Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for :

  • "European attitude" x
  • All content x
Clear All

Az utóbbi évtizedekben Európában is alapvető társadalmi változások történtek, amelyek a családjogi szabályozást ugyan nem, de a családok életét alapvetően befolyásolták. Megszűnt a házasság kizárólagos szerepe, egyre elfogadottabbá s ezzel egyidejűleg gyakoribbá vált a házasságon kívüli együttélés, az élettársi kapcsolat. Emellett nőtt és jelenleg is nő a bontások száma. Megsokszorozódtak a családmodellek is. Bár a házasság egységes jogi intézmény, a házasságban élők konkrét kapcsolata más és más életkoruktól, életvitelüktől, vagyoni viszonyaiktól, a közös gyermek lététől függően. Az élettársi kapcsolat a házasságnál lényegesen nehezebben határolható be, miután sem kezdő, sem záró időpontja nem formális. Az alábbiakban a házasság és részben vele összevetve az élettársi kapcsolat mint jogi és társadalmi jelenség kerül vizsgálatra, elsősorban arra keresve a választ, hogy akár a házasság, akár az élettársi viszony esetében szövetség- vagy szerződésjellege-e a meghatározóbb. Mind a házasság, mind pedig – igaz, lényegesen szűkebb terjedelemben – a különneműek de facto élettársi kapcsolata vonatkozásában több réteget érintünk: a hatályos jogi szabályozást, annak (bizonyos kérdésekben) az ítélkezési gyakorlatban történő alkalmazását, továbbá a várható új szabályozást, illetve azt, hogy a társadalom miként látszik felfogni ezeket az intézményeket. Külön kitér a tanulmány a vagyonjogi kérdésekre; a házastársak, illetve élettársak vagyoni helyzetének jogi szabályozására, annak az ítélkezési gyakorlatban történő értelmezésére. A vagyonjogi megítélés megfelelően jelzi a jogalkotói, jogalkalmazói elvárásokat. Noha a megközelítés a magyar jogi és társadalmi hozzáállásra fókuszál, röviden említjük azt is, hogy mennyiben eltérő, mennyiben hasonló a házasságról (és az élettársi viszonyról) alkotott európai felfogás.

Restricted access

It is the theoretical background of the linguistic image of the world that serves as a base to the author to present Slovenian and Slovak magic formulae as the archaic strata of the language. She has chosen texts of the same type from the scope of Slovenian and Slovak peasants’ way of healing. The Slovak texts were collected by the author at the end of the 20th century, while the Slovenian texts which were set down earlier are quoted from Vinko Möderndorfer’s work. Apart from the common Central European attitude, the author also points out the unique, national, and linguistic features, all reflected by the linguistic image of the world.

Restricted access

Digital risk analysis of cardiovascular diseases: new opportunities for the patients

A Szív-Érrendszeri Prevenciós Program (SZÉP©™) alkalmazása a gyakorlatban

Orvosi Hetilap
Authors: Csaba Arnold, Zoltán Englert, Csaba Szabadhegyi, and Csaba Farsang

–1187. Hobbs, F. D. R., Erhardt, L.: Acceptance of guideline recommendations and perceived implementation of coronary heart disease prevention among primary care physicians in five European countries: the Reassessing European Attitudes about Cardiovascular

Restricted access

–1187. Hobbs, F. D. R., Erhardt, L.: Acceptance of guideline recommendations and perceived implementation of coronary heart disease prevention among primary care physicians in five European countries: the Reassessing European Attitudes about Cardiovascular

Restricted access

Medrano, J. (2003): Framing Europe. Attitudes to European Integration in Germany, Spain, and the United Kingdom . Princeton-Oxford: Princeton University Press. Diez Medrano J

Restricted access

E., Ujhelyi K., Farsang A. and Boda Zs. (2006): Opportunities and Challenges of Sustainable Consumption in Central and Eastern Europe: Attitudes, Behaviour and Infrastructure. The Case of Hungary. In Conference Proceedings: Sustainable Consumption

Restricted access