Search Results

You are looking at 1 - 10 of 14 items for :

  • All content x
Clear All

multicenter evaluation of the morphometric D-score for prediction of the outcome of endometrial hyperplasia Am J Surg Pathol 25 930 935 . 5

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Petra Baji, Valentin Brodszky, Fanni Rencz, Imre Boncz, László Gulácsi, and Márta Péntek

Absztrakt

Bevezetés: Hazánkban 2000-ben készült olyan felmérés, amely a lakosság egészségi állapotát vizsgálta EQ-5D kérdőívvel. Célkitűzés: A lakosság egészségi állapotának felmérése különböző szociodemográfiai jellemzők szerint és összehasonlítás a 2000-es adatokkal. Módszer: 2010-ben egy nemzetközi kutatás keretében internetalapú keresztmetszeti kérdőíves vizsgálatot végeztek a lakosság körében az EQ-5D-3L kérdőívvel. Eredmények: 2281 válaszadó (nők: 62,3%) töltötte ki a kérdőívet, az átlagéletkor 40,8 év volt. Az EQ-5D-index 0,902 (18–24 év) és 0,795 (65+) között alakult. Szignifikáns összefüggést találtak az életminőség és a nem, életkor, iskolázottság, jövedelem között (F(4,1967) = 35,12, p = 0,000). Az eredmények nem térnek el szignifikánsan a 2000-es felmérés eredményeitől a 18–24 éves korcsoportot kivéve, ahol alacsonyabb értékeket kaptak. Következtetések: Miközben 2000 és 2010 között a lakosság várható élettartama 3 évvel nőtt, az egészségi állapota nem javult, sőt a 18–24 év közötti korosztályban romolhatott is, nemzetközi összehasonlításban pedig továbbra is a legrosszabbak közé tartozik. Nem csökkentek az egészségi állapottal összefüggő egyenlőtlenségek jövedelem és iskolai végzettség szerint. Orv. Hetil., 2015, 156(50), 2035–2044.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Fanni Rencz, Valentin Brodszky, Márta Péntek, Orsolya Balogh, Éva Remenyik, Andrea Szegedi, Péter Holló, Sarolta Kárpáti, Hajnalka Jókai, Krisztina Herszényi, Emese Herédi, Sándor Szántó, and László Gulácsi

Bevezetés: A psoriasis a leggyakoribb krónikus, szisztémás, immunmediált gyulladásos kórkép, amely elsősorban a bőrt és az ízületeket érintheti. Célkitűzés: Arthritis psoriaticával társuló középsúlyos és súlyos psoriasisos betegek életminőségének és betegségköltségeinek vizsgálata. Módszer: Két egyetemi bőrgyógyászati klinikán keresztmetszeti kérdőíves felmérést végeztek. Eredmények: A vizsgált 57 beteg (65% férfi) átlagéletkora 54,3±11,6 év, életminősége az EQ-5D indexszel mérve 0,48±0,4 volt. Az egy betegre jutó éves átlagköltség 2,56 millió Ft, amelyből 71% a biológiai terápiához kapcsolódó költség és 21% az indirekt költség. Az indirekt költség 95%-a, 506 ezer Ft/beteg/év a psoriasis miatti munkából való kiesés miatt jelentkezik. A szisztémás kezelésben nem részesülő (21%), a tradicionális szisztémás (32%) és a biológiai szisztémás terápiában részesülő (47%) betegek egy betegre jutó éves átlagköltsége sorrendben 493 ezer Ft, 513 ezer Ft és 4,84 millió Ft. Következtetések: A biológiai terápia szignifikáns életminőség-javulást eredményez. Mivel az arthritis psoriaticával társuló psoriasis-betegcsoportban a szisztémás kezelések mindkét kórképben hatásosak, ezért a terápiával elérhető egészségnyereség mérése egészség-gazdaságtani szempontból a két kórkép esetén együttesen is célszerű, mert a valós egészséghaszon nagyobb lehet, mintha csak az egyik kórképet vizsgáljuk. Orv. Hetil., 2014, 155(48), 1913–1921.

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Ji-Bin Li, Phoenix K. H. Mo, Joseph T. F. Lau, Xue-Fen Su, Xi Zhang, Anise M. S. Wu, Jin-Cheng Mai, and Yu-Xia Chen

reliability. Individual reporting a CES-D score ≥21 is defined as a depressed case ( Stockings et al., 2015 ). Following the previous studies ( Penninx, Deeg, van Eijk, Beekman, & Guralnik, 2000 ; Van Gool et al., 2003 ), change in depression status during

Open access
Acta Chromatographica
Authors: Liyi Li, Liming Hu, Bingbao Chen, Yanwen Dong, Zixia Lin, Zhiyi Wang, Congcong Wen, Xianqin Wang, and Shuanghu Wang

kg −1 ) (class 3); the corresponding load diagram (B); PLS-3D score result (C) Biochemical Tests There is no significant difference for glutamic-pyruvic transaminase, total protein

Open access
Journal of Psychedelic Studies
Authors: Kelley C. O’Donnell, Sarah E. Mennenga, and Michael P. Bogenschutz

study population to subjects with a Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D) score of ≥23 (very severe depression), as defined by The American Psychiatric Association’s Handbook of Psychiatric Measures ( American Psychiatric Association, Task Force for

Open access

these three principal components had reached 91.5% ( Fig. 4B ). Eighteen batches of samples were divided into four groups in 3D score plot: Group 1 – S01∼S03; Group 2 – S07∼S09; Group 3 – S04∼S06, S10∼12 and S13∼15; and Group 4 – S16∼S18. Group 1 and

Open access

covers a dose range of 11.9–21.1 μM for sorafenib and 0–7.5 μM for sertraline. An amount of 5.6 μM of sertraline and 15.8 μM of sorafenib were shown to be the doses exhibing highest synergy (d-score: 4,316; Fig.  1c and d showing 2D and 3D synergy maps

Restricted access

cue-reactivity toward addiction-relevant cues)/pooled SD addiction-relevant cues ( DeCoster, 2004 ; Field & Gillet, 2010 ). Thus, positive d scores represent higher cue-reactivity toward the addiction-relevant cues in patients than in control

Open access
European Journal of Microbiology and Immunology
Authors: Katja Fischer, Jan-Moritz Doehn, Christian Herr, Carolin Lachner, Annina Heinrich, Olivia Kershaw, Meike Voss, Max H. Jacobson, Achim D. Gruber, Matthias Clauss, Martin Witzenrath, Robert Bals, Birgitt Gutbier, and Hortense Slevogt

(* p < 0.05). Extent of alveolar lung emphysema in mice exposed to cigarette smoke for 9 months (B) and controls (C). Pictures are representative for 3–5 analyzed lungs – magnification 100× , bar = 100 μm. (D) Score of caspase-3 positive cells in the

Open access