Search Results

You are looking at 1 - 10 of 152 items for :

  • All content x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: János Tomcsányi, Zoltán Nényei, Balázs Sármán, Hrisula Arabadzisz, András Zsoldos, and Tamás Frész

2525 2538 De Winter, R. J., Wellens, H. J. J., Wilde, A.: A new ECG sign of proximal LAD occluison. N. Engl. J. Med., 2008, 359 , 2071

Restricted access

system. The purpose of the measurement system is to determine the fatigue, stress levels and overall ability of airplane and helicopter pilots and air traffic controllers to perform their job. This requires simultaneous ECG (electrocardiography), EEG

Open access

References [1]. E. Kékes I. Édes 2007 The value of the transtelephonic ECG system in the clinical praxis of cardiology Orv. Hetil. 148 1443 – 1449 . [2]. S. D. Solomon S. Zelenkofske J. J. McMurray 2005 Sudden

Restricted access

Az akut coronariaintervenció korában a myocardialis infarctust elszenvedő beteg nagyon gyorsan, néhány nap után haza vagy rehabilitációra kerül. A betegeknek a halálozása ugyanakkor az infarktust követő első hónapban a legmagasabb. Az elsősorban veszélyeztetettek a jelentős szívizomvesztést elszenvedő, csökkent szisztolés bal kamrai funkciójú betegek. Fontos lehet ezért ezen betegeknél – a telemedicina fejlődésével lehetőséget teremtő – új módszerek kidolgozása a ritmuszavarok otthoni monitorozására. Célkitűzés: Annak vizsgálata, hogy internetalapú folyamatos otthoni aritmiamonitorozás milyen biztonságossággal alkalmazható akut myocardialis infarctust elszenvedő, coronariaintervención átesett, csökkent balkamra-funkciójú betegeknél a hazabocsátás utáni első hónapban. Módszer: Számos transztelefonos EKG-monitor-rendszer működik, de a szerzők egy olyan új technológiával szerzett tapasztalataikat ismertetik, ahol a beteg aktivációjától független, folyamatos EKG-észlelés zajlik interneten keresztül. Az internettel nem rendelkező betegeknél kifejlesztésre került egy mobil internetre csatlakozó vevőegység is. Eredmények: Tíz, infarktus után otthonába távozó, 40% alatti ejekciós frakcióval rendelkező betegnél végeztünk monitorozást. A mérések kumulatív ideje összesen 170 nap volt. A teljesen zajmentes időszak 98% volt, hibamentes EKG 99% volt. Hatvanhat összes alarm átlagos nyugtázási ideje 27 szekundum volt. Az alarm/nap 0,39-nak adódott, és a riasztások pozitív prediktivitása 0,106 volt. Az összes alarmidő 29,8 percnek adódott, ami napi bontásban 10,5 szekundumot jelentett. Következtetések: Módszerünk alkalmasnak látszik a kórházból hazakerült betegek otthoni monitorozására úgy, hogy viszonylag nagy százalékban lehet hibamentes EKG-t regisztrálni a kifejlesztett mellpánt segítségével. Az alacsony riasztási idő azt jelenti, hogy sok beteg egyszerre történő monitorozása is kellő biztonsággal megoldható. A fenti módszert és eredményeinket azért tartjuk fontosnak bemutatni, mert ilyen „szoros” otthoni monitorozásról sem publikációt, sem terméket, illetve szolgáltatást nem találtunk.

Restricted access

Laguna, P., Jané, R., Caminal, P.: Automatic detection of wave boundaries in multilead ECG signals: Validation with the CSE database. Comput. Biomed. Research 27 , 45-60 (1994

Restricted access
Physiology International
Authors: M Zdravkovic, B Milovanovic, S Hinic, I Soldatovic, T Durmic, G Koracevic, S Prijic, O Markovic, B Filipovic, and D Lovic

Introduction Electrocardiogram (ECG) and echocardiographic changes in athletes are common and usually reflect structural and electrical remodeling of the heart as an adaptation to regular physical training and hemodynamic

Restricted access
Interventional Medicine and Applied Science
Authors: Mahmut Yesin, Turgut Karabağ, Macit Kalçık, Süleyman Karakoyun, Metin Çağdaş, and Zaur İbrahimov

posterior, and dorsalis pedis pulses were palpable and similar between the right and left limbs. A 3/6 diastolic decrescendo murmur was heard along the left sternal border. Electrocardiography (ECG) showed normal sinus rhythm without any ST segment or T

Open access

Burnes JE, Taccardi B, Mac Leod RS, Rudy Y: Noninvasive ECG imaging of electrophysiologically abnormal substrates in infarcted hearts. Circulation 101, 533–540 (2000) Rudy Y

Restricted access

Seattle Criteria increase the specifcity of preparticipation ECG screening among elite athletes . Br. J. Sports Med. 48 , 1144 – 1150 ( 2013 ) 5. Cappato R , Furlanello F , Giovinazzo V , Infusino T , Lupo P , Pittalis M , Foresti

Restricted access

Antman, E. M., Chadda, K. D., Kushnik, H. és mtsai: Transtelephonic ECG transmission for management of cardiac arrhythmias. Am. J. Cardiol., 1986, 58 , 1021

Restricted access