Search Results

You are looking at 1 - 10 of 254 items for :

  • "értékek." x
  • All content x
Clear All

Sok vita folyik az egészségi állapotbeli társadalmi egyenlőtlenségekről, különösen az ifjú és serdülő korban. Az irodalom arról számol be, hogy szemben a felnőttkori egyenlőtlenségekkel, fiatal korban bizonyos mérvű kiegyenlítődés tapasztalható. A kutatások azonban azt mutatják, hogy az egyenlőtlenségek alacsony_t

Restricted access

.–Friedenberg, R. V. (2008): Political Campaign Communication . Rowman & Littlefield Publishers, New York. Varga, K. (2003): Értékek fénykörében: 40 év értékkutatás és jelen országos értékvizsgálat – Adalék egy új

Restricted access

. Csepeli Gy. – Prazsák G. (2010b): Internetezők az értékek vonzásában. In: Rosta, G.–Tomka, M. (szerk.): Mit értékelnek a magyarok? Faludi Ferenc Akadémia, Budapest, 187–204. Dahrendorf, R. (1968) [1958]: Homo sociologicus

Restricted access

. sz. 1-28. Varga Károly (2001b): Vallás és vállalkozás. Társadalomkutatás , 1-2. sz. 93-118. Varga Károly (2003): Értékek fénykörében. Akadémiai Kiadó, Budapest

Restricted access

Pedagógiai Szemle, Vol . 62. Nos 9–10. pp. 3–14. 17 Kaposi J. (2012) Értékek és tartalmak, avagy a tartalom értékei. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 62. No. 1–2–3. pp

Open access

) Centeri Cs., 2002. Az általános talajveszteség becslési egyenlet (USLE) K tényezőjének vizsgálata. Doktori értekezés. Szent István Egyetem. Gödöllő. Centeri Cs. & Pataki R., 2003. A talajerodálhatósági értékek meghatározásának

Restricted access

/3. pp. 195–208. Kiss G. (1999): Talajtani értékek és meghatározásuk módszere a podzolos barna erdőtalaj példáján. Agrokémia és Talajtan. Tom. 48. No. 1.–2. pp. 147–171. Kiss

Restricted access

. 33. Takács-Murinkó L. ( 2007 ): Értékek és boldogság – a számok tükrében . Letöltés: 2009. 01. 11. http://www.talaljukki.hu/index.php/article/articleview/930

Restricted access

Diego, CA : Academic Press . S chwartz , S. H. ( 2006 ). Vannak-e egyetemes aspektusai az emberi értékek tartalmának és szerkezetének ? In N guyen LUU , L. A. és FÜLÖP

Restricted access