Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • "Domitianus" x
Clear All

A mai Spanyolország területén egyre nagyobb számban előkerülő Flavius-kori municipális törvényeknek egy közös minta, az ún. lex Flavia municipalis szolgált alapul. A téma kutatói több mint száz éve magától értetődő axiómának tekintették, hogy ez az alaptörvény Domitianus hiányzó Germanicus győzelmi jelzője alapján keltezhető. A lex Irnitana felfedezését követően ezt az érvet többen kétségbe vonták, akik pedig kitartottak a régi keltezés mellett, nem cáfolják, sőt nem is említik az ellenérveket, ezenfelül a Germanicus jelző felvételének datálásában mutatkozó eltérések sem mindig tükröződnek a szűkebb szakirodalomban. Jelen dolgozat célja a hagyományos keltezés szilárd alapokra helyezése a Germanicus jelző felvételének, illetve Domitianus titulatúrájában való megjelenésének vizsgálatával és az ellenérvek alapos elemzésével.

Restricted access

Iuvenalis 4. szatírája az életmű egyik legtöbbet kritizált darabja. A szerkezeti problémák miatt egyes kutatók a mű eredeti egységességét is kétségbe vonják azt feltételezve, hogy két, egy későbbi kiadó által összefércelt töredékből áll. A struktúra megértésének kulcsa a két fő szerkezeti egység, s ezzel együtt a két központi karakter, Crispinus és Domitianus közötti kapcsolat feltárása. Az alábbi tanulmány a szerkezeti problémák mellett a mű epikus jellegzetességeivel, illetve az invektíva célpontjaival foglalkozik.

Restricted access

Calpurnius Crassust, Tacitus kalandos sorsú kortársát („the perpetual conspirator”), R. Syme több alkalommal is említi monumentális Tacitus-monográfiájában, de „viszontagságait”(vicissitudes) sajnálatos módon érdemben nem tárgyalja. Ezt pótolta a III. Saalburg-kollokvium aktáiban D. Henning, aki fölöttébb tanulságosan ismertette a nyughatatlan (a szakirodalomban hol egzaltáltnak, hol fanatikusnak, megrögzött felforgatónak bélyegzett) Crassus-ivadék hányatott sorsát a „Vierkaiserjahr”-t követő zűrzavarok utáni évtizedekben, egészen az állítólag iniussu Hadrianitörtént likvidálásáig. Mi megpróbáltuk a kortárs Tacitus párhuzamos pályáját követni, illetőleg magyarázni: Crassus is, az ifj. Plinius is, meg még sokan asszisztáltak Domitianus „zsarnoki tombolása”mellett; és Tacitus? Nevéhez méltóan hallgatott,akárcsak a nyilvánosság előtt annak idején Cicero (tacendo et latendo),és így - az emberiség szerencséjére, okulásul - a maga módján megörökíthette a viharos század történéseit.

Restricted access

, E. 1983 Ein Siegesdenkmal aus dem Zeitalter des Domitianus und eine senatorische Cursusinschrift in Savaria. ActaArchHung 35, 3–111. Tóth, E. 2001 A császárkultusz főoltára Pannonia Superiorban. ArchÉrt 126, 5

Restricted access