Search Results

You are looking at 1 - 10 of 10 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: Ferenc Koppány, Árpád Joób-Fancsaly, Zsolt Németh, Andrea Alexandra Belik, Mihály Vaszilkó, Edvárd Márton Varmuzsa, and Krisztián Benedek Csomó

parameters. Skeletal Radiol. 2014; 43: 1669–1678. 12 Singer SR, Mupparapu M. Plain film and CBCT findings in a case of bisphosphonate-related osteonecrosis

Open access

tomography (CBCT) in the field of interventional oncology of the liver. Cardiovasc Intervent Radiol 2016; 39: 8–20

Restricted access

. Operational principles for cone-beam computed tomography. J Am Dent Assoc. 2010; 141(Suppl): 3S–6S. 7 Global CBCT dental imaging market is expected to reach USD 817.5 million by 2023

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Péter Kovács, Evelin Szita, Kitti Schvarcz, Szabolcs Kamu, Judit Kalincsák, Árpád Kovács, Imre Repa, and Janaki Hadjiev

. Use of planar kV vs. CBCT in evaluation of setup errors in oesophagus carcinoma radiotherapy. Rep Pract Oncol Radiother. 2016; 21: 57–62. 20 Zhao LR, Zhou YB, Li GH, et al

Restricted access

Absztrakt:

Kiterjedt gyulladással körülvett fog eltávolítását követően gyakran jelentős lágy- és keményszöveti defektus marad vissza. Ezt tovább súlyosbítja, ha a foghúzás után a fogmedret – alveolust – magára hagyjuk. A szövetek így még jobban összeesnek, és a terület alkalmatlanná válik implantátum behelyezésére. Az esztétikai régióban hídpótlás sem hozza meg a várt eredményt. A bemutatásra kerülő esetekkel azt szeretnénk demonstrálni, hogy fogeltávolítást követően elvégzett alveolusprezerváció lehetővé teszi implantátum behelyezését, valamint megfelelő esztétikai eredményt biztosít még frontális területen is. CBCT-felvételeket készítettünk a fogeltávolítást követő alveolusprezerváció előtt és a beavatkozást követő hatodik–nyolcadik hónapban. Vertikális és területméréseket végeztünk, illetve összehasonlítottuk pre- és posztoperatív értékeiket. Az implantátum mindhárom esetben beültethető volt, valamint jelentős buccalis csontnövekedést (4,24 mm, 6,22 mm, 9,57 mm) és területnövekedést (129%, 145%, 167%) tapasztaltunk mindegyik esetben. Az alveolusprezerváció megfelelő terápiát biztosít a fogeltávolítást követően visszamaradó nagy szövethiány komplett rekonstrukciójában. Orv Hetil. 2017; 158(31): 1228–1234.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Ádám Perényi, Zsolt Bella, Zoltán Baráth, Péter Magyar, Katalin Nagy, and László Rovó

., Liktor, B., Liktor, B., et al.: Comparative analysis of preoperative diagnostic values of HRCT and CBCT in patients with histologically diagnosed otosclerotic stapes footplates. Eur. Arch

Open access

Absztrakt:

A modern fogászati implantológiában már rutinszerűen alkalmazott sebészi sablonok és háromdimenziós (3D) tervezőprogramok segítségével lehetőség nyílik más szakterületek fejlődésére is. Az operációs mikroszkóppal történő sebészeti gyökércsúcs-eltávolítás sokkal pontosabb rezekciót tesz lehetővé, ám a műtéti terület lokalizálására és méretének meghatározására nyomtatott sebészi sablonok alkalmazására még nincs konkrét ajánlás. Célunk egy új, sablonnal navigált mikrosebészeti gyökércsúcs-rezekciós technika bemutatása, melynek során a számítógépes programban megtervezett ostetotomiát és rezekciót egy körtrepánnal végezzük. A számítógépes programban (SMART Guide; dicomLAB, Szeged) cone-beam computed tomography (CBCT-) felvétel használatával 3D sablont készítünk, mellyel meghatározzuk a rezekciós ablak átmérőjét, a trepán behatolási mélységét és szögét. A teljes vastagságú lebeny kialakítását követően, a dentális megtámasztású, nyomtatott sablont a műtéti területre helyezve, a corticalis csont és a gyökércsúcs eltávolítása trepánnal történik. A műtéti beavatkozás a modern mikrosebészet elveit követi, ennek megfelelően az ultrahangos retrográd preparálást retrográd töméssel, ’mineral trioxide aggregate’ (ProRoot MTA; Dentsply Maillefer, Ballaigues, Svájc) alkalmazásával zárjuk. A komplikációk nélkül lezajlott gyógyulási időszakot követő egyéves kontrollfelvételen a periapicalis laesio telődött, a páciens panaszmentes. A könnyen és nagy pontossággal végrehajtható beavatkozás utáni fájdalommentes gyógyulás mellett a technika nagy előnye, hogy maga a műtéti beavatkozás gyorsabb, mint a sablon és trepán nélküli mikrosebészeti rezekció. Orv Hetil. 2020; 161(30): 1260–1265.

Open access

A gyógyszer okozta állcsontnekrózis és a vércukorszint kapcsolata.

Retrospektív epidemiológiai vizsgálat

Relation between medication-related jaw necrosis and blood glucose levels.

A retrospective epidemiological study
Orvosi Hetilap
Authors: Gábor Kammerhofer, Kata Sára Somogyi, Zita Biczó, Dániel Végh, Márta Ujpál, Mihály Tamás Vaszilkó, Dorottya Bányai, Attila Füzes, Ádám Végh, Árpád Joób-Fancsaly, and Zsolt Németh

–1966. [Hungarian] 18 Koppány F, Joób-Fancsaly Á, Németh Zs, et al. Risk assessment of bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw based on CBCT scans. [A

Open access

Otosclerosis. 2. rész. Diagnózis

Otosclerosis. 2nd part. Diagnosis

Orvosi Hetilap
Authors: Balázs Liktor, Andor Hirschberg, Bálint ifj Liktor, and Tamás Karosi

of HRCT and CBCT in patients with histologically diagnosed otosclerotic stapes footplates. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2016; 273: 63–72. 20 Csomor P

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: I. Krisztina Mártha, Alina Cămărășan, Silvia Izabella Pop, and Bernadette Kerekes Máthé

; 88: 19–23. 28 Kapila SD, Nervina JM. CBCT in orthodontics: assessment of treatment outcomes and indications for its use. Dentomaxillofac Radiol. 2014; 44

Restricted access