Search Results

You are looking at 1 - 10 of 12 items for :

  • "Brugada syndrome" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Matana, A., Goldner, V., Stanic, K.: Unmasking effect of propafenone on the concealed form of Brugada syndrome. Pacing Clin. Electrophysiol., 2000, 23 , 416–418. Stanic K. Unmasking

Open access

.: Brugada syndrome and “Brugada sign”: clinical spectrum with a guide for the clinicians. Am. Heart J., 2003, 145 (5), 768–778. 4 Littmann, L., Monroe, M. H., Taylor, L

Restricted access

of prognosis of Brugada syndrome. Circulation 2008; 118: 1697–1704. 3 Sarkozy A, Chierchia GB, Paparella G, et al. Inferior and lateral electrocardiographic repolarization

Restricted access

Absztrakt:

A szegedi cardiomyopathiás és ioncsatorna-betegek regiszterének létrehozásával az volt a cél, hogy a Szegedi Tudományegyetem Kardiológiai Központjában gondozott, cardiomyopathiában és ioncsatorna-betegségben szenvedő magyarországi betegpopuláció adatait sokrétűen elemezhessük. A regiszter a legfőbb primer cardiomyopathiák (hypertrophiás, dilatatív, restriktív, arrhythmogen jobb kamrai, bal kamrai non-compact, tako-tsubo cardiomyopathia) és ioncsatorna-betegség (hosszú és rövid QT-szindróma, Brugada-szindróma, katecholaminerg polimorf kamrai tachycardia) adatait gyűjti. Az adatbázisban szereplő betegségek közül a legtöbb beteg a hypertrophiás cardiomyopathiás betegcsoportba tartozik, amelyben 388 beteg szerepel. Hasonlóan népes a dilatatív cardiomyopathiás (310 beteg) és a hosszú QT-szindrómában szenvedő betegcsoport (111 beteg). A szegedi regiszter adatai a részletesebben elemzett HCM vonatkozásában lényegi mutatóit tekintve megegyeznek hasonló regiszterek adataival, mind morbiditási és mortalitási mutatói, mind főbb klinikai paraméterei szempontjából. Orv. Hetil., 2017, 158(3), 101–105.

Restricted access

channelopathies associated with sudden cardiac death. Glob. Cardiol. Sci. Pract., 2015, 2015 (3), 39. 6 Bébarová, M.: Arrhythmogenesis in Brugada syndrome: impact and

Restricted access

–812. 12 Talib, S., van de Poll, S.W.: Brugada syndrome diagnosed after Ramadan. Lancet, 2013, 382 (9886), 100. 13 Bernardo, B. C., Weeks, K. L., Pretorius, L., et

Restricted access

Korai repolarizációs mintázatot mutató fiatal férfiak echokardiográfiás jellemzőinek összehasonlító vizsgálata

Comparative study of echocardiographic parameters in young males with early repolarization pattern

Orvosi Hetilap
Authors: István Adorján Szabó, Loránd Kocsis, Szabolcs László, Lajos Fehérvári, Ana-Maria Fárr, and Attila Frigy

Electrophysiol. 2018; 41: 684–699. 12 Nademanee K, Raju H, de Noronha SV, et al. Fibrosis, connexin-43, and conduction abnormalities in the Brugada syndrome. J

Restricted access

early repolarization in the athlete have analogies with the Brugada syndrome? Eur. Heart J. 22 , 504 – 510 ( 2001 ) 3. Boyett MR , D’Souza A , Zhang H , Morris GM , Dobrzynski H , Monfredi O : Viewpoint: is the resting

Restricted access
Physiology International
Authors: Zs Major, R Kirschner, N Medvegy, K Kiss, GM Török, G Pavlik, G Simonyi, Zs Komka, and M Medvegy

( 22 , 35 ). (2) ERV 2–4 may also be dangerous because of its close relationship with Brugada syndrome and arrhythmogenic RV cardiomyopathy (ARVC). It is well-known that Brugada syndrome may cause life-threatening ventricular tachyarrhythmias. Both

Restricted access

J.J. Gallagher 2003 Brugada syndrome and “Brugada sign”: clinical spectrum with a guide for the clinician Am Heart J 145 768

Restricted access