Search Results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for :

Clear All
Authors: Ferenc Koppány, Árpád Joób-Fancsaly, Zsolt Németh, Andrea Alexandra Belik, Mihály Vaszilkó, Edvárd Márton Varmuzsa and Krisztián Benedek Csomó

parameters. Skeletal Radiol. 2014; 43: 1669–1678. 12 Singer SR, Mupparapu M. Plain film and CBCT findings in a case of bisphosphonate-related osteonecrosis

Open access

tomography (CBCT) in the field of interventional oncology of the liver. Cardiovasc Intervent Radiol 2016; 39: 8–20

Restricted access

. Operational principles for cone-beam computed tomography. J Am Dent Assoc. 2010; 141(Suppl): 3S–6S. 7 Global CBCT dental imaging market is expected to reach USD 817.5 million by 2023

Open access
Authors: Péter Kovács, Evelin Szita, Kitti Schvarcz, Szabolcs Kamu, Judit Kalincsák, Árpád Kovács, Imre Repa and Janaki Hadjiev

. Use of planar kV vs. CBCT in evaluation of setup errors in oesophagus carcinoma radiotherapy. Rep Pract Oncol Radiother. 2016; 21: 57–62. 20 Zhao LR, Zhou YB, Li GH, et al

Restricted access

Absztrakt:

Kiterjedt gyulladással körülvett fog eltávolítását követően gyakran jelentős lágy- és keményszöveti defektus marad vissza. Ezt tovább súlyosbítja, ha a foghúzás után a fogmedret – alveolust – magára hagyjuk. A szövetek így még jobban összeesnek, és a terület alkalmatlanná válik implantátum behelyezésére. Az esztétikai régióban hídpótlás sem hozza meg a várt eredményt. A bemutatásra kerülő esetekkel azt szeretnénk demonstrálni, hogy fogeltávolítást követően elvégzett alveolusprezerváció lehetővé teszi implantátum behelyezését, valamint megfelelő esztétikai eredményt biztosít még frontális területen is. CBCT-felvételeket készítettünk a fogeltávolítást követő alveolusprezerváció előtt és a beavatkozást követő hatodik–nyolcadik hónapban. Vertikális és területméréseket végeztünk, illetve összehasonlítottuk pre- és posztoperatív értékeiket. Az implantátum mindhárom esetben beültethető volt, valamint jelentős buccalis csontnövekedést (4,24 mm, 6,22 mm, 9,57 mm) és területnövekedést (129%, 145%, 167%) tapasztaltunk mindegyik esetben. Az alveolusprezerváció megfelelő terápiát biztosít a fogeltávolítást követően visszamaradó nagy szövethiány komplett rekonstrukciójában. Orv Hetil. 2017; 158(31): 1228–1234.

Open access
Authors: Ádám Perényi, Zsolt Bella, Zoltán Baráth, Péter Magyar, Katalin Nagy and László Rovó

., Liktor, B., Liktor, B., et al.: Comparative analysis of preoperative diagnostic values of HRCT and CBCT in patients with histologically diagnosed otosclerotic stapes footplates. Eur. Arch

Open access

Absztrakt:

A modern fogászati implantológiában már rutinszerűen alkalmazott sebészi sablonok és háromdimenziós (3D) tervezőprogramok segítségével lehetőség nyílik más szakterületek fejlődésére is. Az operációs mikroszkóppal történő sebészeti gyökércsúcs-eltávolítás sokkal pontosabb rezekciót tesz lehetővé, ám a műtéti terület lokalizálására és méretének meghatározására nyomtatott sebészi sablonok alkalmazására még nincs konkrét ajánlás. Célunk egy új, sablonnal navigált mikrosebészeti gyökércsúcs-rezekciós technika bemutatása, melynek során a számítógépes programban megtervezett ostetotomiát és rezekciót egy körtrepánnal végezzük. A számítógépes programban (SMART Guide; dicomLAB, Szeged) cone-beam computed tomography (CBCT-) felvétel használatával 3D sablont készítünk, mellyel meghatározzuk a rezekciós ablak átmérőjét, a trepán behatolási mélységét és szögét. A teljes vastagságú lebeny kialakítását követően, a dentális megtámasztású, nyomtatott sablont a műtéti területre helyezve, a corticalis csont és a gyökércsúcs eltávolítása trepánnal történik. A műtéti beavatkozás a modern mikrosebészet elveit követi, ennek megfelelően az ultrahangos retrográd preparálást retrográd töméssel, ’mineral trioxide aggregate’ (ProRoot MTA; Dentsply Maillefer, Ballaigues, Svájc) alkalmazásával zárjuk. A komplikációk nélkül lezajlott gyógyulási időszakot követő egyéves kontrollfelvételen a periapicalis laesio telődött, a páciens panaszmentes. A könnyen és nagy pontossággal végrehajtható beavatkozás utáni fájdalommentes gyógyulás mellett a technika nagy előnye, hogy maga a műtéti beavatkozás gyorsabb, mint a sablon és trepán nélküli mikrosebészeti rezekció. Orv Hetil. 2020; 161(30): 1260–1265.

Open access
Authors: Balázs Liktor, Andor Hirschberg, Bálint ifj Liktor and Tamás Karosi

–2138. 19 Révész P, Liktor B, Liktor B, et al. Comparative analysis of preoperative diagnostic values of HRCT and CBCT in patients with histologically diagnosed otosclerotic stapes footplates. Eur Arch

Restricted access
Authors: I. Krisztina Mártha, Alina Cămărășan, Silvia Izabella Pop and Bernadette Kerekes Máthé

; 88: 19–23. 28 Kapila SD, Nervina JM. CBCT in orthodontics: assessment of treatment outcomes and indications for its use. Dentomaxillofac Radiol. 2014; 44

Restricted access