Search Results

You are looking at 1 - 10 of 65 items for :

  • All content x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: Ildikó Madurka, Tibor Bartók, Krisztina Kormosói-Tóth, Nóra Schönauer, Jenő Elek, and Ilona Bobek

References 1 Bellani G, Laffey JG, Pham T, et al. The LUNG SAFE study: a presentation of the prevalence of ARDS according to the Berlin Definition! Crit Care 2016; 20

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: László Göbölös, László Hejjel, Jenő Imre, Réka Lindenmayer-G., Karsten Wiebe, Maik Foltan, Andrea Thrum, Péter Ugocsai, Zsolt Tóth, Klára Farkasfalvi, Elemér Sipos, Rudolf Kiss, Iván Győrimolnár, and Alois Philipp

7 13 Lewandowski, K., Rossaint, R., Pappert, D. és mtsai: High survival rate in 122 ARDS patients managed according to a clinical algorithm including

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: Dávid Garbaisz, Zsolt Turóczi, András Fülöp, Olivér Rosero, Péter Arányi, Péter Ónody, Gábor Lotz, Zoltán Rakonczay, Zsolt Balla, László Harsányi, and Attila Szijártó

Absztrakt

Bevezetés: Az infrarenalis aortaszakaszon végzett érműtétek utáni alsó végtagi ischaemiás-reperfusiós (IR) károsodás lokális és szisztémás szövődmények forrása. A folyamatban a tüdőszövet jelentős mértékben érintett. Célkitűzés: Az alsó végtagi IR károsodás hosszú távú tüdőszövődményeinek csökkentése posztkondicionálással. Anyagok és mód-szerek: Hím Wistar-patkányokon, 180 perces bilateralis alsó végtagi ischaemiát hoztunk létre. Az állatokat Áloperált, IR és Posztkondicionált (PostC, 6×10 sec) csoportokra osztottuk. A reperfusiós időtartamok alapján (24 és 72 óra) további alcsoportokat hoztunk létre. Szövettani vizsgálat, szérum szabadgyök-, IL-6-, szöveti Hsp72-szint, illetve a szöveti nedvességarány (W/D) és myeloperoxidáz (MPO) meghatározása történt. Eredmények: A detektálható tüdőkárosodás a PostC csoportok metszetein kedvezőbb képet mutat. A PostC csoport tüdő MPO aktivitása nem mutatott jelentős különbséget, a W/D arány mindkét időpontban szignifikánsan alacsonyabb volt (68% vs. 65%; 72% vs. 68%; p < 0,05). A PostC csoportokban a szabadgyök-szint (42,9 ± 8,0 vs. 6,4 ± 3,4; 27,3 ± 4,4 vs. 8,3 ± 4,0 RLU%) szignifikánsan alacsonyabb volt; az IL-6- (238,4 ± 31,1 vs. 209,1 ± 18,8; 190,0 ± 8,8 vs. 187,0 ± 14,9 pg/ml) és Hsp72-szint nem mutatott szignifikáns eltérést. Következtetés: A posztkondicionálás csökkentheti az alsó végtagi nagyérműtétek utáni hosszú távú tüdőkárosodást.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Andrea Berkes, István Szegedi, Edit Szikszay, Márta Gulyás, and Éva Oláh

A szerzők közleményükben egy ritka, differenciáldiagnosztikai szempontból nehézséget okozó kórképre, a csecsemőkori botulizmusra hívják fel a figyelmet. A bemutatott 6 hónapos csecsemő esetében a botulizmus ételmérgezéses formája a csecsemőkorra jellemző valódi Clostridium botulinum-fertőzéssel keveredve jelent meg. A kórkép súlyossága és az esetünkben is megfigyelt rapid lefolyás miatt a kórismét a pontos anamnézis és klinikai vizsgálat alapján kell felvetni, majd célzott vizsgálatokkal megerősíteni. Az eset ismertetése kapcsán áttekintjük a kórkép mikrobiológiai hátterét, tünettanát, epidemiológiai jellemzőit, a jelenlegi irodalmi ajánlásoknak megfelelő laboratóriumi és elektrofiziológiai vizsgáló módszereket, a felmerülő differenciáldiagnosztikai nehézségeket és a kezelési lehetőségeket. Különös figyelmet fordítunk a csecsemőkori forma speciális jellemzőire, a diagnózis felállításának az életkori sajátosságokból adódó nehézségeire, illetve a terápiás irányelvekkel kapcsolatos kérdésekre. A betegünknél megfigyelt gyors és fatális lefolyás figyelmeztet a korszerű terápia mellett is bekövetkező súlyos szövődményekre. Így a javuló prognosztikai adatok ellenére a betegség megelőzésére kell törekednünk a helyes táplálkozáshigiénés rendszabályok terjesztésével.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: István László, Csilla Molnár, György Koszta, Tamás Végh, Ákos Fábián, Mariann Berhés, Marianna Juhász, and Béla Fülesdi

Absztrakt:

A világunkon végigvonuló koronavírus-járvány számos kihívással szembesíti az egészségügyben dolgozókat. A vírus cseppfertőzéssel terjed, és magas a virulenciája, ezért minden olyan beavatkozás, mely légúti aeroszolképződést generál, potenciálisan veszélyezteti az ellátásban részt vevők egészségét. A koronavírus-fertőzés súlyos formája progresszív légzési elégtelenséggel jár, melynek ellátásában a korai endotrachealis intubáció és invazív gépi lélegeztetés elengedhetetlen. Az intubáció során fokozott a légúti aeroszolképződés veszélye, így magas az ellátó személyzet fertőződésének veszélye. Az előzőeken túl ezen betegeknél relatíve gyakori a nehéz légútbiztosítás is. Cikkünk célja, hogy gyakorlatorientált áttekintést adjon a koronavírussal fertőzött betegek légútbiztosításának specialitásairól, különös tekintettel az infekciókontroll és a betegbiztonság szempontjaira. Orv Hetil. 2020; 161(17): 696–703.

Open access

Abstract  

In this paper, the Laplace inversion technique, i.e., CONTIN program, has been used to analyze the positron lifetime spectra to obtain continuous annihilation rate distribution (ARD). Two kinds of materials were studied by measuring the positron ARD. In dealuminated Y-type zeolite, five peaks were observed, and the longest component is related to o-Ps lifetime in the secondary pores. In GaAs and in InP semiconductors, the native defects were successfully identified by the difference in positron ARD shape. More evidently, when InP sample was irradiated with high energy heavy ions, the positron ARD showed difference with different irradiation dose. These results indicate that the CONTIN analysis is a good complement to the PATFIT program.

Restricted access

Abstract

The novel pandemic influenza A (H1N1) caused an epidemic of critical illness, and some patients developed severe acute respiratory distress syndrome (ARDS) or severe cardiopulmonary failure despite the use of conventional management. Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) support may successfully rescue these severely ill patients. We demonstrate the causative role of H1N1 in refractory ARDS of a previously healthy 15-year-old man who presented to the intensive care unit with a hypoxic and persistent cardiogenic shock refractory to conventional management as the leading symptom of influenza A. Because of compromised cardiopulmonary function, venovenous ECMO was applied 24 h after admission. Despite that the patient was manifesting heart failure, we decided the placement of venovenous ECMO because we believed that the real problem was the uncontrollable hypoxia and hypercapnia. A normal left ventricular ejection fraction was documented on a 2D echocardiography on day 2. The patient, after 6 days of ECMO, recovered completely and was successfully weaned from the mechanical ventilator on the 9th day after admission. The patient was discharged from the hospital on the 15th day. This experience showed that ECMO can be lifesaving for severe H1N1 infection also in patients with atypical clinical presentation of influenza.

Restricted access

EKG-gyöngyszem: EKG a beteg hátán a COVID–19-pandémiában

(A COVID–19-pandémia orvosszakmai kérdései)

Orvosi Hetilap
Author: János Tomcsányi

Absztrakt:

Az elhúzódó, hason történő lélegeztetés csökkenti a mortalitást akut légúti distressz szindróma (ARDS) során és ennek kapcsán valószínűleg COVID–19 esetén is. Habár a COVID–19 a leginkább légúti megbetegedéssel jár, számos esetben jelentkezik cardialis diszfunkció. Ezért az EKG, illetve az EKG-monitorozás fontos szerepet játszik a hason történő lélegeztetés esetén is. Ugyanakkor e testhelyzetváltozásnak az EKG-ra gyakorolt hatása nem ismert. Egy egészséges, 30 éves férfi betegen a beteg hátára helyezett elektródák EKG-képe egy lezajlott infarktus QRS-változásait utánozza a V1–3 elvezetésekben. Ennek ismerete azért fontos, mert segítségünkre van a valóban kóros EKG-jelek elkülönítésében. Orv Hetil. 2020; 161(26): 1103–1104.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Mariann Berhés, Ákos Fábián, István László, Tamás Végh, Csilla Molnár, Béla Fülesdi, and György Koszta

series. Crit Care 2017; 21: 74. 5 Träger K, Schütz C, Fischer G, et al. Cytokine reduction in the setting of an ARDS-associated inflammatory response with multiple organ failure

Open access

. Norman, J. (1988): Chinese. Cambridge, etc., Cambridge University Press. Chinese Öljiixutag, N. (1985): Bügd Nairamdax Mongol Ard Ulsin

Restricted access