Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

Clear All

Abstract  

The weighted averages of a sequence (ck), ck ∈ ℂ, with respect to the weights (pk), pk ≥ 0, with {fx135-1} are defined by {fx135-2} while the weighted average of a measurable function f: ℝ+ → ℂ with respect to the weight function p(t) ≥ 0 with {fx135-3}. Under mild assumptions on the weights, we give necessary and sufficient conditions under which the finite limit σnL as n → ∞ or σ(t) → L as t → ∞ exists, respectively. These characterizations may find applications in probability theory.

Restricted access
Authors: Zsófia Miltényi, Zsófia Simon, Edit Páyer, László Váróczy, Lajos Gergely, Ádám Jóna and Árpád Illés

A Hodgkin-lymphoma jól ismerten jelentős földrajzi eltéréseket mutathat, de az utóbbi időben többen beszámoltak jellemzőinek időbeli változásairól is. Betegek és módszerek: A szerzők retrospektív módon vizsgálták 1980–2008 között elsődlegesen kezelt, összesen 439 Hodgkin-lymphomás beteg klinikopatológiai és kezelési jellemzőit évtizedenkénti bontásban. Eredmények: A fenti időszakokban 177, 147, illetve 115 beteget ismertek fel. A korábbi férfi túlsúly helyett ma kiegyenlítődött a különbség a nemek között. Korgörbéjük a klasszikus bimodális képet mutatja 2000 és 2008 között. A két csúcs 20–29 és 50–59 év között alakult ki, a korábbi évtizedek egycsúcsú korgörbéje helyett. A szövettani altípusok között a kevert sejtes szövettannal rendelkező betegek aránya fokozatosan csökken, a nodularis sclerosis növekvő tendenciát mutat. A legutóbbi vizsgált évtizedben a korai stádiumban (59,12%) felfedezett betegek száma meghaladja az előrehaladott stádiumét (40%). A 10 éves teljes túlélés 44,1%, 70,6% és 90,5% (prognosztizált túlélés az utolsó időszakban). Következtetések: A bekövetkezett változások hátterében a betegség megváltozott természetrajza, a változó szocioökonómiai viszonyok, a javuló diagnosztikai és terápiás módszerek állhatnak. Orv. Hetil., 2010, 49, 2011–2018.

Restricted access

; 59 : 1 31A – 40A . 10.1021/ac00128a001 . 9. Zimmermann , R , Boesl , U , Lenoir , D , Kettrup , A , Grebner , TL , Neusser , HJ . The ionization energies of polychlorinated

Restricted access