Search Results

You are looking at 1 - 10 of 38 items for :

  • All content x
Clear All
Művészettörténeti Értesítő
Authors: Farkas Farkas Gábor, Mária M. Horváth, Kinga Körmendy, and Zsolt Szebelédi

Lieutenant-colonel Ignác Andrássy kept several hundred books in his country house in Kajászószentpéter in the first half of the 19th century. His widow Mária Végh donated the collection to the library of the National Museum a few decades after his death in 1875. The majority of the books were Latin and German 17-18th century works on law and history and collections of religious homilies in addition to some antiques. The collection included some valuable items such as a copy of János Thuróczy’s chronicle (Brünn, 1488) or the Biblia pauperum. Archival sources outline that in 1814 the attention of Jakab Ferdinánd Miller director of library was drawn to an extraordinary block book. Miller mobilized all his contacts to acquire the book, soliciting help from the sub-prefect of Veszprém county and even the Palatine Joseph, too. It is not known what happened to the Biblia pauperum; probably it perished or is still latent. Later research hypothesized that it was identical with the copy in Esztergom, but we do not this assumption because the provenance of that copy could be convincingly determined: the ex libris in the book reveals that the owner was Tommaso Obizzi del Catajo, an 18th century bibliophile and antiquities collector.

Restricted access

Irodalom 1. Bottyán J. 2009 . A magyar Biblia évszázadai . Budapest : Kálvin Kiadó . 2

Restricted access

Absztrakt

A tanulmány első harmada összefoglalja a Biblia ír nyelvre fordításának történetét. A cikk fő része részletesen és korszakonként tárgyalja a bibliai szövegekhez kapcsolódó terminusalkotást, és a következő kategóriák szerint ismerteti a bibliai terminusokat: jövevényszavak, jelentésátvitel és jelentésbővülés, tükörfordítás, szóképzés. Az írás röviden áttekinti a jövevényszavak produktivitását is, végül bemutatja az ír nyelvű bibliai terminológia figyelemre méltó stabilitását, kontinuitását.

Restricted access

. Hat magyar nyelvű fordításban . 2000. Budapest. 6. Miller , R. V. – Huber , S. M. 2004 . A Biblia története. A Biblia keletkezése és hatása . Budapest : Kálvin Kiadó

Restricted access

Raoul Follereau, francia újságíró kezdeményezésére az ENSZ 1954-ben bevezette a Leprások Világnapját (Martyr’s Day), amelyet minden év januárjának utolsó vasárnapján tartanak meg. Bár a lepra kórokozóját Gerhard Henrik Armauer Hansen norvég tudós 1873-ban izolálta, és 1982 óta egy speciális gyógyszer-kombinációval gyógyítható a betegség, a WHO járványtani szakértőinek 2010. augusztus elején közzétett adatai szerint évente 219 826 új leprás beteget diagnosztizálnak a Földön. A leprára kínai és indiai források már Kr. e. 600 táján utalnak, a hellén világba pedig Nagy Sándor hadai hurcolták be Indiából Kr. e. 327–326 körül. A betegséget a Biblia Ó- és Újszövetség része egyaránt több helyen említi. A középkorban a leprás betegek ápolásában úttörő szerepet játszott a Kr. u. 72-ben, a Szentföldön alapított Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend. A leprások gyógykezelését idővel már speciális, folyóvíz mellé települt leprosoriumok látták el. A fertőzöttek kezelésére és az egészségesektől való elkülönítésére külön hivatal és szertartásrendszer jött létre. Annak ellenére, hogy a leprával, mint betegséggel, szemben az orvostudomány már győzedelmeskedett, és ezzel nagyjából egy időben a jogtudomány is biztosította a betegek jogainak jogi normákkal történő védelmét, sajnálatos tény, hogy még a XXI. századra sem sikerült az emberiségnek megszabadulnia ettől a súlyosan stigmatizáló betegségtől. Orv. Hetil., 2011, 152, 246–251.

Restricted access

. 23. Reinitzer , H. 1983 . Biblia deutsch: Luthers Bibelübersetzung und ihre Tradition . Wolfenbüttel : Herzog August Bibliothek . 24. Reymond

Restricted access

Absztrakt

Az irodalmi észt speciális egyházi nyelvként 1739-ben, az első észt nyelvű teljes bibliafordítás megjelenésének évében született meg. Jelen tanulmány terminológiai szempontból négylépcsős folyamatként írja le a sztenderd egyházi észt nyelv fejlődését. (1) Az első keresztény terminusok a XI–XV. században kerültek be a nyelvbe. (2) A német nyelvű egyházi irodalmi alkotások fordítása nagy mennyiségben a reformáció után, azaz az 1520-as évektől kezdődött el. (3) A többé-kevésbé rendszeres terminológiai fejlesztés a XVII. században vette kezdetét a Biblia fordításával. (4) A nyelv végső standardizációja az 1720-as és az 1730-as években ment végbe, amikor a Biblia fordítása befejeződött. A jelenleg is használatos észt Biblia nyelve mind a négy korábbi rétegből hordoz terminológiai nyomokat.

Restricted access

A fiatal Kunszt elhivatottsága népének felemeléséhez kapcsolódik. Ez viszi őt a cserkészmozgalomba és a „harmadik utat” kereső népi írók szellemi táborába. Itt éri a két magyar közösségi gondolkodó, Karácsony Sándor és Bibó István hatása. A háború után egy fenomenális filozófus, Szabó Lajos tanítványa (véleménye szerint jelentősebb, mint Lukács vagy Heidegger), aki az európai szellem válságát a Biblia és a dialogikus gondolkodás segítségével akarta megoldani. A kommunista hatalom ilyet nem tűrt. Kunszt a Nagy Testvér figyelme elől más pályát talált, a sikereit ezen a műszaki pályán érte el. Az utolsó két évtizedben azonban visszatért eredeti céljához, a magyar gondolkodás megformálásához.

Restricted access

-219. Den Himmel offen halten. 21 219 Terestyéni Ágoston (1994): Biblia és asztronómia. Springer-Verlag: Budapest, Berlin, Heidelberg, New York, London

Restricted access

Imitation und Invention

Beobachtungen zur Entstehungsgeschichte der Illustrationen der Budapester Concordantiae Caritatis-Handschrift

Acta Historiae Artium Academiae Scientiarum Hungaricae
Author: ANNA BORECZKY

Summary

The subject of this study is an illustrated manuscript made in Vienna in 1413, which is keept in the Central Library of the Piarist Order in Budapest in 1979. The codex contains Concordantiae Caritatis, a typological work by Ulricus, a 14th century Cistercian monk from Lilienfeld. The illustrations are mentioned in recent art history as especially important in respect of the origins and history of Viennese painting in the first third of the 15th century. The manuscript is studied here as a whole with the aim of distinguishing different artists' hands for the first time. The paper deals with the problems of attribution on the basis of parallels of style, and the question of models. The author proposes the participation of seven hands or groups of collaborators. One of them (referred to here as group 1) is placed in the circle of the Master of the Sankt Lambrecht panel, other pages (referred to here as group 2) are related (e.g.) to the so called Mettener Biblia Pauperum, made in Bohemian-like style.

Restricted access