Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • "állampolgári jogok" x
  • All content x
Clear All

2001 folyamán néhány szociológus és vezető szociális munkás a Fővárosi Közigazgatási Hivatal megbízásából mintegy negyven budapesti szociális intézménynél folytatott módszertani ellenőrzést. Ezeket az intézményeket nonprofit szervezetek, vállalkozók, egyházak és önkormányzatok tartják fenn. A tapasztalatok alapján megállapítható, hogy gyakorlatilag befejeződött a fővárosban működő szociális ellátó intézmények igaz­gatásrendészeti megalapozása, és jelentősen előrehaladt a professzionalizálódás. A módszertani munka további fázisában szükséges a módszertan fejlesztése és az ellenőrzések, felülvizsgálatok metodológiájának kimunkálása is.

Restricted access

Rights: Report of the Commissioner for Fundamental Rights on the AJB 4291/2010 case. [ Alapvető Jogok Biztosának Hivatala: Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának jelentése az AJB

Open access

] Reports of the Parliamentary Commissioner for Civil Rights. [Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának vizsgálati jelentései.] OBH 1866/1998., OBH 1925/1999., OBH 5313/2001. On-line: http://www.obh.hu [Hungarian] Act to

Restricted access