Search Results

You are looking at 1 - 10 of 38 items for :

  • All content x
Clear All

Abstract  

Editors of peer-reviewed journals obtain recommendations from peer reviewers as guidance in deciding upon the suitability of a submitted manuscript for publication. To investigate whether the number of reviewers used by an editor affects the rate at which manuscripts are rejected, 500 manuscripts submitted to Monthly Weather Review during 15.5 months in 2007–2008 were examined. Two and three reviewers were used for 306 and 155 manuscripts, respectively (92.2% of all manuscripts). Rejection rates for initial decisions and final decisions were not significantly different whether two or three reviewers were used. Manuscripts with more reviewers did not spend more rounds in review or have different rejection rates at each round. The results varied by editor, however, with some editors rejecting more two-reviewer manuscripts and others rejecting more three-reviewer manuscripts. Editors described using their scientific expertise in the decision-making process, either in determining the number of reviews to be sought or in making decisions once the reviews were received, approaches that differ from that of relying purely upon reviewer agreement as reported previously in the literature. A simple model is constructed for three decision-making strategies for editors: rejection when all reviewers recommend rejection, rejection when any reviewer recommends rejection, and rejection when a majority of reviewers recommend rejection. By plotting the probability of reviewer rejection against the probability of editor rejection, the decision-making process can be graphically illustrated, demonstrating that, for this dataset, editors are likely to reject a manuscript when any reviewer recommends rejection.

Restricted access

Determination de la purete des substances chimiques par analyse calorimetrique differentielle (A. C. D.)

Utilisation de l'équation thermodynamique de Schröder-Van Laar sans simplifications

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Authors: G. Golonka, P. Kaczala, P. Lamy, and D. Siguret

Purity determination by DSC is possible if the impurity concentration lies within the limits 0.01 to 20 mole%. The thermodynamic equation of Schröder-Van Laar was used.

Restricted access

Abstract  

An ion chromatographic method has been developed for the determination of traces of Li+, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Sr2+, Fe3+, Cu2+, Ni2+, Co2+, Zn2+, Cd2+, Mn2+ in UO2, ThO2 powders and sintered (Th,U)O2 pellets. This new method utilizes poly-(butadiene-maleic acid) (PBDMA) coated silica cation exchange column and mixed functionality column of anion and cation exchange to achieve the separation of alkali, alkaline earths and transition metal ions, respectively. It involves matrix separation after sample dissolution by solvent extraction with TBP (tri butyl phosphate)-TOPO (tri octyl phosphine oxide)/CCl4. Interference of transition metal ions in the determination of alkali, alkaline earth metal ions are removed by using pyridine 2,6-dicarboxylic acid (PDCA) in the tartaric acid mobile phase. Mobile phase composition is optimized for the base line separation of alkali, alkaline earth and transition metal ions. Linear calibration graphs in the range 0.01–20 μg mL−1 were obtained with regression coefficients better than 0.999. The respective relative standard deviations were also determined. Recoveries of the spiked samples are within ±10% of the expected value. The developed method is authenticated by comparison with certified standards of UO2 and ThO2 powders.

Restricted access

.pdf (letöltés: 2011. 01. 20.) Szabó Zoltán (2009): A kínai munkanélküliségi helyzet jellemzői és változásai. Sinológiai Szemle 2009/1, 1–8. The Conference Board Total Economy Database, September (2010

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Otto Alexander Maneschg, Krisztina Knézy, Erika Maka, Fruzsina Benyó, Gábor Sándor, and Zoltán Zsolt Nagy

Absztrakt:

Bevezetés: Az idiopathiás strabismus sursoadductorius jellemzője, hogy adductiós helyzetben a szemgolyó túlzottan felfelé áll, az alsó ferde külső szemizom túlműködése miatt. Ennek következménye lehet krónikus fejfájás, szemfájdalom, kettős képlátás és ferde fejtartás. Célkitűzés: Strabismus sursoadductorius esetén a musculus obliquus inferior dozírozott transzpozícióját követő klinikai eredmények bemutatása. Módszer: Retrospektív szemikvantitatív módszerrel vizsgáltuk azokat a betegeket (53 beteg), akiknél 6 éves periódusban (2012–2017) az alsó ferde szemizom dozírozott transzpozícióját végeztük a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikáján. A betegek átlagéletkora 12,8 év (min.–max.: 2–51 év) volt. A szemizom transzpozícióját (8 mm/10 mm/maximális) az említett izom túlműködése miatt a maximális adductióban mért vertikális deviáció (VD) függvényében végeztük. Maximális transzpozíció esetén az alsó ferde szemizom tapadását az alsó egyenes szemizom laterális széle elé helyeztük át. A kancsalsági szöget 5 tekintési irányban mértük meg a műtét előtt, valamint a műtét után 1 héttel, 1 hónappal és 3–6 hónappal. Meghatároztuk a betegek legjobb korrigált látóélességét, vizsgáltuk a betegek binokularitását és a műtét utáni szövődményeket. Eredmények: A műtét után 25 betegnél volt elfogadható binokularitás (Titmus 5). A látóélesség minden esetben stabil maradt a posztoperatív időszakban. A maximális adductióban mért vertikális deviáció 8 mm-es transzpozíció esetén 7,5º-kal, míg maximális transzpozíció esetén 12º-kal csökkent. Az első posztoperatív hét végén átlagosan 17,8 prizmadioptriával (PD) (p<0,01), az első hónap után 20,5 PD-val csökkent a VD, ami a műtét utáni 3–6 hónapos követési idő alatt tartósan stabil maradt. Következtetés: Strabismus sursoadductorius esetén ajánlott műtéti eljárás az alsó ferde szemizom dozírozott transzpozíciója. A funkcionális alul- és túlkorrekció előfordulása alacsony. Orv Hetil. 2019; 160(27): 1064–1069.

Open access

realities. http://www.law.duke.edu/journals/lcp . Letöltés ideje: 2011. 01. 20 Saks, Michael J. – Kidd, Robert F. (1980–1981): Human information processing and adjudication: trial by heuristics. Law and Society Review 15

Restricted access

://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf [Letöltve: 2019. 01. 20.] 6 Kádár B. (2004) Felzárkózási esélyszemle. Európai Tükör , Vol. X. No. 7–8. pp. 37–46. 7 Koller B. (2016) Széteső építmény vagy új

Open access

formazione, Vol. 18. No. 1. (numero speciale) pp. 43–57. https://doi.org/10.7346/-feis-XVIII-01-20_04 [Letöltve: 2020. 08. 14.] 31 Pieri, M

Open access

) Internationalisation of Higher Education . Brüsszel, Európai Parlament. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540370/IPOL_STU(2015)540370_EN.pdf [Letöltve: 2018. 01. 20

Open access

Corporation, 2019 január. Csak weben elérhető: https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE315.html [Letöltve: 2020. 09. 01.] 20

Open access