Search Results

You are looking at 1 - 10 of 154 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Lucia Romo, Cindy Legauffre, Alice Guilleux, Marc Valleur, David Magalon, Mélina Fatséas, Isabelle Chéreau-Boudet, Amandine Luquiens, Jean-Luc Vénisse, JEU Group, Marie Grall-Bronnec, and Gaëlle Challet-Bouju

hyperactivity disorder (ADHD) symptoms was positively correlated to scores on the obsessive–compulsive scale as well as the global severity index. Gambling behavior could thus be a maladaptive mechanism of regulating negative emotional states and stress ( Aymamí

Open access

: Constructing a unifying theory of ADHD Psychological Bulletin 121 65 97 . R A Barkley 2003

Restricted access

A diszlexia és a figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar (ADHD) gyakran együttesen jelenik meg, nagyfokú komorbiditást mutatva, ugyanakkor a kutatások a két klinikai kép eltérő természetét igazolják.Vizsgálatainkban a hazai diagnosztikus munkában egyre inkább elterjedt WISC-IV gyermek-intelligenciatesztet alkalmaztuk. Mivel a teszttel kapcsolatosan csupán néhány éves tapasztalattal rendelkezünk, kutatásunk további célja a WISC-IV gyermek-intelligenciateszt alkalmazhatóságának és diagnosztikus érzékenységének feltárása ADHD és diszlexia esetében. Hosszú távon eredményeink hozzájárulhatnak a pontosabb differenciáldiagnosztikus kritériumok felállításához, mindezzel lehetővé téve a specifikusabb fejlesztési célok felállítását.Jelen tanulmányban az ADHD-s, diszlexiás gyermekek WISC-IV gyermek-intelligenciatesztben mutatott profilját elemezzük. A kutatásban 13 ADHD-s, 13 diszlexiás és 13 kontroll kisiskolás vett részt, akiket életkor, nem, illetve osztályfok szerint illesztettünk.

Restricted access

Introduction Attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a chronic disorder characterized by symptoms of inattention, hyperactivity, and impulsivity that fail to match the normal developmental level of the child

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Clémence Cabelguen, Bruno Rocher, Juliette Leboucher, Benoît Schreck, Gaëlle Challet-Bouju, Jean-Benoît Hardouin, and Marie Grall-Bronnec

attention problems. The influence of these factors on gaming is likely bidirectional ( Gentile et al., 2011 ). Attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) is a neurodevelopmental disorder ( American Psychiatric Association, 2013

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Hatice Gunes, Canan Tanidir, Hilal Adaletli, Ali Guven Kilicoglu, Caner Mutlu, Mustafa Kayhan Bahali, Melike Topal, Nurullah Bolat, and Ozden Sukran Uneri

, substance use ( Ko et al., 2012 ), self-injurious behavior ( Lam, Peng, Mai, & Jing, 2009 ), and, in particular, attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD; Ko et al., 2012 ; Yen, Chou, Liu, Yang, & Hu, 2014 ; Yılmaz, Hergüner, Bilgiç, & Işık, 2015

Open access

-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) ( Ceranoglu, 2018 ; Dullur, Krishnan, & Diaz, 2021 ; Nikkelen, Valkenburg, Huizinga, & Bushman, 2014 ; Wang et al., 2017 ; Werling et al., 2021a ). The nature and function of these associations are not always clear and seem to vary

Open access

2009 Computer games in childhood and adolescence: Relations to addictive behavior, ADHD, and aggression Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie 37 5

Open access

): Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: constructing a unifying theory of ADHD . Psychological Bulletin , 121 , 65 – 94 . 4. Baron , I. S. ( 2007 ): Attention

Restricted access

A Figyelemzavar-hiperaktivitás szindróma (Attention Deficit with Hyperactivity Disorder - ADHD) gyakran társul tanulási zavarral, elsősorban diszkalkuliával (Dyscalculia - DC). Mindkét zavarnak különböző formái és súlyossági fokozatai vannak. Az elmúlt három év alatt úgynevezett „Hiperaktív” rendelésünkön 160 gyermeket vizsgáltunk meg s kezeltünk, illetve kezelünk. Közülük választottuk ki a 9-12 éves korosztályú gyerekeket (26 fő: 22 fiú, 4 leány), akiknél részletes vizsgálatokat végeztünk a számolási képességük felmérése céljából. Pszicholó- giai, neuropszichológiai tesztvizsgálatokon túl az általunk összeállított aritmetikai teszttel mértük fel számolási képességeiket. Mindegyik gyermeknél észleltünk különböző mértékű hiányosságokat. Kilenc gyermeknél a számolási zavar súlyossága elérte a DC fokát. A részletes vizsgálat azt a célt tűzte ki maga elé, hogy azonosítsa azokat a jellemzőket, illetve mutatókat, amelyek a DC-vel összefüggésben állnak vagy állhatnak akkor, ha az ADHD-val társul.

Restricted access