Search Results

You are looking at 1 - 10 of 14 items for :

  • "Alexandros" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A tanulmány a Hérodotos művében olvasható talányos történet (V. 18-21) új értelmezési kísérlete. Hét perzsa követ az kifejezéssel jellemzi a társaságukban jelenlévő szabad makedón nőket. A korhelykedő követeket az ifjú I. Alexandros legyilkoltatja, majd a keresésükre küldött perzsákat egy dinasztikus házassággal lekenyerezi. A perzsa nők szépségére utaló kifejezés hírhedtté vált az ókorban. Ps. Longinos és Eustathios elmarasztaló kritikája mellett talán Aristophanés is Hérodotos ezen helyére utal, mikor az Acharnaibeliekben Álartabast színre lépteti. A keleties ízű történet számos, az iráni uralkodó törvényes hatalmával kapcsolatos elemet hordoz. A nagykirályt képviselő hét főember felrúgja a perzsa szokásokat, és joggal bűnhődik, akárcsak a mitikus őskirály, Yima. Kallisthenés, Alexandros trónigényének perzsa hagyományokat követő ideológusa e hérodotosi történetet fordítja ki. A pajzán kifejezés Alexandros ajkán (Plut. Alex.21) - markáns ellentétben a hét követ magatartásával - a makedón uralkodó önuralmát és a Dareiostól elismert jogos trónutódlását bizonyítja.

Restricted access

Kr. e. 335-ben az ifjú makedón uralkodó, III. Alexandros görög szövetségeseivel megostromolta, majd porig rombolta Thébai városát. A nikomédiai Arrianos részletesen beszámol a görög világot meg_

Restricted access
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Authors: Dimitris Achilias, Alexandros Nikolaidis, and George Karayannidis

Abstract  

Kinetics of the in situ bulk polymerization of methyl methacrylate in the presence of organomodified montmorillonite (MMT) was investigated using differential scanning calorimetry (DSC) and gravimetrically. Different amount and types of MMT under the trade names Cloisite were employed. Using DSC, the amount of heat released versus time, under isothermal conditions, was recorded, and eventually, the time evolution of polymerization rate and monomer conversion was calculated. Results on the variation of monomer conversion with reaction time were in good agreement to corresponding from the gravimetric measurements. The nanocomposites prepared were characterized with WAXD, TEM and FTIR, and their glass transition temperature, T g, was measured with DSC. Depending on the added amount of nano-MMT, either exfoliated or intercalated structures were obtained. An enhancement of the polymerization rate with the presence of the nanoparticles was observed especially in the gel effect region. This was accompanied by a higher T g and average molecular weight, as measured by GPC, of all nanocomposites compared to neat PMMA.

Restricted access

Beethoven’s music has set the tone during different and diverse events in human history. It has been used in order to pinpoint major historical events, but it has been also used in order to represent ideas such as friendship of nations, freedom, and many others. There are two events though when the music of Beet­ ho ven has meant more than a fine and glorious tune for the Athenian public. These two events occurred under totally different circumstances, with the first being an incident involving a Fidelio performance during World War II in occupied Athens, and the second having to do with the death of the legendary conductor Dimitri Mitropoulos and his urn containing his ashes arriving in Athens. Although the two incidents are historically unconnected, they are very much underlined by the Beethovenian values rep­ resented within the actual score. In this study, I will present the historical framework of both events but also taking a step further will dare to connect these with values that have been attributed to Beethoven’s music in terms of fundamental representation.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Péter Révész, Imre Gerlinger, Endre Kálmán, Alexandros Koukkoullis, András Burián, and István Tóth

Absztrakt:

Az eosinophil otitis media az utóbbi évtizedben került a kutatók és a klinikum látóterébe; jellemzője a középfülben termelődő, eosinophil granulocytákkal telített mucosus, nehezen eltávolítható váladék és az asthma bronchiale, valamint a krónikus rhinosinusitis társulása. A betegség egyelőre kevéssé ismert a klinikumban, emiatt nincsenek információk a pontos előfordulási gyakoriságáról sem. A kórkép nem gyógyítható, de kezelésére beváltak az intratympanalisan használható szteroidkészítmények, melyek azonban csak enyhébb fokú betegség esetén vezetnek eredményre. A súlyosabb gradusú eosinophil otitis media dobüregi granulációs szövet képződésével és idegi halláscsökkenéssel is járhat, ami sebészi eltávolítást és per os szteroidkezelést is igényel. Fontos felhívni a figyelmet a kórkép létezésére, mert a megfelelő diagnózis felállítása után az időben elkezdett kezeléssel elkerülhető lehet az életminőséget rontó fülváladékozás, felülfertőződés és az idegi halláscsökkenés. A jelen közleményben a szerzők a nemzetközi szakirodalom áttekintésén túl saját esetbemutatásokon keresztül demonstrálják a betegség enyhe és súlyos fokú változatának kezelési lépéseit. Orv Hetil. 2020; 161(41): 1769–1775.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Gréta Bodzai, Márton Kovács, János Uzsaly, Kinga Harmat, Adrienn Németh, Alexandros Koukkoullis, Imre Gerlinger, and Péter Bakó

Absztrakt:

Bevezetés: A cochlearis implantáció eredményessége audiológiai vizsgálatokkal, valamint életminőség-kérdőívekkel mérhető fel. Célkitűzés: Célunk a Cochlearis Implantáltak Funkcionális Indexe (CIFI) nevű életminőség-kérdőív magyar nyelvre történő adaptálása, valamint bevezetése volt, és ezáltal az implantáción átesett betegek fizikai, pszichológiai és szociális helyzetének felmérése. Módszer: A tesztet 2016. november 01. és 2018. május 31. között 30 beteg töltötte ki az implantáció előtt, valamint 6 és 12 hónappal a műtétet követően. Eredmények és következtetés: Betegeink életminőségében már 6 hónap elteltével jelentős változás volt megfigyelhető, és a műtét után 12 hónappal további javulásról számoltak be. Orv Hetil. 2019; 160(33): 1296–1303.

Open access

The tradition of Alexander the Great influenced strongly Livy’s historiography. Although the marginal Roman state of the 4th century BC only had negligible connections to Alexander the Great, his figure and historical role were in the center of Livy’s interest. Beside the famous Alexandros digression (IX 17–19), Livy used other elements of the Hellenistic tradition which was based on the prosopography of Alexander III.

Restricted access

Hypereidés Euxenippos mellett Polyeuktosszal szemben hazaárulás ügyében elmondott védőbeszédét az első kiadó, Churchill Babington Kr. e. 334-re keltezte. Domenico Comparetti azonban hamarosan Kr. e. 330 és 324 közé szorította a keletkezés lehetséges dátumát. Érvelése szerint a szónok csak úgy idézhette Olympiasnak, Alexandros anyjának az athéni néphez írt leveléből a „Molossia az enyém” kifejezést, ha Olympias már valóban a terület ura volt, tehát Kr. e. 331, azaz fi vére halála után. A keltezést jó másfél évszázada tényként kezelik, olyannyira, hogy a kiadók több szövegjavítást és értelmezési alternatívát is ehhez az elképzeléshez igazítottak. A tanulmány amellett érvel, hogy a hagyományozott, jól értelmezhető szövegnek megfelelően a beszédet Kr. e. 334/333-ra kell datálni, javításokra nincs szükség, Churchill Babingtonnak igaza volt.

Open access

Angerosa, F., D’Alexandro, N., Konstantinou, P. & Di Giacinto, L. (1995): Evaluation of phenolic compounds in virgin olive oil. J. Agric. Fd Chem., 43 , 1802

Restricted access

. 338-ban verbuvált) és Alexandros (Kr. e. 334-ban felállított) perzsaellenes inváziós seregébe is az államtól támogatott önkéntesként jelentkezett. Α Hypereidés ellen indított γραφὴ παρανόμων eljárás, a per halasztása egészen addig érvényben maradt

Open access