Search Results

You are looking at 1 - 10 of 26 items for :

  • "Árpád-kor" x
  • All content x
Clear All

Tanulmányunkban egy 2014–15 folyamán, Székkutason (Csongrád megye) feltárt Árpád-kori településrészlet házaiból előkerült kerámiaanyag feldolgozásának eredményeit mutatjuk be, adalékkal szolgálva a 12. századi kerámiakutatás adataihoz.

Presented here are the results of the assessment of the pottery finds from the houses of an Árpádian Age settlement, a section of which was uncovered at Székkutas (County Csongrád) in 2014–2015, which can contribute to studies on 12th-century pottery.

Restricted access

Az egykori Szentjakabfalva (Budaújlak, Budapest III.) területén egy Árpád-kori ház betöltéséből arab típusú hátasló csontváza került elő. A 15 éves kanca hát- és ágyékcsigolyáin, illetve jobb hátsó végtagcsontjain öregkori elváltozások figyelhetők meg. A településrészlet hulladékgödreiből előkerült háziemlős-csontok közül a szarvasmarha-, juh- és sertéscsontok száma volt a legjelentősebb. A háziemlős-csontok testrégiók szerinti eloszlása az állatok húsfelhasználására enged következtetni. A lócsontváz mellől egy szamár megmunkált metacarpusa került elő.

Restricted access

The study addresses problems of chronology based on a re-assessment of the section cut through the rampart of the fort at Zalavár-Vársziget, of the rampart’s structural traits and of its function within the context of the settlement, as well as through the analysis of the recovered finds and the results of the dendrochronogical analyses.

Restricted access

Part of an Árpádian Age settlement was uncovered at Jászfényszaru–Szőlők alja in 2007. An earlier (11th century–turn of the 12th/13th centuries) and a later (turn of the 12th/13th centuries– 14th century) occupation layer could be distinguished. A plot boundary, several rows of houses and a street could be distinguished in the settlement.

Restricted access

Vessel fragments of the Árpádian Age were found at Baktó on the outskirts of Szeged during the construction of the M3 Motorway. We uncovered the scattered features of a settlement dating from the 12th–13th centuries. A total of fifty archaeological features were excavated, about one-half of which could be assigned to the Árpádian Age. The western edge of the settlement fell into the excavated area; the settlement’s northern boundary could only be tentatively identified. The marginal area of the settlement was characterised by animal pens and a periodically renewed ditch system of rectangular ditches enclosing areas of different sizes.

Restricted access

Polgár-Csőszhalom település tágabb mikroregionális kapcsolatainak vizsgálata a késői neolitikum gazdaságtörténeti viszonyainak rekonstrukciója szempontjából különösen érdekesnek ígérkezik. Ez a problémafelvetés vezetett a korábbi szakirodalomban már többször említett, az elterjedési térképeken ábrázolt Hajdúböszörmény közigazgatási területéhez tartozó Pródi-halom lelőhely behatóbb vizsgálatához. A halom légvonalban körülbelül 20 km-re délkeletre helyezkedik el Polgár-Csőszhalomtól, egy korábbi ártéri sziget keleti végében. A közel 4 m magas domb környezetének felszínét sűrűn borítják egy feltehetően Árpád-kori templom szétszántott, a mezőgazdasági művelés által folyamatosan pusztított maradványai. A topográfiai megfigyelések eredményeinek ellenőrzésére 2007-ben a Pródi-halmon kis léptékű kutató ásatást végeztünk. A késő neolitikus leletek mellett bronzkori, római császárkori szarmata és Árpád-kori emlékek kerültek napvilágra. A körvonalazott régészeti előzmények után végzett magnetométer felmérés eredményeként a Pródi-halom körül többszörös körárok-rendszer képe bontakozott ki. A 2008-as felmérés és a halom környékén végzett többszöri helyszíni szemle alapján rekonstruálhatóvá vált a kiemelkedéstől nyugati irányban, mintegy 550–600 m hosszan húzódó egykori újkőkori település. Ennek foltja lényegében követi a kelet–nyugati dombhát 92,5 m-es szintvonala által körülhatárolt területet, így közel 7–8 ha kiterjedésűre becsülhető. Ezen belül az egykori rondella területe nagyjából 3–3,5 ha területet foglalhatott el.

Restricted access

Kora középkori templomaink jelentékeny része kerektemplom volt, ám ezeknek a templomoknak a nagy része nem maradt meg eredeti valójában: többet átépítettek egy későbbi, több ember befogadására alkalmas templom építése során, illetve s__

Restricted access

The study presents the findings of the archaeological investigation and architectural survey of the vaulted ashlar burial chamber and its burial in Eger Cathedral. The burial chamber is located in the cathedral’s longhouse, whose origins can be traced to the Árpádian Age. In addition to an overview of the relevant medieval and post-medieval historical sources and the archival architectural and archaeological reports, the context and the date of the burial chamber in the architectural history of the medieval cathedral are also discussed, as is its association with the other burials in the cathedral.

Restricted access

Although there is a wealth of studies on Romanesque metal bowls, no consensus has been reached regarding the craftsmanship, the depictions, the function, the distribution and the dating of these bowls. The assessment of the still unpublished finds from a smaller region can stimulate advances in this field. One case in point is the publication of the bowl fragments housed in various collections of County Békés.

Restricted access

: Kristó Gy.: Az Árpád-kor háborúi. Budapest, 216–281. Kristó Gy. 2003 Nem magyar népek a középkori Magyarországon. Budapest. Kun P. 2005 A Tolna megyei Akalacs puszta nevének besenyő hátteréhez. MNy

Restricted access