolhatunk be.

Restricted access

és kisiskolák: közoktatási tapasztalatok a kistérségi társulásokban. In: Kovács K. & Somlyódyné Pfeil E. (eds) Függőben. Közszolgáltatás-szervezés a kistelepülések világában. Budapest

Open access