Search Results

You are looking at 1 - 10 of 18 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

The sanctuary of Apollon mentioned in the letter of Gadata is not to be sought in Magnesia on Meander but in the town of Tralleis/Tralles. Tralleis was located in the territory of the satrapy Caria whose capital was Magnesia in the age of Dareios. Therefore it is understandable that it was the satrap of Caria who must remedy the abuse which hurted the interests of the priest of Apollon. The inscription containing the letter of Gadata can be a later copy of a Greek original text because its language and orthography has some characterics of the prehellenistic age. This inscription could be seen by Xenophon who probably here has got the idee of naming Gadatas one of the eunuchs in his Oikonomika. Plutarch informs us that the memory of the Persian wars was living in Magnesia in the age of Hadrian, too. It seems that the Roman emperor has visited Tralleis personally.

Restricted access

The author's intention is to prove that the poetic structure of Callimachus' Hymn to Apollo is in fact a realisation of Apolline aesthetics. While perfecting divine art and poetry, however, the poet does not become conceited, unlike mythical figures such as Arachne, Marsyas or Thamyris. It is this trait that compels Apollo to push his own envy off the cliffs of Olympus, and declare his benevolence towards the Apolline poet.

Restricted access

The Isthm . 5. 56–58 is one of the few highly controversial cruxes in Pindar, though it may be an interpretative and not a textual one. The kernel of the ambiguity is in the expression ὄπιζ ἐλπὶδων. After examining the various interpretations my paper analyses the concept underlying the rare and quaint word ὄπιζ from Homer on, which turns out to be a strong visual metaphor in Pindar as well. My reading of the passage: nec labor ingens occaecatus est, nec tot sumptus, qui aciem spei excitaverunt is examined within the context of the poem, and the relevance of the keen visual metaphor prevalent in Pindar’s whole poetry is elucidated.

Restricted access

A remények tekintete

Megjegyzések Pindaros 5. isthmosi ódájának 56-58. sorához

Antik Tanulmányok
Author: Zsolt Adorjáni

Az I. 5. 56-58. egyike Pindaros sokat vitatott helyeinek, bár a nehézség nem annyira szöveg-kritikai, mint inkább értelmezésbeli. A bizonytalanság gócpontja az oú]pij e>lpi/dwn kifejezés. Az interpretációs kísérletek áttekintése után a ritka és különleges oú]pij szó előfordulásait Homérostól kezdve közelebbről elemzem. A mögötte álló képzet olyan erőteljes látási metaforának bizonyul, amely Pindarosnál is értelmet nyerhet. Olvasatomat: nec labor ingens occaecatus est, nec tot sumptus, qui aciem spei excitaverunt igyekszem a költemény egészébe és e költészet látásszimbolikájába ágyazni.

Restricted access

A homérosi Hermés-himnusz (h.Merc.) befejező részében Hermés és Apollón Zeus parancsára Pylosba sietnek, ahol az ellopott marhák (402) és a levágott állatok maradványai (403) is előkerülnek. Apollón elképed Hermés ereje láttán (406 sk.), és próbára teszi fizikai képességét: ὣς ἄρ᾽ ἔφη καὶ χερσὶ περίστρεφε καρτερὰ δεσμὰ ἄγνου·ταὶ δ᾽ ὑπὸ ποσσὶ κατὰ χϑονὸς αἶψα φύοντο αὐτόϑεν ἐμβολάδην ἐστραμμέναι ἀλλήλῃσι ῥεῖά τε καὶ πάσῃσιν ἐπ᾽ ἀγραύλοισι βόεσσιν Ἑρμέω βουλῇσι κλεψίφρονος∙(409–413)1

Restricted access

The word Hekatombe was interpreted by the Greek authors in different ways. Even in his own time, Eustathius aroused attention to the connection between the word Hekatombe and the Epiklesis of Apollon Hekatos. Hekatombe belonged a group of nouns and personal names ending with Suffix -amba/ ambe/ambos. They could be derived of a praehellenic dialect, which has exercised a great influence on the vocabulary of the Greek cults, as well.

Restricted access

Gumilev’s work Allah’s Child was published in the art periodical Apollon in 1916. By outlining shortly the theatrical life of the early 20th-century St. Petersburg, this paper is attempting to give an answer to the question why the author created a puppet-show play. Gumilev’s play is one of the works inspired by the East that takes place in the Arabic-Muslim world. This paper does not aim at analyzing Allah’s Child comprehensively, however, it tries to point out, in context of early 20th-century Russian cultural phenomena, the main motifs and aspects of interpretation that moved the attention of contemporary Russian artists to the East.

Restricted access

Az Ókortudományi Társaság — az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával — a 2012/2013-as tanévben immár 49. alkalommal rendezte meg Ábel Jenőről elnevezett országos latin tanulmányi versenyét. A 2013. február 8-i első, iskolai fordulón 38 vidéki és 18 budapesti, azaz összesen 56 iskola 738 diákja versenyzett: 415-en (Budapestről 197, vidékről 218) a minores és 323-an (Budapestről 145, vidékről 178) a maiores kategóriában. A maiores kategória tételének címe „Nagy Lajos, a lovagkirály esete Laczkfi István sebészi módszereivel“, a minoresé pedig „Milyen a derék katona?“ volt. Az iskolákból 293 dolgozatot küldtek be, ebből 169-et (Budapestről 81, vidékről 88) a maiores, 124-et (Budapestről 70, vidékről 54) a minores kategóriában. A döntő fordulóra 47 (31 vidéki és 16 budapesti) iskolából hívtunk be összesen 206 főt, a maiores kategóriában 109 (Budapestről 56, vidékről 53), a minores kategóriában 97 főt (Budapestről 56, vidékről 41), akik közül megjelent 99 maior és 87 minor versenyző. Ők április 13-án az ELTE BTK-n mérhették össze tudásukat. A maiores kategória tételének címe „Nagy Sándor és a kátrányba ragadt holló“, a minoresé pedig „A megmentő Apollón“ volt.

Restricted access

[ Apollon sonore et autres essais/The Four Powers of Apollo and Other Essays. Twenty Five Essays on Mythology ; Romanian translation by G. Anania]. Bucureşti Guyonvarch , Christian-J. (ed.) 2009 : L’Epopea di Cuchulainn. La Razzia delle Vacche di

Restricted access