Search Results

You are looking at 1 - 10 of 38 items for :

  • "érzelmi intelligencia" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Személyiség, érzelmi intelligencia és élettel való elégedettség

Personality, emotional intelligence and life satisfaction

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Author:
Henriett Bányai-Nagy

-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT): User’s Manual . Toronto: Multi-Health Systems Incorporated Nagy , H. ( 2010 ). A képesség-alapú érzelmi intelligencia modell

Restricted access

Reziliencia és érzelmi intelligencia

Resilience and Emotional Intelligence

Educatio
Author:
Dóra Dobokai Róbert Lászlóné Simon

Goleman, D. (1995) Az érzelmi intelligencia. Budapest, Háttér Kiadó. 3 Hegyiné Ferch G. (2001) Az érzelmi intelligencia szerepe a nevelői munkában

Open access

. Goleman , D. ( 1997 ): Érzelmi intelligencia . Budapest , Háttér Kiadó . 9. Goleman , D. ( 2002 ): Érzelmi intelligencia a munkahelyen . Budapest, Edge 2000 Kft

Restricted access

Az Érzelemszabályozás és az érzelmi intelligencia kapcsolata kognitív átkeretezési feladatban

The relationship of emotion regulation and emotional intelligence in a cognitive reappraisal task

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Barbara Bodrogi
,
Tamás Bereczkei
, and
Anita Deák

, D. (1995/ 2008 ). Érzelmi intelligencia . Budapest : Háttér Kiadó . Gratz , K. L. , & Roemer , L. ( 2004 ). Multidimensional assessment of emotion regulation and

Restricted access

Az érzelmi intelligencia összefüggései az álomjellemzőkkel, az alexitímiával és a globális jólléttel

Relationships between emotional intelligence, dream characteristics, alexithymia and global well-being

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Laura Fenyves
and
Henriett Bányai-Nagy

. Goleman , D. ( 1997 ). Érzelmi intelligencia . Budapest : Háttér Kiadó . Greenberg , R. , & Pillard , R. , Pearlman , C. ( 1972 ). The effect of dream deprivation

Restricted access

Érzelemszabályozás – a megküzdés és az érzelmi intelligencia tükrében: Három független, de mégis átfedő elméleti és kutatási tradíció

Emotion regulation – in the context of coping and emotional intelligence literature: Three distinct yet overlapping theoretical and empirical traditions

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Gyöngyi Kökönyei
and
Natália Kocsel

. ( 2012 ). A Salovey–Mayer-féle érzelmi intelligencia modell érvényességének elemzése . Magyar Pszichológiai Szemle , 67 ( 1 ), 105 – 127 . Nagy , H. , Magyaródi , T. & Séllei

Open access

A képességalapú érzelmi intelligencia: új paradigmák a tesztfejlesztésben és pontozásban. Hazai tapasztalatok az érzelemmegértés és érzelemszabályozás szituációs tesztekkel

Measurement of ability emotional intelligence: Situational test of emotional understanding and situational test of emotion management

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Henriett Nagy
,
Tímea Magyaródi
, and
Beatrix Séllei

. NAGY H. , OLÁH A. és TÓTH K. ( 2009 ). Az érzelmi intelligencia mérésének néhány problémája: a fejlodési kritérium tesztelése . Pszichológia 29 ( 2 ), 165 – 186

Restricted access
Pszichológia
Authors:
Sándor Rózsa
,
Rita Kálmán
,
Natasa Kő
,
Henriett Nagy
,
Titanilla Fiáth
,
Anna Magi
,
Andrea Eisinger
, and
Attila Oláh

Bernadette , Balázs Hedvig , Demetrovics Zsolt ( 2007 ): Szerhasználat és érzelmi intelligencia összefüggései elterelésben résztvevő és egyetemista kontroll csoport esetén . Az előadás elhangzott a Magyar Addiktológiai Társaság VI. Országos

Restricted access

emotional intelligence model’s validity. [A képességalapú érzelmi intelligencia modell érvényességének empirikus elemzése.] Doktori értekezés. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2010. [Hungarian] Schutte, N. S

Restricted access

A tanulmányban bemutatott kutatás laboratóriumi helyzetben tesztelte az érzelmi intelligencia alkalmazkodási hatékonyságot előmozdító szerepét. A hangulatok és a kognitív teljesítmény együttjárásait vizsgáló kutatásunk az érzelmi intelligenciát teljesítményteszt és önbeszámolós kérdőív alkalmazásával is mérte, így lehetővé vált a képesség-érzelmi intelligencia és a vonás-érzelmi intelligencia konst¬ruk¬tu¬mok érvényességének összehasonlítása is. A laboratóriumi kutatás során a filmvetítés segítségével manipulált hangulat (pozitív és negatív hangulatindukció) különböző teljesítménymutatókra (verbális fluen¬cia, figyelemterjedelem, figyelmi pontosság) gyakorolt hatásait vizsgáltuk az érzelmi intelligencia függvényében. Az érzelmi/hangulati hatások felhasználása a kognitív folyamatok hatékonyságának fokozásához bármely érzelmi intelligencia modell esetében kulcsösszetevő. Eredményeink szerint a magas érzelmi intelligenciával jellemezhető személyek voltak képesek a pozitív és a negatív hangulati hatásokat eredményesen felhasználni különböző teljesítményeik növeléséhez.

Restricted access