Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • " de rerum natura " x
  • All content x
Clear All

Emendations are offered upon Lucr. 2. 601, 3. 594 and 3. 1042.

Restricted access

Prostorne modulacije i dezeni materija •

Prilozi za tumačenje poezije Janoša Siverija

Studia Slavica
Author: Zoltán Virág

filozofske poeme O prirodi stvari [De rerum natura] Tita Lukrecija Kara, ujedno u prvi plan stavlja i logičke zamke, sadržinske napetosti, tautologije i paradokse izazvane činjenicom nakrivljenja tela izazvanih dejstvom drugih tela na njih, njjhovim

Open access