Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • "területi adatok" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Roma népesség és oktatástervezés

Roma Population and Education Planning

Educatio
Author:
Attila Papp Z.

Összefoglaló. A tanulmány népszámlálási és kutatási adatok segítségével a roma tanulókkal kapcsolatos oktatási kérdések értelmezésére, az esetleges oktatáspolitikai beavatkozások megalapozására tesz kísérletet. A szerző azt állítja, a romának gondolt tanulók jelenléte önmagában nem kellene semmilyen nyelvi-etnikai kihívást jelentsen, hiszen az esetek zömében – a népszámlálási adatok tanúsága szerint – szintén magyar anyanyelvű népességről van szó. Az igazi kihívást a roma populáció társadalmi szerkezetben elfoglalt helye jelenti: mivel az alsóbb társadalmi rétegekbe, gyakran társadalmon kívüli élethelyzetekbe szorulva élnek, ez visszahat az iskolai eredményességükre, illetve társadalmi integrációjukra is.

Summary. Based on census and research data the study tries to analyse the educational situation of Roma students, and it intends to describe some educational policy interventions. According to the author the school presence of the Roma students is not an ethnic or linguistique question as Hungarian language is their mother tongue. The real challenge is the social situation of the Roma population: as they live in lower social strata, often in underclass situation, this has an impact on their school performance, and finally on their social integration.

Open access

Dohányzó várandósok elsődleges védőnői állapotfelmérése az alapellátásban

Tobacco smoking primary survey of pregnant women in the maternity and child health service

Orvosi Hetilap
Authors:
Ildikó Rákóczi
,
Péter Balázs
, and
Kristie L. Foley

features of the population. [Központi Statisztikai Hivatal. Népszámlálás 2022. Végleges adatok – A népesség főbb jellemzői (országos és területi adatok).] Available from

Open access

2001b . Népszámlálás 2001. 6. Területi adatok. 13. Pest megye. 4.1.2. Népszaporodás,1970–2001 [Census 2001. 6. Territorial data. 13. Pest County. 4.1.2. Populationgrowth, 1970-2001]. http://www.nepszamlalas2001.hu/hun/kotetek/06/13/ data/tabhun/4

Open access