Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for :

  • "Dianthus caryophyllus" x
  • All content x
Clear All

Munkánk során a dísznövénytermesztésben jelentos szerepet játszó szegfu produkciós képességének változását mértük a Pseudomonas fluorescens baktériumtörzsekkel történt rizoszférakezelés hatására. Célunk volt a rizoszféra-kezelés módszertani vizsgálata is, ezen okból a beoltott növényeket különbözo módokon - steril, valamint nem steril talajban - neveltük. Az alkalmazott szegfufajták: Dianthus caryophyllus cv. Scania; cv. Lena; cv. White sim és cv. Arthur sim. Megállapítottuk, hogy a baktériumkezelés hatására a vizsgált szegfufajták virághozama mindegyik módszer esetében megnott a kontrollnövényekéhez képest. Az I. osztályú virágok hozama steril talajban történo neveléskor a kontrollnövények hozamához viszonyítva mintegy megduplázódott. A legjobb eredményt a P. fluorescens Z2, C9, L12 és L13 törzsekkel történt kezelés mutatta. Nem sterilizált talajkeverékben a White sim, aszeptikus nevelési módszer esetében az Arthur sim szegfufajta adta a legtöbb I. osztályú virágot. A hozam szerinti sorrend a fajták között normál talajkörülmények között a következonek bizonyult: White sim, Arthur sim, Lena, Scania, aszeptikus talajkeverékben pedig Arthur sim, White sim, Scania és Lena. A szegfutövek elonevelése a kertészeti gyakorlatban elfogadott módszer. Abban az esetben, ha a szaporítóanyag eloállítása során a kertészetek szelektált, a növényi növekedést, illetve egészséget biztosító baktériumtörzsekkel történo kezelést alkalmaznak, akkor lényegesen hosszabb lehet a produktív, hozamot biztosító idoszak a szegfutermesztésben.

Restricted access

( Dianthus caryophyllus L.). Acta Horticulturae. 405 , 156-163. Effect of preharvest factors on flower quality and longevity of cut carnations (Dianthus caryophyllus L.) Acta Horticulturae

Restricted access

Oullette, G. B., Baayen, R. P., Simard, M. and Rioux, D. (1999): Ultrastructural and cytochemical study of colonization of xylem vessel elements of susceptible and resistant Dianthus caryophyllus by Fusarium oxysporum f. sp. dianthi . Can. J

Restricted access

Ziv, M., Schwarts, A., Fleminger, D. (1987) Malfunction stomata in vitreous leaves of carnation ( Dianthus caryophyllus ) plant propagated in vitro; implication for hardening. Plant Sci. 52 , 127

Restricted access

. 2008 66 315 327 Mayak, S., Dilley, D. R. (1976a) Regulation of senescence in carnation ( Dianthus caryophyllus ): effect

Restricted access

. Bañón , S. , González , A. , Cano , E. A. , Franco , J. A. , Fernández , J. A. ( 2002 ) Growth, development and colour response of potted Dianthus caryophyllus cv . Mondriaan to paclobutrazol treatment. Sci. Hortic. 94 , 371 – 377

Restricted access