Search Results

You are looking at 1 - 10 of 12 items for :

  • "önmegvalósítás" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A dolgozat áttekinti, hogy milyen fogalmi előzményei voltak a pozitív pszichológiai szemlélet kialakulásának. Ilyen a kultúra és a személyiség szerepe a 19. század közepén John Stuart Mill filozófiájában, az aktiváció és a viselkedés energetikájának problémája, a kompetencia fogalomrendszerének beillesztése az emberi motívumok rendszerébe, a személyiség aktív koncepciója az önmegvalósítás előtérbe helyezésével és a determinizmus megkérdőjelezése.

Restricted access

Hátrányos helyzetű tanulók szociális és érzelmi intelligenciájának vizsgálata az Arany János tehetséggondozó programban

The study of the social and emotional intelligence of disadvantaged students in Arany János talent support program

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Ágnes Harsányiné Petneházi
,
Judit Páskuné Kiss
,
Erzsébet Lestyán
,
Nóra Kós
, and
Ágota Szabóné Balogh

-Health Systems . Bar-On , R. ( 2001 ). Érzelmi intelligencia és önmegvalósítás . In Ciarrochi , J. , Forgas , J. P. , & Mayer , J. D. , Az érzelmi intelligencia a mindennapi

Restricted access

3 7 13 Szabó K. - Becsky A. (2003): Önmegvalósitás vagy digitális magány? A távmunka elterjedésének ösztönzői és akadályai Magyarországon

Restricted access

A Loyola Generativitás Skála (LGS-18) magyar nyelvű adaptációja

Hungarian adaptation of the Loyola Generativity Scale (LGS-18)

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Izabella Ilea
,
Dániel Jenei
, and
Orsolya Vincze

szolgálja. A generativitás eme két lehetséges irányultsága az egyén értékszemléletében is megmutatkozik. Az ágenciára jellemző önmegvalósítás, valamint a kapcsolódó hatalom és teljesítmény értékek a szelf megerősítésére tett törekvéseket jelzik

Open access

1997 Szabó, K. - Becsky, A. (2003): Önmegvalósítás vagy digitális magány? A távmunka elterjedésének ösztönzői és akadályai Magyarországon (Self

Restricted access

kizárólagosan determinált lényként beállító feltevést megkérdőjelező, az autonómia mellett voksoló emberfelfogás. Nem megkérdőjelezve, hogy a 20. század közepén a Maslow és Rogers által fókuszba állított önmegvalósítás és a személyiség aktív önalakító

Open access

Tehetség a munkahelyen 1. A tehetség elméleti megközelítése munkahelyi kontextusban

Talent at Work 1. A Theoretical Approach to Talent in a Workplace Context

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Dóra Klajkó
,
Bonnie Bakurecz
,
Gyöngyvér Csapó
,
Nikoletta Fejes
,
Szilvia Kázmér-Mayer
, and
Andrea Czibor

az önmegvalósítás támogatása, vagyis egy személyben rejlő potenciál kibontakoztatása. Olyan fogalmakat tanulmányoz a tehetség kapcsán, mint a szenvedély (erős hajlandóság egy olyan tevékenység irányába, amelyet az ember szeret, fontosnak talál és

Open access

Történeti tabló a pozitív pszichológiai jóllét és mentális egészség elméletekről és előzményeikről

Historical tableau of positive psychological well-being and mental health theories and their antecedents

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Virág Zábó
,
Attila Oláh
, and
András Vargha

autonómia és az önmegvalósítás fontosságát hirdeti. Értékrendünk, céljaink, reményeink alapján kreatívan válasszunk az életlehetőségeink közül, hiszen „mindenki a maga boldogságának a kovácsa” ( Adler, 1956 ). Ezt az önmegvalósítás ( Maslow, 1968 ) révén is

Open access

Tehetség a munkahelyen 2. A tehetségmenedzsment gyakorlati szempontjai

Talent at Work 2. Practical Aspects of Talent Management

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Dóra Klajkó
,
Szilvia Kázmér-Mayer
,
Nikoletta Fejes
,
Gyöngyvér Csapó
,
Bonnie Bakurecz
, and
Andrea Czibor

kollektivista (együttműködés és az alkalmazkodásra való hajlandóság) és a nyugati individualista (önérvényesítés, önmegvalósítás) társadalmi értékek nehezen egyeztethetők össze egy munkacsoporton belül. A felvétel, beillesztés és megtartás alapfeltétele, hogy az

Open access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Julia Basler
,
Cintia Bali
,
Adrián Fehér
,
Botond László Kiss
, and
András Norbert Zsidó

kutatások is megerősítenek ( Asher és mtsai, 2017 ). Ezt magyarázhatja Asher és munkatársai szerint, hogy a nőkre inkább interdependens önmegvalósítás jellemző, amelyben mások a szelf részei ( Markus és Kitayama, 1991 ; Cross és mtsai, 2011 ), illetve hogy

Open access