Search Results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for :

Clear All

The Greeks, both communities and private persons, often attributed to members of the imperial family honorary titles that they did not officilly have. Livia was regarded as Thea Sebaste in Ioulis, Ioulia as Sebaste in Apollonia, Caius Caesar as Parthikos in Kos, Domitian as Theos Aniketos (invictus) in Aphrodisias, and Sabina as Sebaste in Perge. These honorary titles always appear in a cultic context. This suggests that for the Greeks such inofficial titles were comparable with epithets of gods.

Restricted access

Satire 4 is one of the most-criticized poems of Juvenal. Because of its structural problems, certain scholars have even casted doubts on its unity considering it as two fragments patched together by a later editor. The key to understand the satire’s structure is the connection between its two main parts and the central figures thereof, Crispinus and Domitian. Apart from the structural problems, this paper also deals with certain features of the mock-epic as well as the targets of the invective.

Restricted access

A mai Spanyolország területén egyre nagyobb számban előkerülő Flavius-kori municipális törvényeknek egy közös minta, az ún. lex Flavia municipalis szolgált alapul. A téma kutatói több mint száz éve magától értetődő axiómának tekintették, hogy ez az alaptörvény Domitianus hiányzó Germanicus győzelmi jelzője alapján keltezhető. A lex Irnitana felfedezését követően ezt az érvet többen kétségbe vonták, akik pedig kitartottak a régi keltezés mellett, nem cáfolják, sőt nem is említik az ellenérveket, ezenfelül a Germanicus jelző felvételének datálásában mutatkozó eltérések sem mindig tükröződnek a szűkebb szakirodalomban. Jelen dolgozat célja a hagyományos keltezés szilárd alapokra helyezése a Germanicus jelző felvételének, illetve Domitianus titulatúrájában való megjelenésének vizsgálatával és az ellenérvek alapos elemzésével.

Restricted access

Iuvenalis 4. szatírája az életmű egyik legtöbbet kritizált darabja. A szerkezeti problémák miatt egyes kutatók a mű eredeti egységességét is kétségbe vonják azt feltételezve, hogy két, egy későbbi kiadó által összefércelt töredékből áll. A struktúra megértésének kulcsa a két fő szerkezeti egység, s ezzel együtt a két központi karakter, Crispinus és Domitianus közötti kapcsolat feltárása. Az alábbi tanulmány a szerkezeti problémák mellett a mű epikus jellegzetességeivel, illetve az invektíva célpontjaival foglalkozik.

Restricted access

Kampf um den Donauraum unter Domitian und Trajan. (Beiträge zur Völkerkunde von Südosteuropa V/2). Wien-Leipzig. (Akademie der Wissenschaften in Wien. Philosophisch-historische Klasse. Sitzungsberichte, Bd. 217

Restricted access

-Halfmann 1973 = G. Alföldy— H. Halfmann : M. Cornelius Nigrinus Curatius Maternus, General Domitians und Rivale Trajans. Chiron 3 (1973) 331–373. Halfmann H. M. Cornelius Nigrinus Curatius

Restricted access

Südosteuropas V. Aus 500 Jahre vorrömischer und römischer Geschichte 2. Der Kampf um den Donauraum unter Domitian und Traian. Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 217.1. Wien–Leipzig 1937. J

Restricted access

. Strobel, K. 1989 Die Donaukriege Domitians. Antiquitas Reihe l. Bd. 38. Bonn. Tilcsik Gy. 2000 Vas Megyei Levéltári Füzetek 9. Szombathely. Tituli P. Kovács (ed.): Tituli Romani in Hungaria Reperti

Restricted access
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae
Authors: Marietta Csányi, Péter Kovács and Piroska Magyar-Hárshegyi

Imperator Domitian, the Laecanii, and probably C. Flavius and the gens Petronia). Chapter 12 (by Gy. Szakmány and S. Józsa, p. 187–196, Pl. 35–37) contains the very important results of the micropetrographical research of the amphorae produced in the Fažana

Restricted access