Search Results

You are looking at 1 - 7 of 7 items for :

  • "Európai Felsőoktatási Térség" x
  • All content x
Clear All

: 2019. 02. 16.] 12 Hrubos I. (2016) Az európai felsőoktatási térség kialakításának második szakasza: helyzetkép félidőben. In: Fehérvári, A., Juhász, E., Kiss, V. Á. & Kozma, T

Open access

Az Európai Felsőoktatási Térség kialakítását célzó folyamat (az ún. Bologna-folyamat) fontos állomása volt 2003. szeptember közepén az európai oktatási miniszterek számára rendezett berlini konferencia. Ebben a cikkben először az előkészítés egyik fontos dokumentumcsomagjával, a résztvevő országok nemzeti jelentéseinek (National Reports) összefoglalásával foglalkozom, s ezek alapján néhány következtetést vonok le a folyamat jelenlegi állásáról a kiemelt területeken. Ezután a Berlinben kiadott kommüniké figyelemreméltó új vonásait emelem ki, visszatérve az országjelentésekből kirajzolódó képre.

Restricted access

Absztrakt:

A magyar felsőoktatás meghatározó nemzetközi környezetét elsősorban az Európai Felsőoktatási Térség jelentette a vizsgált időszakban. Az elemzés három szinten történik. Az első a kormányzati szint, amely a Bologna-reform dokumentumai alapján követhető. A második az intézményi szint, az Európai Egyetemi Szövetség keretében végzett vizsgálatok, elemzések alapján. Végül a szubsztantív szintet azok a kutatások jelentik, amelyekről az Európai Szociológiai Társaság tudományos rendezvényei számolnak be. Két konkrét témával foglalkozik részletesebben az írás, az intézményi autonómia kérdésével és az Európába történő tömeges bevándorlásból adódó felsőoktatási feladatokkal.

Open access

A terminológusok feladata, hogy a fogalmi rendszerek ismerete mellett a nyelvi rendszert is kezelni tudják. A magyar felsőoktatásban a szaknyelvoktatás és a terminológia hosszú ideig a szakmai képzéshez kötődött. Az utóbbi években a terminológia önálló diszciplínaként, majd önálló szakként bekerült a felsőoktatásba. Jelenleg a magyar felsőoktatás az Európai Felsőoktatási Térség része, a képzések többsége a Bologna-rendszer keretében működik. Ennek keretében nyílt lehetőség arra, hogy mesterszakként indítsuk el a terminológusképzést magyar nyelven, két éves képzés formában a Károli Gáspár Református Egyetemen, Budapesten. A tanulmány célja annak bemutatása, hogy a terminológia-oktatás fontos szerepet játszik a magyar nyelv, kultúra és identitás megőrzésében.

Restricted access

. 7 Hrubos I. (2016a) Az Európai Felsőoktatási Térség kialakításának második szakasza. Helyzetkép félidőben. In: Fehévári A., Juhász E., Kiss V. Á. & Kozma T. (eds): Oktatás és fenntarthatóság. HERA

Open access

. http://mek.oszk.hu/09400/09499/ [Letöltve: 2018. 06. 04.] 7 Hrubos I. (2015) Az Európai Felsőoktatási Térség kialakításának második szakasza. Helyzetkép félidőben. In: Fehévári A

Open access

). Napjaink reformja: az Európai Felsőoktatási Térség létrehozása . Educatio , 1 , 51 – 64 . http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/SORBONNE_DECLARATION1.pdf (accessed 1 July 2018) . Kehm , B. M. ( 2006 ) The implementation of Bachelor and master

Open access