Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • "álműtét" x
Clear All

Absztrakt

Etikai érvekkel nem tartható álláspont az álműtétnek mint klinikai, vizsgálati, kontrollcsoportnak a kategorikus elutasítása.

A bevezetés előtt álló, új sebészeti eljárás esetében az evidencián alapuló orvoslás alapelveinek alkalmazásával kell eldönteni, hogy az adott invazív technika rendelkezik-e a megfelelő, tudományos bizonyítékokkal, valamint azt is, hogy az új, invazív eljárás objektív megítéléséhez az álműtétes csoport vagy más viszonyítási alap fogadható-e el. Az álműtéti csoporttal végzett klinikai vizsgálatok szakmai szükségszerűsége és orvosszakmai, etikai elfogadhatósága mindig eseti döntést igényel.

Az (álműtéttel) kontrollált sebészeti beavatkozás kockázatának megítélésekor mérlegre kell tennünk azt is, hogy mi a következménye annak, ha nem végzünk a szakmai szabályai szerinti, kontrollált vizsgálatot az invazív beavatkozás hatásosságának és biztonságosságának megállapítására.

Közös nevezőre lehet és kell hozni két alapvetően fontos orvosi feladatot: az egyén gyógyítását, valamint a közösség igényét a bizonyított, hatásos és biztonságos eljárásokra.

Restricted access

Psychopharmacology 29 4 372 7 . 6. J Antal 2007 Az álműtét és annak orvosi etikai kérdései

Restricted access

Absztrakt

A bizonyítékalapú orvoslás világában egy innováció elfogadtatásához a randomizált, kontrollált vizsgálatok elengedhetetlenek. A farmakológiai vizsgálatok gyakorlatával ellentétben azonban a sebészi innováció számos buktatót rejt: kontrollcsoport felállítása sokszor nem egyszerű, a placebo fogalma sem könnyen definiálható, az álműtétek alkalmazása sem jogi, sem etikai formában nincs kellően szabályozva, ugyanakkor esetleges szakmai előnyei is kétségesek. A tanulási folyamatból eredő, időben és térben változó kockázat is a sebészeti kutatások sajátos velejárója. Igény mutatkozik tehát olyan vizsgálati módszertan keresésére, amely az előbb említett nehézségeket áthidalja, klinikailag mégis releváns és széles körben elfogadtatható eredménnyel járhat. A nemzetközi irodalomban egyre többször találkozhatunk a problem-based evidence kifejezéssel, amely az evidenciákat konkrét gyakorlati problémákból kiindulva, a felhalmozódó szakmai tudásból és tapasztalatokból nyeri, ezért a manuális szakmák kutatásait illetően számos előnyt jelenthet a randomizált vizsgálatokkal szemben. Ilyen vizsgálati metodikákkal a jelenleginél jóval szélesebb körben nyílhat lehetőség sebészi kutatások indítására és nemzetközi elfogadtatására.

Restricted access