Search Results

You are looking at 1 - 10 of 97 items for :

  • "őszi búza" x
Clear All
Authors: István Kristó, Márton Jolánkai and István Mihály Petróczi

. Kováts , A. : 1981 . Növénytermesztési praktikum . Mezőgazdasági Kiadó. Budapest. 386 . 14. Kuti , A. – Horváth , J. : 1971 . A Bezosztaja 1 őszi búza vetésidejének és

Restricted access
Authors: Péter Jolánkai, Zoltán Tóth, Tamás Kismányoky and Ildikó Farkas

Pepó P – Balogh Á. : 2008 . A vízellátás szerepe az őszi búza ( Tritium aestivum L.) fajtaspecifikus trágyareakciójában . Növénytermelés . 57 . 1 ): 85 – 94 . 18

Restricted access

szárszilárdsága és termőképessége . Növénytermelés. 51 . 5 : 487 – 496 . 13. Pepó P. : 2002b . Az őszi búza fajtaspecifikus tápanyagellátása csernozjom talajon . [In

Restricted access
Authors: Helga Klupács, Ákos Tarnawa, Zsolt Szentpétery, Andrea Ambrus and Márton Jolánkai

homoktalajon . Növénytermelés. 57 . 1 : 49 – 58 . 9. Pepó P. : 2006 . Az őszi búza fajtaspecifikus tápanyagellátása Gyakorlati Agrofórum. 17 . 10 : 4 – 9

Restricted access

. Ágh , L. , 1961 . Kis adag istállótrágyával kombinált foszformutrágya hatása az oszi búza termésére . In: Búzatermesztési kísérletek 1952–1959 . (Szerk: BAJAI J). 453 – 456 . Akad. Kiadó . Budapest

Restricted access

Márton L., 2002d. A csapadék-, a tápanyagellátás és az őszi búza ( Triticum aestivum L.) termése közötti kapcsolat. Növénytermelés. 51 . 529--542. A csapadék-, a tápanyagellátás és az őszi búza

Restricted access

. Akadémiai Kiadó . Budapest . K RÁMER M. , 1971 . Az NPK műtrágyázás hatása a Bezosztája 1 őszi búza szemtermésére és tápanyagfelvételére

Restricted access

. : 1979 . Az őszi búza tápanyagfelvételének tanulmányozása szabadföldi kísérletben. Agrokémia és Talajtan. 28 : 3 – 4 . 10. Kádár I. : 1992 . A növénytáplálás

Restricted access

Összefoglalás

Kutatásaink során eltérő őszi búzafajták lisztjéből készült kenyerek sütőipari tulajdonságait vizsgáltuk. A búzalisztet 30%-ban helyettesítettük tritikáléliszttel, adalékanyagként guart és szejtánt alkalmaztunk. Mértük a kenyerek magasságát, sütési és száraz tömegét, elbíráltuk ízét.

Eredményeink alapján megállapítható, hogy az adalékanyagok a kenyérmagasságot és a kenyér száraz tömegét növelték, míg a sütési tömegre nem voltak hatással (98,72–103,23%). A kenyér magasságnál a szejtán hatása kifejezettebb. A száraz kenyértömeg esetében két fajtánál (Mező, Hajdúság) a szejtán, kettőnél (Árkus, Rárós) pedig a guar bizonyult hatásosabbnak.

A kenyerek között ízhatásban lényegi eltérést nem tapasztaltunk, az adalékanyagok használata az ízre nem volt kifejezett hatással. Az eredmények is azt mutatják, hogy az alkalmazott adalék anyagok alkalmasak a lisztkeverékből készült kenyér tetszetős megjelenésének fokozására.

Restricted access

Csathó P., 2002b. Az Al-P korrekciós modell értékelése a hazai szabadföldi őszi búza kísérletek adatbázisán 1960--2000. Agrokémia és Talajtan. 51 . 351--380. Az Al-P korrekciós modell

Restricted access