Search Results

You are looking at 1 - 10 of 566 items for :

  • "Connectivity" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Mosca, M., Tavoni, A., Neri, R. és mtsai: Undifferentiated connective tissue disease: the clinical and serological profiles in 91 patients followed for at least 1 year. Lupus, 1998, 7 , 95–100. Neri R

Restricted access

212 Crooks, K.R. and M. Sanjayan (eds). 2006. Connectivity Conservation . Cambridge Univ. Press, New York. Connectivity Conservation

Restricted access

the alteration of functional connectivity related to decision-making in adolescents with IGD by analyzing the functional connectivity between large-scale intrinsic networks. To attain our purpose, we selected default mode network, salience network, and

Open access

A szerző összefoglalja a kötőszövet szerkezeti felépítését, a struktúra és a funkció meghatározásában döntő építőelemek szakadatlan változását. Érinti a struktúra és funkció egymásra hatását, a nyugalmi és az inflammatio determináns eseményeit. Hangsúlyozza, hogy a kötőszöveti funkciók együttesen részesülnek a szervezet épségét biztosító inflammatoricus történésekben. Jelentős hangsúlyt kap az a tétel, hogy az élő organizmus épségének védelme, a bekövetkezett károsodás lokalizálása, az elhárítás és restitutio ad integrum elérésében a szervezet eszköze az inflammatio, a nem specifikus immunválasz, amelyhez elkülöníthetetlenül társul a specifikus, adaptív immunitás. A folyamatok „székhelye” pedig a kötőszövet. A steril és kórokozó kiváltotta inflammatio igen sok azonosságot mutat, de megfogalmazódnak a különbségek is. Szóba kerülnek a proteoglikánok, ezeknek nagyon élénken tevékenykedő élettani és patológiai szerepei. A szerző bemutatja a sziálsav, a sziálsavtartalmú glikoproteinek, a sziálsavkötő struktúrák fontos funkcióit, együttműködését. Ebben hangsúlyos szerepet kap a sziálsavkötő Siglecek rövid tárgyalása, a patogén kiváltotta és steril károsodás, illetve inflammatio közös és kissé különböző volta. Kiemelkedő fontosságú a glikoproteinszerkezetű adhéziós molekulák egymással és az összes inflammatiós folyamattal kapcsolatos szerepe. A gyakorlati vonatkozások érintése kapcsán megfogalmazódik, hogy a szervezet ép struktúrájának, felépítésének és a védelmező inflammatiónak egyformán elementáris szerep jut az individuum fennmaradásában. Az életfunkciók sértetlenségének biztosítása, az ép szomatopszichés státus őrzése az inflammatio feladata. Ez a szervezet védekezőeszköze, és azonos a természetes immunválasszal, amihez elválaszthatatlanul hozzá tartozik a specifikus, adaptív immunválasz. Az inflammatio lényeges történései a kötőszövetben zajlanak. Orv. Hetil., 2014, 155(12), 453–460.

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Ji-Won Chun
,
Chang-Hyun Park
,
Jin-Young Kim
,
Jihye Choi
,
Hyun Cho
,
Dong Jin Jung
,
Kook-Jin Ahn
,
Jung-Seok Choi
,
Dai-Jin Kim
, and
In Young Choi

cognitive control failure in Internet game. In terms of functional brain networks, three brain connectivity networks—the central executive, salience, and default mode networks—have been identified as central to the understanding of higher cognitive function

Open access

2004 85 2671 2676 Bennett, A., K.R. Crooks and M. Sanjayan. 2006. The future of connectivity conservation. In: K

Restricted access

reported to support the diagnostic importance of IGD. The resting-state functional connectivity (rsFC) study is an example. Previous studies in patients with IGD using this methodology have reported dysfunctional interhemispheric connectivity of the

Open access

and ibGD is warranted. Brain networks involved in addiction and impulse control disorder To investigate the biological difference between IGD and ibGD, we compared brain connectivity within the default-mode network

Open access

gaming in the second–first scan Effective ACC–lentiform connectivity in IGD subjects We further analyzed the effective connectivity between the left ACC and left lentiform using dynamic

Open access

A functional graph is a directed graph where every node has out-degree one (loops allowed). This paper deals with connectivity aspects of random functional graphs, like the expected number and size of connected components, cycles, and trajectories. Both exact and asymptotic formulas are provided.

Restricted access