Search Results

You are looking at 1 - 10 of 20 items for :

Clear All

: Dionysos. Histoire du culte de Bacchus . Paris 1951 [repr. 1978] Jiménez San Cristóbal , A. I. in press 1: Dionysus Omestes : from Alcaeus to Plutarch. Jiménez San Cristóbal , A. I. in press 2: Fiestas dionisíacas en Lesbos. In Jiménez San

Restricted access

On the East Pediment of the Parthenon on the Acropolis of Athens, completed in 432 BC, the Athenians saw a new image of Dionysos as a young man in relaxed attitude. In the following centuries, this new image was the main manifestation of this god in Greek art. Our hypothesis is that in Kratinos’ comedy Dionysalexandros, in Aristophanes’ Frogs, as well as in Euripides’ tragedy Bacchae the Dionysos on stage had to fit to his iconography. This paper is an attempt to reconstruct Dionysos’ figure as presented to the Athenians in the theatre and thus to better understand the message of the three plays.

Restricted access

Pausanias művének hetedik könyvében, Patrai városának ismertetése során két helyi történetről is tudósít. Az egyik egy kevéssé összetett cselekményű szerelmi novella, amely azonban meglepő fordulatokat tartalmaz. Pausanias maga, bár a történetben egy istennek, Dionysosnak is központi szerepe van, a történetet a szerelem erejéről szóló meseként értelmezi. A másik egy összetettebb, két részből álló mitikus történet, melyhez egy évenként megismételt helyi rítus is kapcsolódik. E második történet első felében szintén fontos szerepe van a szerelemnek és egy istennek, ezúttal Artemisnek, a történet folytatása azonban Artemis helyett Dionysost, s a szerelem helyett az őrületet helyezi a középpontba.Elemzésemben a két történet kapcsán Pausanias hellenisztikus kori nézőpontja és értelmezései, a történetek mitikus tartalma és a rítus közti összefüggéseket vizsgálom — elszakadva egyrészt attól a Pausanias-képtől, amelyet még a tizenkilencedik századból örököltünk, s amely szerint a pausaniasi elbeszélések hátterében mindig valamilyen más forrásszöveg, ez esetben hellenisztikus szerelmi történetek állnak, másfelől attól a valamivel későbbi tradíciótól, mely a rítusokat előszeretettel s gyakran túlságosan is egyoldalúan olvassa rite de passage-ként, kizárólag a beavatási funkció, egyfajta „primitív” örökség felől.

Restricted access

. – Jiménez San Cristóbal , A. I. – Santamaría , M. A. (coord.): Dioniso. Los orígenes (Textos e imágenes de Dioniso y lo dionisíaco en la Grecia Antigua) . Madrid, pp. 275 – 399 . Dihle , A. 2002 : Zu den Fragmenten eines Dionysos-Hymnus . RhM

Restricted access

In this article, which is a fragment of the PhD dissertation just completed, I have analyzed the motif of Dionysos in Vyacheslav Ivanov's book Po Zvezdam. In the first years after Ivanov's return into Russia from abroad, that is approximately from 1905 to 1909, this motif was one of the innermost parts of his message to the Russian readership. Although in the essay Nietzsche i Dionis Ivanov declares that he accepts the Nietzsche's interpretation of Dionysos, step by step he fills the motif with a different content, reinterpreting it in the light of his own ideas. “Dionysos of Ivanov” comprises a group of various ideas, which I expounded systematically in the beginning of the present article. These religious and philosophical ideas are parts of a coherent system, having its own ontology, anthropology and epistemology. As the earlier draft O mnogobožii testifies, the same ideas, without any significant changes, existed in the thought of Ivanov from, at least, 1901 or 1902. Their development could be traced in the author's writings of different genres: in his study Ellinskaja religija stradajušcego boga, poetry, and essays. A specific feature of the book Po Zvezdam is that the Dionysian complex of ideas is expressed in two parallel lines of motifs—in mythological and Christian line. Both lines are equally intended to represent Ivanov's religious-philosophical ideas, although sometimes these ideas appear in the book developed directly in philosophical terms. One can say that Ivanov expresses his Dionysian world-view parallelly in three languages, or three different sets of terms: mythological, Christian, and philosophical. I established also the priority of the underlying system of religious-philosophical ideas over the motif structure of the book Po Zvezdam.

Restricted access

. Triomphe , R. : Prométhée et Dionysos . Strasbourg 1992 . Vlrgilio , Raffaele di : 11 vero volto dei Persiani

Restricted access

Heuzey 2010 A short-term, randomized, double blind, parallel-group study to evaluate the efficacy and safety of dronedarone versus amiodarone in patients with persistent atrial fibrillation: the DIONYSOS

Restricted access
Hungarian Medical Journal
Authors: Emil Fraenkel, Rita Takács, József Hamvas, Gabriella Lengyel and János Fehér

Bedogni, G., Miglioli, L, Masutti, F. et al.: Prevalence of and risk factors for nonalcoholic fatty liver disease: The Dionysos Nutrition and liver study. Hepatology, 2005, 6 , 44–52. Masutti F

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Emil Fraenkel, Rita Takács, József Hamvas, Gabriella Lengyel and János Fehér

Bedogni, G., Miglioli, L., Masutti, F. és mtsai: Prevalence of and risk factors for Nonalcoholic fatty liver disease: The Dionysos Nutrition and liver study. Hepatology, 2005, 6 , 44–52. Masutti F

Restricted access