Search Results

You are looking at 1 - 10 of 11 items for :

  • "Észak-Alföld" x
  • All content x
Clear All

Dolgozatunkban a gazdasági szféra oktatással szembeni elvárásait és véleményét kívánjuk bemutatni egy Észak-Alföld régióban végzett kérdőíves felmérés eredményeinekismertetésén keresztül. Az elsőrészben a minta, a mintavétel és a megkérdezett vállalatok néhány fontosabb jellemzőjét írjuk le. Ezután megkíséreljük bemutatni, mely területen tapasztalhatóstrukturális eltérés az oktatási kibocsátás és a gazdasági kereslet között, majd kitérünk a vállalatok felsőoktatási intézményekkel való elégedettségére, elsősorban a régiós intézményekre koncentrálva. Ennek során megállapítjuk: néhány képzés kivételével a vállalatok közömbösek az iránt, hogy a munkavállalóa régióban szerezte-e a diplomáját, és csak nagyon kevés esetben mondható, hogy kifejezetten preferálják a nem régiós intézmények képzéseit. Mindemellett a vállalatok a felsőfokúvégzettségű alkalmazottaik nagy részét továbbképzik, ebben azonban nem támaszkodnak a (regionális) felsőoktatási intézményekre. A tanulmány második részé_

Restricted access

A tanulmány bemutatja a Polgár-Bosnyákdomb tellszerű településen végzett komplex régészeti kutatásokat, kitérve a terepbejárások, mintavevő fúrások, magnetométeres felmérések és régészeti feltárások eredményeire. Részletesebben elemzi a 2007-ben feltárt proto-tiszapolgári épületet és a halmot körülvevő árkot, és ennek kapcsán foglalkozik a Kárpát-medencei – és szélesebb összefüggésben a délkelet-európai – tellek megszűnésének kérdésével is.

Restricted access

Fintha, I. (1994): Az Észak-Alföld edényes flórája . — TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, 359 pp. Fintha I. Az Észak-Alföld edényes flórája

Restricted access

158 169 Simon, T. (1957): Die Wälder des nördlichen Alföld . (Az Észak-Alföld erd–i). - Akadémiai Kiadó, Budapest, 172 pp. Die Wälder

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors: László Simon, Marianna Makádi, György Vincze, Zsuzsanna Uri, Katalin Irinyiné Oláh, László Zsombik, Szabolcs Vígh, and Béla Szabó

– 97 , Springer Science+Business Media B. V. Simon , L. (ed.). 2011 . Biomass utilisation for energy production in Észak-Alföld Region

Restricted access

„alföldi út” kérdőjelei [Questions of the “Great Plain path”]. Békéscsaba, 173–185. Mező , Barna 2001: A mezőgazdasági vállalkozások helyzete az Észak-Alföld határmenti településein [The situation of agricultural ventures in border

Restricted access

146 Istvánovits 1998 = E. Istvánovits : Adatok az Észak-Alföld 4. század végi-5. század eleji lakosságának etnikai meghatározásához (Angaben zur ethnischen Bestimmung der

Restricted access

–133. 1993 Some data on the history of the Upper Tisza region in the Roman Age (Príspevki k dejinám Szatmársko-Beregskej nížiny v dobe rímskej). VýP IV, 127–142. 1994 Adatok az Észak-Alföld 4. század végi–5. század eleji lakosságának etnikai meghatározásához

Restricted access

: Die Region an der oberen Theiß während der Hunnenzeit . In: Hunnen + Awaren. Reitervölker aus dem Osten. Ausstellungskatalog Schloß Halbturn. Eisenstadt 1996 , 104 – 105 . Istvánovits 1998 E. Istvánovits : Adatok az Észak-Alföld 4 . sz. végi

Restricted access
Journal of Adult Learning, Knowledge and Innovation
Authors: Judit Váradi, Tímea Szűcs, Mária Strenáčiková, and Mária Strenáčiková

. ( 2014 ). Zeneiskolaaz Észak-Alföld régióban [Elementary music school in the North Plain Region] . In T. Ceglédi , A. Gál , & Z. Nagy (Eds.), Határtalan oktatáskutatás. Tanulmányok a 75 éves Kozma Tamás tiszteletére [Boundless educational research

Open access