Search Results

You are looking at 1 - 8 of 8 items for :

  • "Architectural competition" x
  • All content x
Clear All

. Ibragimova , Elvira Broken Mechanism: Architectural Competitions for Administrative Buildings in Interwar Belgrade (master thesis) . Central European University , Budapest 2016

Restricted access

There was an architectural competition a few years ago in Kecskemét, which topic was the architectural renewal of the main square of the town and its surrounding area. The purpose of the competition was to explore the development opportunities of town center. The article presents the planning issues of this complex urban development through the award-winning plan of the A+ ‘Építész Stúdió’.

Restricted access

This paper presents the planning issues of a contemporary sport center through the award-winning plan of the A+ Építész Stúdió on the architectural competition for the Sport Center of the National University of Public Service. The complex urban situation, the architectural shaping of the new, large-scale sport complex between the historical Orczy Garden and the urban texture of the Józsefváros was a serious challenge. To the success of the competition plan a special approach was needed, which was synthesizing the respect of the heritage and values of the past, the contemporary designing principles and the progressive, sustainable architectural attitude of the future. Although the plan will not be realized, the applied architectural solutions can be instructive in the designing process of similar contemporary sport buildings.

Restricted access

Az írás a századforduló építészeti stílusainak terminológiai árnyalására tesz kísérletet konkrét példák és korabeli források segítségével. A historizmus és a szecesszió egymás mellett élésekor, két pályázatot szerveztek nagy pénzintézeti központok épületének tervezésére (az elsőt a Tőzsde, a másodikat az Osztrák-Magyar Bank számára), mindkettőt Budapestre, a Szabadság térre. Jól jellemzik a korszakot; mindkettőn részt vett Alpár Ignác és Lechner Ödön, akik a két ellentétes(?) szemléletű stílus képviselői voltak. A kortárs sajtó — és nem csak a szaksajtó — nagyon érdeklődött a pályázatok iránt. A kánont, amennyiben ez meghatározó/meghatározható, olyan kritikusok alakították, akik közt többen elköteleződtek a „protomodern”-nek is nevezhető mozgalomhoz, a szecesszióhoz vagy csak Lechner muvészetéhez; és ma már szinte ismeretlen a historizmus korabeli elméleti háttere is. Visszatekintve az eredeti forrásokra, jól látszik, hogy a két irányzat között korántsem olyan széles a szakadék, mint azt az utókor sokáig látni vélte.

Restricted access

Herzog T. Architecture and technology , (in German) Prestel Verlag Munich, 2002. Congress-and conference hall international architecture competition program, Annual report of the congress

Restricted access

The Hungarian Parliament – construction, decoration, ideology. The Hungarian Parliament in Budapest (1885–1902) was one of the largest buildings of its time in Europe. As home to the nation’s legislature, it also had to serve as a veritable monument glorifying the country’s history and its newly-acquired status within the Austro-Hungarian Monarchy. Following an architectural competition, Imre Steindl, a professor at the Budapest Technical University, received the commission to realise his plan. In fact, Count Gyula Andrássy, a highly influential aristocrat and statesman, had picked his entry due to its style, analogous to the Neo-Gothic style of the London Houses of Parliament. Though historicist in appearance and opulent in terms of materials and decoration, modern technology also played a considerable role in its construction. The statues in the rotunda and on the exterior of the building were meant to immortalise Hungary’s great historical personalities, even if their moderate size, uniform style and subordinated position curtailed artistic expression. The relatively small number of mural paintings, highlighting outstanding events of Hungarian history, were virtually overwhelmed by the wealth of colourful decoration. All in all, Steindl wanted the whole structure to be a single work of art bearing his mark. The Hungarian Parliament ranks high among parliament buildings on the international scene.

Restricted access

A Rimanóczy építészdinasztia története (II. rész)

Idősebb Rimanóczy Gyula (1903. január 19. – 1958. december 21.)

Építés - Építészettudomány
Authors: Rimanóczy Jenő and Ferkai András

A sorozat második része a Rimanóczy-dinasztia legismertebb tagja, a Budapesten működő Rimanóczy Gyula gazdag életművét mutatja be. Gyula, idősebb Kálmán nagyváradi építész elsőszülött fiának, Árpádnak volt a gyermeke. Építészi pályáját műegyetemi tanulmányai és néhány építésznél alkalmazásban eltöltött év után a húszas évek végén kezdte. Neobarokk, neoreneszánsz és art deco stílusú tervek után a modern építészet mellett kötelezte el magát. Főként családi házakat, villákat épített, de számos megbízást kapott a katolikus egyháztól is. A harmincas évek közepétől pályázati sikerei nyomán nagyobb léptékű középületeket is meg tudott valósítani. E műveivel a két világháború közötti magyar építészet egyik meghatározó szereplőjévé vált, s ennek köszönhetően lett a háború után a középgeneráció tisztelt mestere, akinek jelentős szerep jutott a negyvenes-ötvenes évek stílusának kialakításában és a fiatalabb generációk nevelésében. Munkássága korai halála ellenére kiterjedt és változatos. Bármilyen modorban dolgozott is, műveit a pontosság és a jó ízlés jellemzi. A tanulmány újabb életrajzi adatokkal, az egyes korszakok hátterének feltárásával, illetve a művek recepciójának bemutatásával kíván a korábbi szakirodalomhoz hozzájárulni.

Restricted access

( 2014 ) 4 . 489 – 496 . Mattie , Erik – De Jong, Ceres (edit): Architectural competitions 1792–today . Benedikt Taschen , Köln 1994

Restricted access