Search Results

You are looking at 1 - 10 of 264 items for :

Clear All

Abstract  

The non-trivial hereditary monocoreflective subcategories of the Abelian groups are the following ones: {G ∈ Ob Ab | G is a torsion group, and for all gG the exponent of any prime p in the prime factorization of o(g) is at most E(p)}, where E(·) is an arbitrary function from the prime numbers to {0, 1, 2, …,∞}. (o(·) means the order of an element, and n ≤ ∞ means n < ∞.) This result is dualized to the category of compact Hausdorff Abelian groups (the respective subcategories are {G ∈ Ob CompAb | G has a neighbourhood subbase {G α} at 0, consisting of open subgroups, such that G/G α is cyclic, of order like o(g) above}), and is generalized to categories of unitary R-modules for R an integral domain that is a principal ideal domain. For general rings R with 1, an analogous theorem holds, where the hereditary monocoreflective subcategories of unitary left R-modules are described with the help of filters L in the lattice of the left ideals of the ring R. These subcategories consist of those left R-modules, for which the annihilators of all elements belong to L. If R is commutative, then this correspondence between these subcategories and these filters L is bijective.

Restricted access
Authors: Tainá Chaves, Akira Iwahara, Luiz Tauhata, Eduarda Rezende, Amanda Correia and Estela de Oliveira

Abstract  

The radionuclide 131I has been increasingly used in nuclear medicine therapy procedures. Nowadays, the 131I source administered to the patient is manufactured in two different geometries: solution and capsules. The purpose of this study is the accurate measurement of the activity present in a 131I capsule without destroys it. The methodology to determine the capsules activity is to obtain the calibration factor of an IG12 secondary standard activity measurement system based on the IG12 well-type ionization chamber set up at Brazilian national metrology laboratory for ionizing radiation (LNMRI) of institute of radiation protection and dosimetry (IRD).The result obtained, 6.4670 ± 0.0381 × 10−18 A Bq−1, is quite similar to the calibration factor of the 131I solution contained in the standard ampoule geometry, 6.4515 ± 0.0368 × 10−18 A Bq−1. After obtaining the calibration factor it was used to measure 131I therapy capsules in order to check the performance of radionuclide calibrators of some Brazilian nuclear medicine centers.

Restricted access

Abstract  

Four sulphato and nitrato complexes of cerium(IV),viz. (NH4)4Ce(SO4)4·2H2O (1), (NH4)2Ce(SO4)3 (2), (NH4)2Ce(NO3)6 (3) and Cs2Ce(NO3)6 (4) were studied by simultaneous TG/DTA under various experimental conditions in order to establish their decomposition mechanism and to compare the results with the literature data which have been reviewed. In the case of the ammonium compounds (1, 2 and3) the decompositions are accompanied by changes in the oxidation state of cerium; the presence of Ce(III) and Ce(IV) were studied byex situ magnetic susceptibility and XPS measurements. The crystal structure of (1) was determined as well. It forms monoclinic crystals with space groupP21/c; the parameters of the unit cell are:a=12.638(18) Å,b=11.362(10) Å,c=13.607(11) Å, β=110.17(9)°,V=1834.05 Å3.

Restricted access

A gyulladásos bélbetegség fiatal, termékeny korban lévő felnőtteket érintő megbetegedés, amelynek népesedési következményei sem elhanyagolhatóak. Míg a termékenység (férfiak szulfaszalazinkezelésétől, illetve ileum-poch analis anastomosison átesett nőktől eltekintve) nem különbözik jelentősen az átlaglakosságétól, az „önkéntes gyermektelenség” előfordulása nagyobb, 14–18%. A betegek megfelelő felvilágosítása a terhesség kimeneteléről, a gyógyszerelés lehetőségeiről, azoknak nem kívánt hatásairól, a család bevonása a döntéshozatalba kiemelt jelentőségű, amellyel a gyulladásos bélbetegségben szenvedők és családjuk „önkéntes gyermektelenségének” aránya csökkenthető, a gyógyszerszedés elfogadása javítható. A szerzők összefoglalják a gyulladásos bélbetegségnek a termékenységet, a terhesség kimenetelét befolyásoló hatását, a gyógyszerelés lehetőségeit a fogantatás előtt, a terhesség, illetve a szoptatás alatt. Orv. Hetil., 2012, 153, 1855–1862.

Open access

Új magyar életrajzi lexikon (főszerkesztő: Markó László). Magyar Könyvklub, Budapest, 2003. Pastinszky I.: Feljegyzések prof. dr. Balogh Ernőről. Budapest, 1982. június 18. A szerző birtokában

Restricted access

Wheat endosperm storage proteins are the major components of gluten. They play an important role in dough properties and in bread making quality in various wheat varieties. In the present study, the different alleles encoded at the 5 glutenin loci were identified from a set of 38 tetraploid wheat germplasm obtained from interspecific crosses between durum wheats (Triticum turgidum L. ssp. durum (Desf.) Husn.) and their relatives (T. dicoccum Schübl. and T. polonicum L.) using SDS-PAGE. At Glu-A1 and Glu-B1, encoding high molecular weight glutenin subunits (HMW-GS), 2 and 4 alleles were observed, respectively. Low molecular weight glutenin subunits (LMW-GS) displayed similar polymorphism, as 3, 5 and 3 alleles were identified at loci Glu-A3, Glu-B3 and Glu-B2, respectively. One new allele was detected at Glu-B3 locus and appeared in nine accessions obtained from five crosses. This allele codes for five subunits (2 + 8 + 9 + 13 + 18), encoded by the Glu-B3b without subunit 16 plus subunits 2 and 18. A total of 38 patterns resulted from the genetic combination of the alleles encoding at the five glutenin loci. This led to a significantly higher Nei coefficient of genetic variation in Glu-1, Glu-3 and Glu-B2 loci (0.54). The germplasm analyzed exhibited allelic variation in HMW and LMW glutenin subunit composition and the variation differed from that of tetraploid wheats of other countries. The presence of high quality alleles in glutenin loci have led the accessions to be considered as an asset in breeding programs aimed for wheat quality.

Restricted access
Authors: Mónika Menyhért, Ágnes Csikós, Ildikó Radványi and Csilla Busa

Bevezetés: A pszichoszociális ellátás elősegíti a distressz csökkentését, javítja a betegek életminőségét, hatással van a kezelés sikerességére és a betegség lefolyására. Elősegíti, hogy a család meg tudjon birkózni a betegséggel, beszélni tudjanak róla, kezelni tudják a nehéz helyzeteket és felkészüljenek a jövőbeli kihívásokra. Célkitűzés: A szerzők célul tűzték ki az otthoni hospice-gondozást végző Pécs-Baranyai Hospice Alapítványnál a pszichoszociális ellátás elemzését, a támogatásban részesülők számának vizsgálatát. Módszer: Vizsgálatukban retrospektív adatelemzést végeztek. Eredmények: A Pécs-Baranyai Hospice Alapítványnál 8 év alatt az ellátott összes beteg 36%-a (273 fő) kért vagy ajánlottak számára pszichoszociális támogatást. A 273 esetből azonban csak 49% esetén valósult meg ténylegesen a kliens és a szakember találkozása, azaz a betegek 18%-a részesült pszichoszociális támogatásban. Következtetések: A Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány betegei közül kevesebben részesülnek pszichoszociális támogatásban, mint ahányan valószínűleg rászorulnának. A pszichoszociális gondozás a gyakorlatban még nem szerves része a hospice-ellátásnak. Orv. Hetil., 2014, 155(37), 1485–1492.

Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: A coronaria komputertomográfiás angiográfia az egyetlen nem invazív vizsgálómódszer, amely a plakkok mennyiségéről, helyéről, illetve szerkezetéről ad információt, így alkalmas a koszorúér-betegség, illetve a fokozott rizikójú betegek azonosítására. Nagy esetszámú regiszterek létrehozásának legfőbb nehézségét a vizsgálati eredmények adatbázisba és a kórházi informatikai rendszerbe párhuzamosan történő kettős rögzítése jelenti. Célkitűzés: A coronaria komputertomográfiás vizsgálatok eredményeinek kutatásban való felhasználásához megbízható regiszter kialakítása. Módszer: Klinikai leletezéssel egy időben tudományos igényű adatrögzítést is lehetővé tevő strukturált leletezőeljáráson alapuló regisztert alakítottunk ki. Az adatbevitelt követően automatikusan hozzuk létre a nemzetközi irányelveknek megfelelő leletet. Eredmények: 2014. augusztus 1. és 2015. szeptember 1. között 2866 beteg adatát rögzítettük. A betegek 77,03%-ánál találtunk coronariaplakkot, amelynek 33,18%-a kalcifikált elváltozás. Súlyos fokú szűkülettel 13,71%-uk rendelkezett. Következtetések: A strukturált leletezés használata növeli az adatbevitel sebességét, kiiktatja a kettős adatbevitelt és csökkenti a hibalehetőségek számát. További célunk egy országos rendszer, az Országos Plakk Regiszter és Adatbázis létrehozása. Orv. Hetil., 2017, 158(3), 106–110.

Open access
Authors: Csaba Melczer, László Melczer, Ilona Goják, Attila Kónyi, Sándor Szabados, L. Bence Raposa, András Oláh and Pongrác Ács

Absztrakt:

Bevezetés: A rendszeres fizikai aktivitás egészségre vonatkozó hatása közismert, azonban több kutatás leírta, hogy szívbetegek számára is nélkülözhetetlen, továbbá az ülő életmódot folytató szívbetegek számára szekunder prevenciós hatását is kimutatták. Célkitűzés: Jelen tanulmányunk célja annak meghatározása volt, hogy a szívelégtelen betegek esetében telemetriás úton kapott physical activity százalékos érték miként alakítható át MET-értékre, amellyel az egyén fizikai aktivitás során mért oxigénfogyasztása jellemezhető. Módszer: A kutatásban 17 szívelégtelen beteg vett részt, akik közül 3 nő és 14 férfi; életkor 57,35 ± 9,54 év; testtömeg 98,71 ± 9,89 kg; átlagos BMI 36,69 ± 3,67 volt. A fizikai aktivitást jellemző két adatsor felhasználásával lineáris regressziót végeztünk, amelynek során egy matematikai egyenletet kaptunk, így a physical activity százalékérték MET-értékké volt konvertálható. Eredmények: A hatperces sétateszt alatt átlag 416,6 ± 48,2 m-t tettek meg a betegek és a mért MET értékek átlaga 1,85 ± 0,18, a MET heti átlaga 1,12 ± 0,06 volt. Jól kivehető hogy a betegek számára még a 6MWT is egy emelkedett aktivitást jelent a mindennapok aktivitási szintjéhez képest. Következtetés: Módszerünk alkalmazásával a betegek állapotváltozása a reszinkronizációs készülékekbe beépített, fizikai aktivitást mérő mozgásérzékelő adatai alapján, magával az implantált elektronikus eszközzel telemetriásan monitorozható. Orv Hetil. 2017; 158(19): 748–753.

Restricted access
Authors: Gábor Reuter, Edina Meleg, Gabriella Kiss, Nóra Albert, Zsuzsanna Fekete and György Szűcs

Bevezetés: A heveny kötőhártya-gyulladás (conjunctivitis) fertőzéses és nem fertőzéses eredetű lehet. A fertőzéses eredetű járványos conjunctivitisek (conjunctivitis epidemica) kórokozói vírusok, ezen belül elsősorban az adenovírusok különböző típusai. Célkitűzés: A szerzők célja egy keratoconjunctivitis járvány epidemiológiai leírása volt a virális kórokozó molekuláris kimutatásával. Módszer: A járvány – részben retrospektív – felderítésében klasszikus járványügyi módszereket alkalmaztak. A laboratóriumi etiológiai vizsgálat az adenovírus hexon régiójának kimutatásával polimeráz láncreakcióval (PCR), majd szekvenálással történt frissen gyűjtött conjunctiva-váladékból. Eredmények: A keratoconjunctivitis járványban összesen 60-an betegedtek meg 2006. október 9. és december 18-a között hét baranyai településen. A betegek átlagéletkora 51,2 év volt. A vezető tünetek a conjunctiva belövelltsége (100%), a könnyezés (94%), az idegentest-érzés (83%) és a homályos látás (76%) voltak. Az esetek felében mindkét szem érintett volt. A fertőzés közvetlen kontaktussal terjedt részben nosocomiálisan, a szemészeti szakellátás során. Nyolc conjunctivaváladékból 5-ben (62,5%) genetikailag azonos, 8-as típusú adenovírust lehetett kimutatni (HAdV8/Baranya/2006/HUN; EF210714), mely 100%-ban azonos volt egy Ausztriában 2004-ben kimutatott adenovírussal (DQ149614). Következtetések: A részben a szemészeti ellátáshoz kapcsolódó nosocomiális keratoconjunctivitis-járványt az adenovírus 8-as típusa okozta. A megbetegedés klinikai felismerése, laboratóriumi diagnosztikája és a járványügyi intézkedések együttesen szükségesek a keratoconjunctivitis-fertőzések és a következményes járvány megelőzéséhez.

Restricted access