Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • "történetírás" x
  • Social Sciences and Law x
Clear All

. LVII. No. 3. pp. 471–485. 8 Romsics I. (2008) Identitáspolitika és történelem. In: Romsics Ignác: Történelem, történetírás, hagyomány. Budapest, Osiris

Open access

Absztrakt:

A tanulmány, mely az Educatio® társadalomtudományok erőtereivel foglalkozó tematikus számának bevezetőjéül is szolgál, a kritikai társadalomtudomány-történetírás sajátos kihívását mutatja be. A tudománymetria a tudományos erőtérben elért pozíciók, megszerzett tőkék alapján mutatja be egy-egy társadalomtudomány helyzetét, míg Mannheim óta tudjuk, hogy a társadalmi rendszer kihat a társadalomtudományok eredményeire, tehát a politikai hatalom által befolyásolt tudományos pozíciók/tőkék és a történelmi távú tudományos eredményesség között ellentmondás lehet. Kuhn óta tudjuk, hogy az önmagukat védő tudományos paradigmák nem adnak pozitív választ a jövőbe mutató tudományos kihívásokra. A tanulmány megoldásokat sorol a kétféle megközelítésmód különbségének csökkentésére, bár azzal a bourdieu-i csapdával, hogy az önkritikus tudomány éppen önkritikusságával próbálja önmagát a valóságosnál hitelesebbnek feltüntetni, így is szembe kell néznie.

Open access

. 43 Romsics I. (2011) A magyar történetírás évszázadai. Korunk, 22. évf. május, pp. 3–15. 44 Soós K. A. (1986) Terv, kampány, pénz. Budapest, Kossuth

Open access