Search Results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for :

  • "Cox proportional hazards model" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

This article studies the determinants of pharmaceutical innovation diffusion among specialists. To this end, it investigates the infl uences of six categories of factors—social embeddedness, socio-demography, scientifi c orientation, prescribing patterns, practice characteristics, and patient panel composition—on the use of 11 new drugs for the treatment of type 2 diabetes mellitus in Hungary. The Cox proportional hazards model identifi es three determinants—social contagion (in the social embeddedness category) and prescribing portfolio and insulin prescribing ratio (in the prescribing pattern category). First, social contagion has a positive effect among geographically close colleagues—the higher the adoption ratio, the higher the likelihood of early adoption—but no infl uence among former classmates and scientifi c collaborators. Second, the wider the prescribing portfolio, the earlier the new drug uptake. Third, the lower the insulin prescribing ratio, the earlier the new drug uptake—physicians’ therapeutic convictions and patients’ socioeconomic statuses act as underlying infl uencers. However, this fi nding does not extend to opinion-leading physicians such as scientifi c leaders and hospital department and outpatient center managers. This article concludes by arguing that healthcare policy strategists and pharmaceutical companies may rely exclusively on practice location and prescription data to perfect interventions and optimize budgets.

Restricted access

This paper focuses on determinants of survival of new private firms in the manufacturing sector in a transition economy, Vietnam, during the period 2000–2007. A semi-parametric Cox proportional hazard model is applied with a comprehensive specification of firm-specific, industrial and macroeconomic factors. There is strong evidence in market selection that labour productivity is the most important internal factor supporting firm survival. Other evidence is that firms with higher profitability in terms of profit per employee will have higher survival probability. For private firms, in terms of start-up factors, although total assets increase the probability of survival, total sales decrease it. Besides, industries which have increasing numbers of employees open favourable opportunities for new private firms. Furthermore, the macroeconomic factor, GDP, significantly supports the development of private firms.

Restricted access

. Fan , J. – Li , R. ( 2002 ): Variable Selection for Cox's Proportional Hazards Model and Frailty Model . Annals of Statistics 74 – 99 . Fan , J. – Feng , Y. – Wu , Y

Open access

Absztrakt:

Bevezetés: A dohányzás és az infarktus bekövetkezése közötti szoros, pozitív kapcsolatot már az 1960–70-es években bebizonyították. A dohányzás prognosztikus jelentősége az infarktus akut szakában, illetve az akut szakot túlélt betegek esetén nem egyértelműen tisztázott. Számos tanulmány foglalkozik az úgynevezett „smoker’s paradox” (dohányzási paradoxon) jelenségével, vagyis azzal, hogy a szívinfarktust elszenvedő betegek körében a dohányosok alacsonyabb halálozási kockázattal rendelkeznek a nem dohányosokhoz képest. Noha a confounderekre való kontrollálás után ez a hatás több esetben eltűnt, a kérdésben még nem alakult ki nemzetközi konszenzus. Célkitűzés: A tanulmány célja a dohányzás hatásának vizsgálata volt akut szívinfarktus miatt kezelt magyarországi betegek prognózisára, oly módon, hogy a betegek kockázati profiljára kontrolláltuk. Módszer: A kutatás adatforrását a Gottsegen György Kardiológiai Intézet által működtetett Nemzeti Szívinfarktus Regiszter 2014 és 2016 közötti adatai jelentették (n = 20 811). Az elemzés többváltozós statisztikai eljárásokat alkalmaz a confounding szűrésére. A rövid távú túlélés vizsgálatánál logisztikus regresszióra, a hosszú távú túlélésnél – Cox-regresszióval, illetve „Accelerated Failure Time” (AFT-) modellekkel megvalósított – túléléselemzésre került sor. A többváltozós modellekben életkorra, nemre, az infarktus típusára (ST-elevációval vagy nem ST-elevációval járó esemény), a kezelés módjára (PCI igen versus nem), kreatinineltérésre, a prehospitális reanimáció és a kardiogén sokk tényére, valamint többféle társbetegségre, illetve kórelőzményi adatra kontrolláltunk. Eredmények: Mind a rövid távú – 30 napos – halálozás (OR = 1,517, 99% konfidenciaintervallum: 1,229–1,872), mind a hosszabb távú túlélés (HR = 1,395, 99% konfidenciaintervallum: 1,232–1,579) tekintetében rosszabbak voltak a dohányzó betegek életkilátásai a nem dohányzókkal egybevetve az említett változókra történő kontrollálás után. Következtetés: A dohányzási paradoxon nem figyelhető meg a magyar betegek esetében, sőt a dohányzás önmagában rontja az adott beteg túlélési esélyét. Orv Hetil. 2018; 159(14): 557–565.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: András Jánosi, Tamás Ferenci, Zsolt Kőszegi, Gergely György Nagy, Zoltán Jambrik, Zoltán Ruzsa, Géza Lupkovics, Zoltán Csanádi, Dávid Becker, Béla Merkely, and Péter Andréka

Absztrakt:

Bevezetés: A szignifikáns koszorúér-obstrukció nélkül kialakuló heveny szívinfarktus (MINOCA) gyakoriságával és prognózisával kapcsolatos adatok ellentmondóak. Célkitűzés: A MINOCA gyakoriságának és a betegek prognózisának vizsgálata nagy esetszámú, válogatás nélküli beteganyagban. Módszer: A Nemzeti Szívinfarktus Regiszter adatbázisában 45 223 akut myocardialis infarctus miatt kezelt beteg található, akiknél a kórházi felvételre 2014. január 1. és 2018. június 30. között került sor, és a kezelés során koronarográfia történt. A kórházi kezelésre 22 469 betegnél (49,7%) ST-elevációval járó (STEMI), míg 22 754 (50,3%) esetben nem ST-elevációval járó infarktus (NSTEMI) miatt került sor. A MINOCA-csoportba 2003 beteget soroltunk, akiknél a koronarográfia nem igazolt obstruktív koszorúér-betegséget, és kórelőzményükben nem volt szívinfarktus, szívelégtelenség, percutan coronariaintervenció, illetve revascularisatiós műtét. A koronarográfia 43 220 betegnél igazolt szignifikáns koszorúér-betegséget, akiket a MICAD-csoportba soroltunk. Vizsgáltuk a betegek klinikai adatait, a halálozást és a reinfarktust. A túlélést a Kaplan–Meier-módszer szerint vizsgáltuk, és Cox proporcionális hazárd modellel elemeztük. Eredmények: AMI-ban a MINOCA gyakorisága 4,4%. Eltérő gyakoriságot találtunk STEMI, illetve NSTEMI esetén (2,0% vs. 6,8%). A MINOCA-csoport betegei fiatalabbak voltak (64,0 ± 14,4 vs. 65,5 ± 12,2 év), és magasabb volt a nők előfordulási aránya (55,7 vs. 36,5%). A MICAD-betegek között gyakoribb volt a hypertonia (79,1% vs. 73,7%), a cukorbetegség (33,0% vs. 21,2%) és a perifériás érbetegség (12% vs. 8%). Az egy éven belüli reinfarktust, valamint a halálozást – minden vizsgált időpontban – a MICAD-csoportban találtuk magasabbnak. Következtetés: A MINOCA-csoporton belül a STEMI-, illetve NSTEMI-diagnózissal kezelt férfiak halálozása nem különbözött, ezzel szemben a nők esetén a STEMI-típusú infarktus esetén (MINOCA–STEMI) a nők halálozása lényegesen magasabb volt. Orv Hetil. 2019; 160(45): 1791–1797.

Restricted access
Imaging
Authors: Máté Tolvaj, Márton Tokodi, Bálint Károly Lakatos, Alexandra Fábián, Adrienn Ujvári, Fjolla Zhubi Bakija, Zsuzsanna Ladányi, Zsófia Tarcza, Béla Merkely, and Attila Kovács

, and Chi-squared or Fisher’s exact test for categorical variables, as appropriate. Cox proportional hazards models were used to compute hazard ratios (HR) with 95% confidence intervals (95% CI). Receiver-operator characteristic (ROC) curves were

Open access

compared to the regularly cared controls. According to multivariate Cox proportional hazards modeling, besides age, the exposure to multidisciplinary education was the only significant predictor of survival [hazard ratio for death was 2.17 (95% CI: 1

Restricted access

. Comparisons between groups were analyzed by Student's t -tests for normally distributed, and Mann-Whitney U tests for non-parametric data. Predictors of infection were evaluated using logistic regression models and survival by Cox proportional hazard models

Open access
Imaging
Authors: Veronica Frank, Sonaz Shariati, Bettina Katalin Budai, Bence Fejér, Ambrus Tóth, Vince Orbán, Viktor Bérczi, and Pál Novák Kaposi

pancreatic head tumors. In a multivariable Cox proportional hazards model, average (without filtration and with fine and coarse filter values of 1 mm and 2.5 mm), SD (without filtration and with medium filter value of 2 mm), contrast (with medium filter value

Open access