Search Results

You are looking at 1 - 10 of 143 items for :

  • All content x
Clear All

Jelen tanulmányban a kora vaskori szkíta kultúrájú Alföld-csoport veremházairól való ismereteinket szeretném bővíteni egy Hajdú-Bihar megyei régészeti feltárás tapasztalatai alapján. A dolgozatban felhasználom az új, nagy felületű ásatásokról (Nyíregyháza, Manda-bokor, Salgótarján, Ipari park II) publikált kora vaskori (szkíta kori) leletanyagot a félig földbe mélyített veremházak áttekintéséhez és kulturális kapcsolatainak vizsgálatához.

Restricted access

Dolgozatunkban a gazdasági szféra oktatással szembeni elvárásait és véleményét kívánjuk bemutatni egy Észak-Alföld régióban végzett kérdőíves felmérés eredményeinekismertetésén keresztül. Az elsőrészben a minta, a mintavétel és a megkérdezett vállalatok néhány fontosabb jellemzőjét írjuk le. Ezután megkíséreljük bemutatni, mely területen tapasztalhatóstrukturális eltérés az oktatási kibocsátás és a gazdasági kereslet között, majd kitérünk a vállalatok felsőoktatási intézményekkel való elégedettségére, elsősorban a régiós intézményekre koncentrálva. Ennek során megállapítjuk: néhány képzés kivételével a vállalatok közömbösek az iránt, hogy a munkavállalóa régióban szerezte-e a diplomáját, és csak nagyon kevés esetben mondható, hogy kifejezetten preferálják a nem régiós intézmények képzéseit. Mindemellett a vállalatok a felsőfokúvégzettségű alkalmazottaik nagy részét továbbképzik, ebben azonban nem támaszkodnak a (regionális) felsőoktatási intézményekre. A tanulmány második részé_

Restricted access

Füzetek (Budapest) Ser. I. No. 35, 68. 1986 Az avar kori településkutatás néhány újabb eredménye az Alföld központi területein (New results in setting-research of the Avar period in the centre of the Great Hungarian Plan) . In: Novák L. – Selmeczi L

Restricted access
Archaeologiai Értesítő
Authors: Éva Kelemen, Mária Tóth, Ferenc Kristály, Péter Rózsa, and István Nyilas

The study focuses on the comparative archaeometric (petrographic, geochemical and archaeobotanical) analysis of the brick samples from the excavation of twenty-four rural churches of the Árpádian Age and the Late Middle Ages (11th–16th centuries), two kindred monasteries and three Árpádian Age settlements in Counties Békés and Csongrád. One of the main goals of the analysis was to determine the composition and the firing temperature of the bricks.

Restricted access
Archaeologiai Értesítő
Authors: Katalin Sebők, Norbert Faragó, Zsigmond Hajdú, Alexandra Anders, Pál Raczky, and Judit Kovács

Most of the 68 wells uncovered on the single-layer horizontal settlement lying adjacent to the tell at Polgár-Csőszhalom did not contain any unusual finds. A few wells, however, yielded remarkable assemblages that can be interpreted as intentional, structured depositions. One of these was Feature 272, a well lying some 80–90 m from the one-time water shore, which contained a remarkably high number of vessels, most of which were lavishly ornamented. The form and the contents of this well suggest that it represents the archaeological imprint of a series of ritual acts performed according to a set of strict rules and the structured deposition of the ritual paraphernalia.

Restricted access

Abstract

János Tornyai (1869–1936), the painter of the Great Hungarian Plain left behind a multitude of written documents. The first selection from his rich correspondence was published by Éva Bodnár in a small monograph in 1956, followed in 1962 by a selection from materials in the Center of Art Historical Documents (today Institute of Art History, Hungarian Academy of Sciences), the manuscript collection of the National Széchényi Library and the archives of the Museum of Fine Arts. After the death of the painter's widow in 1984 an unparalleled trove of paintings and documents was found hidden under the floor in her Budapest home. Éva Bodnár published excerpts from the diary found in the trove in her Tornyai book of 1986, but both its full text and the critical edition of the letters numbering several thousands are still to be published. The present selection aims to give a cross section of the letters best illumining the painter's career, his views on art and the art scene of his age. Most of them were written in his native town Hódmezővásárhely.

Restricted access

Abstract

It appears a hopeless endeavour to create the catalogue raisonnée of Károly Markó the Elder's oeuvre, but the effort must not be given up. We are still a long way away from knowing the whole oeuvre, as it is very hard to set the works in chronological order. Clues are to be gleaned from the oeuvre, first of all the works that were shown in the Vienna and Pest exhibitions and are already identified.

Several pictures of the early, little known years exhibited in the showings of the Akademie der Bildenden Künste between 1826 and 1848 have been found recently and shed new light on the oeuvre. In the exhibition of the Pest Art Society the whole Markó family was involved, the identified paintings providing important information not only of the family but also of the Hungarian art life in general. In the appendix I list the items gleaned from the Viennese catalogues followed by the entire stock of the Pest exhibition. The two sets of data are a great addition to the future catalogue raisonnée and complement Mrs Gábor Ö. Pogány's first catalogue of works published in 1957.

The study discusses the emblematic Visegrád painting from the point of view of dating. Early in his career Markó depicted several castles the best known of which are the gouache adaptations of Josef Fischer's series. During his stay in Pest Markó changed over to oil, and I presume that Visegrád is a next step from the watercolour cycle of castles, as one of the first pieces – if not the very first piece – of his changing to oil painting in the 1820s. It was also dated to this period in the 2011 exhibition and catalogue (Károly Markó and His Circle. From Myth to Image). Finally, I try to clarify the circumstances of the genesis of another set of Markó paintings, those of the Great Plain, by arranging them into strict chronological order.

Restricted access

varieties Mv Karéj, Mv Nádor, Mv Toldi, Mv Toborzó, and Alföld. Grain yields of the winter wheat varieties were sampled and measured from each harvested plot. The protein, test weight, thousand grain weight, and baking quality parameters were measured from

Open access

. Kemenczei, T. 1986 Mitteleisenzeitliche Köcherbeschläge aus dem Alföld. FolArch 37, 17–136. Kemenczei, T. 1988 Kora vaskori leletek Dél-Borsodban (Früheisenzeitliche Funde in Süd-Borsod). HOMÉ 25–26, 91

Restricted access

1953 4 249 252 Simon, T. (1960): Die Vegetation der Moore in den Naturschutz-Gebieten des Nördlichen Alföld. — Acta

Restricted access