Search Results

You are looking at 1 - 10 of 22 items for :

  • All content x
Clear All

In Hinblick auf den von Viktor Orbán im Jahr 2001 neu, oder vielmehr: wieder eingeführten Staatspreis, die sogenannte Ungarische Corvin Kette (Magyar Corvin Lánc), beschäftigt sich der Artikel mit den Anfängen des modernen staatlichen Auszeichnungssystems in Ungarn, die im Ungarn der Zwischenkriegszeit zu verorten sind. Konkret wird auf die Entstehungs-und Vergabegeschichte der ursprünglich von Miklós Horthy gegründeten Staatspreise, namentlich der Ungarischen Corvin Kette sowie des Ungarischen Corvin Kranzes (Magyar Corvin Koszorú), eingegangen, wobei zur Einschränkung, aber insbesondere zur Exemplifizierung der hinter der Vergabe stehenden kulturpolitischen Strategien der Fokus der Betrachtungen auf den mit den Corvin-Preisen ausgezeichneten Literaten liegt. Damit soll der Anstoß zu einer kritischen Auseinandersetzung mit der 2001 wiedereingeführten Ungarischen Corvin Kette und deren Vergabepraktiken gegeben werden.

Restricted access

A tanulmány az 1956-os harcok nyomán keletkezett városképi változásokat elemzi. Rámutat a harcok jellege és az újjáépítés közötti összefüggésekre. Összevetve a második világháború utáni helyzettel 1956 eseményei inkább pontszerű beavatkozásokat tettek szükségessé. Mindemellett a tanulmány felhívja a figyelmet arra, hogy a gyors helyreállítást nemcsak a romos városkép eltüntetésének igénye sarkallta, de a többezres (kb. 10 000) számokban mérhető lakásfoglalási hullám is, amely jellegénél fogva destabilizálta a rendszert.

Noha szerte a városban folytak az újjáépítési munkák, a Corvin köznek és az Üllői útnak – mint a forradalom leghíresebb helyszínének – az újjáépítése önálló elemzést igényel. Ennek oka, hogy 1957–1959 között az úgynevezett „kilenc ház” felépítésével új városépítészeti együttes jött lére. A nagykörúti kereszteződés az akkori forgalmi elveknek megfelelő térszerű kiképzést és két új, a modern építészet visszatérését tükröző saroképületet kapott (tervező Csics Miklós). Az új városképben a modern építészet markáns jelenléte mellett a meglévő műemléki épületek is hangsúlyos szerepet kaptak. Így nem csupán az Iparművészeti Múzeum nyert kedvezőbb rálátást, de a forradalomban komoly szerepet játszó Kilián laktanyát sem „büntették”, hanem eredeti formájában állították helyre. A Corvin köz és környékének megújítása egy átfogó városszépítési akció (árkádosítás, portálépítések, sortatarozás) keretébe illeszkedett. A Perényi Imre által koordinált munkálatok nem titkolt célja volt a Kádár-rendszer formálódó identitásának városképi megjelenítése. Az 1956 előtti helyzettel ellentétben, mikor is a túlzott, propaganda célú gesztusok jellemezték a várostervezést (pl. Sztálin-szobor), az új Budapest a hétköznapi rend és normalitás iránti igényekre és a fogyasztás élénkítésére (portálok, presszók) koncentrált.

Restricted access

Komorovský, Ján (1957) Král’ Matej Korvín v l’udovej prozaickej slovesnosti (King Matthias Corvin in folk narratives) (Bratislava: Slovenská Akadémia Vied). Komorovský J

Restricted access

Taddeo Ugoleto, Mátyás könyvtárosa korának elismert humanista tudósa volt. Magyarországi tartózkodása után több latin irodalmi mű editio princepsét is sajtó alá rendezte, többek között Quintilianus, Augustinus, Ausonius és Claudianus egyes írásait. Szövegkiadói munkájával párhuzamosan készített tanulmányai azonban nem maradtak ránk. Emiatt különösen értékesek azok a bejegyzések, elsősorban pótlólagos címszók és magyarázatok, amelyeket Johannes Crastonus 1483. november 10-én Vicenzában megjelent, jelenleg Bécsben őrzött (ÖNB Ink. X. E. 9.) görög–latin szótárának egyik példányába írt bele, néhány évvel azt követően, hogy megkezdte Corvin János nevelését. A kutatásban eddig figyelmen kívül hagyott bejegyzések alapján nemcsak Ugoleto görögös műveltségére és olvasmányaira lehet következtetni, hanem új adatok nyerhetők a Királyi Könyvtár görög nyelvű könyvállományával kapcsolatban is.

Restricted access

Bücherfreunde, Neue Folge XIX. 1927 , 96 – 100 . 18. Hevesy 1923 – André de Hevesy: La bibliothèque du roi Matthias Corvin. (Publications de la Société française de reproductions de manuscrits à peintures

Restricted access

és Beatrix arcképei Corvin-codexekben [Bildnisse des Königs Mathias Corvinus und der Königin Beatrix in den Corvin-Codexen] . Archaeologiai Értesítő 1888 , 97 – 115 , 209– 220, 311 – 326 . 12

Restricted access

. Štih – Simoniti 1996 = Štih Peter, Simoniti Vasko: Slovenska zgodovina do razsvetljenstva . Ljubljana–Celovec, 1996. Varga – Molnár 1991 = Varga József, Molnár Zoltán (szerk.): Corvin Mátyás

Restricted access

: Ferrara ed il Rinascimento ungherese , Budapest , 1941 . Berkovits 1945 Berkovits , Ilona : Egy corvin

Restricted access

. 1998 , 449 – 490 . 40. Madas 2009 – Edit Madas: La Bibliotheca Corviniana et les Corvina«Authentiques». In: Mathias Corvin, les bibliothèques princières et la genèse de l'État moderne. Ed. Jean

Restricted access

-Madeleine , Mathias Corvin. Un roi pour l‘Europe centrale (1458–1490) , Paris , Les Indes savantes (La Boutique de l’Histoire) , 2016 de Cevins , Marie-Madeleine , Saint Étienne de

Restricted access