Search Results

You are looking at 1 - 10 of 27 items for :

  • "Észlelt Stressz Kérdőív (PSS)" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Az Észlelt Stressz Kérdőív (Perceived Stress Scale - PSS) magyar változatának jellemzőit vizsgáltuk 217, stresszkezelő programra jelentkező egyén válaszai alapján. A kérdőív három változata (PSS14, PSS10, PSS4) szorosan korrelál (r = 0,99 és 0,93), mindhárom belső megbízhatósága igen jó (a Cronbach-alfa rendre 0,88; 0,85; 0,79), és a teszt-reteszt megbízhatósága is kiváló (r = 0,90). A nem, az életkor és az iskolai végzettség nem befolyásolta szignifikánsan az összpontszámot, ugyanakkor mintánk egyes alcsoportjainak átlagpontszámai különböztek: a szakemberek (orvos, szakápoló, pszichológus) átlagértékei alacsonyabbak voltak, mint a „normál” és diák csoport értékei, a szomatikus betegcsoport magasabb pontszámot ért el, míg a legmagasabb a pszichiátriai kezelés alatt álló (szorongó) csoport pontszáma volt. A kérdőív validitását más, ismert pszichológiai skálákkal összehasonlítva is igazoltuk. Közepesen szoros összefüggést találtunk a PSS és a szubjektív testi tünetek (PHQ), a WHO Jól-lét Skála, a rövidített Cook-Medley Ellenségesség pontszámok között; szorosabb volt az összefüggés a depresszió (Rövidített Beck Depresszió Kérdőív - BDI) és a szorongás (Spielberger Vonásszorongás Skála - STAI-T) pontszámokkal: a korrelációs együtthatók 0,52-0,85 között voltak. A fentiek jelzik, hogy bár van összefüggés az észlelt stressz és a különböző testi és lelki tünetek között, a PSS által mért változó egy független konstruktum, mely alkalmas a krónikus stressz mint rizikófaktor becslésére.

Restricted access

Az Észlelt Stressz Kérdőív járványspecifikus verziójának validálása

Validation of pandemic-specific version of the Perceived Stress Scale

Orvosi Hetilap
Authors:
Csaba Hamvai
,
Ágoston Fáber
, and
Barna Konkolÿ Thege

Scale (PSS). [Észlelt Stressz Kérdőív (PSS) magyar verziójának jellemzői.] Mentalhig Psychosomat. 2006; 7: 203–216. [Hungarian] 14 Rózsa S, Szádóczky

Open access

health. Sage, Newbury Park, CA, 1988; pp. 31–67. 11 Stauder A, Konkolÿ Thege B. Characteristics of the Hungarian version of the Perceived Stress Scale (PSS). [Az Észlelt Stressz Kérdőív (PSS

Open access

Perceived Stress Scale (PSS). [Az Észlelt Stressz Kérdőív (PSS) magyar verziójának jellemzői.] Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2006, 7 (3), 203–216. [Hungarian] 17

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Magda Rohánszky
,
Rózsa Katonai
, and
Barna Konkolÿ Thege

Perceived Stress Scale (PSS). [Az Észlelt Stressz Kérdőív (PSS) magyar verziójának jellemzői.] Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2006, 7(3), 203–216. [Hungarian] Zigmond, A. S., Snaith, R. P.: The Hospital Anxiety and

Open access

Stressz Kérdőív (PSS) magyar verziójának jellemzői.] Mentálhig Pszichoszom. 2006; 7: 203–216. [Hungarian] 22 Lee SW, Ng KY, Chin WK. The impact of sleep amount and sleep quality

Open access

Intenzív kognitív viselkedésterápiás csoport pánikbetegség kezelésére

Intensive cognitive behavioral group therapy for the treatment of panic disorder

Orvosi Hetilap
Authors:
Dóra Perczel-Forintos
,
Illés Áron Kovács
, and
Lívia Priyanka Elek

, 2009. [Hungarian] 28 Stauder A, Konkoly-Thege B. Characteristics of the Hungarian version of the Percieved Stress Scale. [Az észlelt stressz kérdőív (PSS) magyar

Open access

Stauder, A., Konkolÿ Thege, B.: Characteristics of the Hungarian version of the Perceived Stress Scale. [Az Észlelt Stressz Kérdőív (PSS) magyar verziójának jellemzői.] Mentálhig. Pszichoszom., 2006, 7 , 203–216. [Hungarian

Restricted access

Munkával kapcsolatos motivációk és elégedettség – Személyorientált elemzés

Work motivation and satisfaction – A person-centered approach

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Éva Fényszárosi
,
Viola Sallay
,
Balázs Matuszka
, and
Tamás Martos

.1111/1464-0597.00039 Stauder A. , & Konkoly Thege B. ( 2006 ). Az észlelt stressz kérdőív (PSS) magyar verziójának jellemzői . Mentálhigiéné és Pszichoszomatika , 7 ( 3 ), 203 – 216

Restricted access

A Többdimenziós Párkapcsolati Stressz Kérdőív magyar változatának (MSQ-C-Hu) pszichometriai mutatói

Psychometric characteristics of the Hungarian version of Multidimensional Stress Questionnaire for Couples (MSQ-C-Hu)

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Zsuzsa Happ
,
Georgina Csordás
,
Csilla Lakatos
,
Enikő Csilla Kiss
, and
Krisztina Csókási

Alto : Consulting Psychologists Press . Stauder , A ., & Konkolÿ Thege , B . ( 2006 ). Az Észlelt Stressz Kérdőív (PSS) magyar verziójának jellemzői . Mentálhigiéné és Pszichoszomatika , 7 , 203 – 216 . Stauder , A ., Witthöft , M

Open access