Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • "újságtörténet" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Harminc év mérlege.

Visszapillantás három évtized mérleg-számaira

Evaluating Government Policies.

A Review of Thirty Years
Educatio
Author:
Tamás Kozma

Összefoglaló. Ennek az írásnak a célja kettős. Egyrészt bevezetés kíván lenni a Harmincéves az Educatio további tanulmányaihoz; másrészt pedig visszapillantás az EDU 1992–2018 között szerkesztett Mérleg-számaira. Ezek a számok olvashatók mind papír alapon, mind pedig online formában. Ami nem olvasható, az a keletkezéstörténetük. A Mérleg-számok ötletéről, a szerkesztés körülményeiről, a szerkesztés körüli vitákról, valamint a megjelenés körüli izgalmakról szól ez a cikk. Fejezeteit az egyes Mérleg-számok alkotják, amelyek átfogják az EDU három évtizedes történetét. Célunk nem az volt, hogy megírjuk az Educatio® történetét. Hanem hogy felelevenítsük a szerkesztés hátterét, konfliktusait, levegőjét. Így ez az áttekintés mind az EDU30-hoz, mind a Mérleg-számok keletkezéséhez hozzájárul.

Summary. The purpose of this writing is twofold. On the one hand, it is an introduction to further studies of the present publication of Educatio®. On the other hand, it is a look back at the Journal’s issues focused on education policy evaluation compiled every four years between 1992 and 2018. These thematic issues can be read both on paper and online. What cannot be read is their history of origin. The present article is about the idea of education policy evaluation, the circumstances of organising, the debates on editing, and the excitements around their appearance. The writing covers three decades of the Journal, and is structured by the four-year periods of its outcoming. Our goal was not to write a complete history of Educatio®. Instead, to highlight the background, the conflicts, and the atmosphere of evaluating government policies. Thus, the writing contributes to both the present issue and the career path of Educatio®.

Open access