Search Results

You are looking at 1 - 10 of 4,046 items for :

  • All content x
Clear All

A tanulmány áttekinti az utóbbi fél évszázad pszichológiájának és társadalomtudományának küzdelmét az én köré csoportosított fogalmakkal. Bemutatja, hogy a fogalmi káosz mögött egymással versengő felfogások rejlenek a pszichológia egyik legfontosabb fogódzójának, a személyességnek a visszaadására. Részletes elemzést kapnak a dekonstrukciós felfogások és a narratív elmélete. A szerző amellett áll ki, hogy az eltűnt ént _a

Restricted access

Pataki Ferenc az énnelés a társadalmi identitástudattal foglalkozó nagyszabású művé__

Restricted access

in the self-concept: The shift from personal to social identity . Eur. J. of Soc. Psych ., 34 ( 3 ), 257 – 278 . 26. Pataki Ferenc ( 1982 ): Az én és a

Restricted access

1 Rapport de György Ottlik sur son voyage en Italie, Suisse, France et Allemagne, 18 août au 28 sept. 1942. MOL (Archives nationales hongroises). K64. 1942

Restricted access

7 37 A. Beltrán 1953 = A. Beltrán: "En torno a la palabra Castu de algunas monedas de Turiasu". Numisma 6 (1953) 23-27. En torno a la palabra Castu

Restricted access

. Gravari-Barbas , Maria , 1999 . La ville décor: accueil de tournages de films et mise en place d'une nouvelle esthétique urbaine . Cybergeo: European Journal of Geography [Online], document 101, 27 / 05 / 1999 , Available at: http

Open access

Alvar Ezquerra, Manuel (1995): La formatión de palabras en español , Madrid, Arco/Libros. La formatión de palabras en español Diez, M

Restricted access

References [1] EN 1993-1-1, 2005 Eurocode 3 , Design of steel structures, Part 1-1, General rules and rules for buildings, 2005. [2] EN 1999

Restricted access
Acta Botanica Hungarica
Authors: A. Borhidi, J. Darók, M. Kocsis, Sz. Stranczinger, and F. Kaposvári

, Rondeletieae) en la flora de México. - Acta Bot. Hung. 45 : 1-12. Especies nuevas de los géneros Arachnothryx y Javorkaea (Rubiaceae, Rondeletieae) en la flora de México Acta Bot. Hung

Restricted access

: Determination of strength parameters of aggregates for railway ballast according to EN 13450:2002 . — Research report, BME, No. 30713-003-MG-025/2005. (In Hungarian.). Gálos , M. , L. Kárpáti 2007

Restricted access