Search Results

You are looking at 1 - 10 of 61 items for :

  • "treatment" x
  • Social Sciences and Law x
  • All content x
Clear All

within International Law. Integrationist Perspectives 2013 Beveridge, F. (2000): The Treatment and Taxation of Foreign

Full access

Absztrakt:

A tanulmány a felsőoktatási felnőttképzéssel foglalkozik, amely jelentős változáson ment keresztül a 20. század végétől: a korábbi kompenzáló, pótló szerep helyett a továbbképző, átképző szerepe kerül előtérbe.

A tanulmány először áttekinti a magyar felsőoktatás elmúlt negyed századának hallgatólétszám-alakulását, és az elmúlt időszak felvételi tendenciáit, vizsgálva a felvett hallgatók korstruktúráját, a részidős hallgatók és a már diplomával rendelkezők arányát. Az elemzés kitér a szakirányú továbbképzésre is, amely nagyságrendjét tekintve mintegy fele, harmada létszámot képvisel, mint a részidős felsőoktatás, ugyanakkor nagyjából ugyanakkora, mint a diplomával továbbtanulók száma (benne a mesterfokozat megszerzését célzó továbbtanulásokkal is). A szakirányú továbbképzés kétségtelenül a „királyi út” egyik ága, különösen a pedagógus és jogi végzettségűek, valamint bizonyos gazdaságtudományi – elsősorban üzleti – végzettségűek számára. A tanulmány befejezésül kitér annak elemzésére, hogy megéri-e a felnőttkori tanulás, illetve kinek mennyire éri meg.

Összességében a tanulmány megállapítja, hogy a 2010 óta regnáló konzervatív kormány visszafogó felsőoktatás-politikájának hatására a felsőoktatási felnőttképzésben nemcsak a pótlási út szűkült be, hanem a királyi út is. Pedig a felnőttkori tanulás kifizetődő befektetés mind az egyénnek, mind a társadalomnak, amely előnyök indokolttá tennék a felnőttképzés kiemelt oktatáspolitikai kezelését.

Open access

., Nielsen, A. S., Grønbæk, M., Tolstrup, J. S. & Thygesen, L. C. (2012) Internet-based Brief Personalized Feedback Intervention in a Non-treatment-seeking Population of Adult Heavy Drinkers: A

Open access

Psychiatry , 64, pp. 914–920. 26 Vijayakumar, L. & Armson, S. (2005) Volunteer Perspectives on Suicide Prevention. In: K. Hawton (ed.) Prevention and Treatment of

Open access

changes every day, and there are days in which we do not feel professionally qualified to take on challenges, for example with special education. Because if we realize, special education requires a different treatment, requires personalization, requires

Open access

in Roma studies (Romani Studies and Wlislocki Henrik Roma Student College at the University of Pécs). The Roma minority's treatment in the education system of Moldova is studied in chapter 6. According to the most recent official statistics, Roma make

Open access

Initiative . Meyer , A. L. , & Gullotta , P. ( 2012 ). Physical activity across the lifespan: Prevention and treatment for health and well-being . New York : Springer . Issues in children’s and families’ lives. ISBN 978-1-4614-3605-8 . 10

Open access

Initiative . Meyer , A. L. , & Gullotta , P. ( 2012 ). Physical activity across the lifespan: Prevention and treatment for health and well-being . New York : Springer . Issues in children’s and families’ lives. ISBN 978-1-4614-3605-8 . 10

Open access

. If the session is well-prepared, it can create the atmosphere necessary to receive the work of music to be listened to. If the teacher relies on what pupils already know about music and gives them a thorough treatment of new information, pupils will

Open access

around students from two schools in Hajdú-Bihar county. The students involved go to schools in disadvantaged regions and most of the children in these schools are multiply disadvantaged and require special treatment. In such a situation, the role of

Open access