Search Results

You are looking at 1 - 10 of 79 items for :

  • "vallásosság" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

1434 1435 Cseri P. (2004): A vallásosság és az egészség kapcsolata. Embertárs , 1: 4-11. A vallásosság és az egészség kapcsolata

Restricted access

. Gerevich 2012 Empirikus adatok a vallásosság és droghasználat kapcsolatának kérdésköréhez Psychiatria Hungarica 27 6 406 419

Restricted access

W. Wundt és W. James, a modern és tudományos pszichológia alapítói mintegy száz éve tették közzé vallásról írt tanulmányukat. Velük csaknem egy időben kezdett kifejezetten is foglalkozni a vallással S. Freud is. Hamarosan azonban a vallás szinte teljesen eltűnt a pszichológiai irodalomból. Évtizedeken keresztül peremjelenségként kezelték, míg az 1960-as évek után ismét jelentős kutatási területté vált. Miért ez a változás? Kik voltak az elmúlt évszázad jelentősebb valláspszichológusai? Milyen fontosabb módszertani problémák állnak a mai valláspszichológia előterében? A tanulmány ezekre a kérdésekre próbál fényt vetni.

Restricted access

. Kopp , M. , Skrabski , Á. , & Székely , A. ( 2004 ). Vallásosság és egészség az átalakuló társadalomban . Mentálhigiéné és Pszichoszomatika , 5 ( 2 ), 103 – 125 . Kulcsár

Restricted access

. (2003): Hazai vizsgálatok a Kritika Utáni Vallásosság skálával. Magyar Pszichológiai Szemle, 58: 127—152. Hutsebaut, D. (1996): Post-critical belief. A new approach to the religious attitude problem. Journal of

Restricted access

References 1 Kopp, M., Székely, A., Skrabski, Á.: Religion and health in a changing society. [Vallásosság és egészség az átalakuló társadalomban

Restricted access

. (2003): A vallásosság típusai a mai magyar társadalom generációiban. Szociológiai szemle . 13(4), 20–33. Földvári M. − Rosta G. (1998): A modern vallásosság megközelítési lehetőségei. Szociológiai Szemle. 8(1), 127

Restricted access

–868. Zonda, T. (2006). Öngyilkosság, statisztika, társadalom . Budapest: Kairosz Kiadó Zonda, T., & Paksi, B. (2006). Adatok a vallásosság protektív szerepéhez a testi és lelki egészségben. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7

Restricted access

–75. Eliassen, A. H.–Taylor, J.–Lloyd, D. A. (2005): Subjective religiosity and depression in the transition to adulthood. Journal of Scintific Study of Religion , 44(2): 187–199. Földvári Mónika (2003): A vallásosság típusai a mai

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Tamás Martos, Anikó Kézdy, Magda Robu, Szabolcs Urbán, and Katalin Horváth-Szabó

) Handbook of the psychology of religion and spirituality. 43–61. Guilford Press, New York Horváth - Szabó K. (2003) Hazai vizsgálatok a Kritika Utáni Vallásosság skálával. Magyar Pszichológiai Szemle, 58 (1

Restricted access