Search Results

You are looking at 1 - 10 of 18 items for :

  • "European values" x
  • All content x
Clear All

Absztrakt:

A tanulmány áttekinti a Nemzeti Alaptanterv (Nat) megszületését és annak formálódását (1989–1995, 2003, 2007, 2012, 2018). Bemutatja a Nat megszületésének hazai kronológiáját és annak európai hátterét. Felvillantja az implementáció, az adaptáció tapasztalatait, majd kitér a mai Európa Nat-szerű konstrukcióira, s azok oktatásirányítási szerepére, rávilágítva e szerep alakulásának ingajellegére. Bemutatja az európai értékek – beleértve az Európai Unió értékeinek – a Nat-okban történő megjelenését. Befejezésül a szerző rámutat, hogy a Nat erőket lekötő, sőt fékező fogoly a saját maga képviselte hierarchikus műfajrendszerben.

Open access

Post- Communist Studies 45 ( 1–2 ): 11 – 25 . Zídková , H. – Tepperová , J. – Helman , K. ( 2016 ): Tax Evasion Views – European Values Study Results. In: Špalková , D

Restricted access

The author analyses the existence of a youth subculture, as it appears in two subcultural spheres on the basis of interviews and her experience of fieldwork carried out in a city in Central Europe. Values and experiences which are connected to the underground electromusic actions are discussed, while the places and modes of cultural actions are studied. The subcultural patterns which increasingly influence the youth of the cities reflect an estrangement from the city life. The liminal phases of estrangement recur in the life of the individual, they provide a possibility to gain communal experiences and to establish special subcultural values. These are possible only with the adaptation to the cultural pattern and with the acceptance and usage of subcultural activities.

Restricted access

Tanulmányunk második részében bemutatjuk a gazdasági növekedés és életminőség néhány lehetséges elméleti összefüggését. Ennek alapján egyrészt kísérletet teszünk arra, hogy leírjuk a magyar népesség jóllétének hosszú távú alakulását a rendszerváltozástól napjainkig. Másrészt ezen változásokat megkíséreljük összekapcsolni a bruttó hazai termék (GDP) ugyanezen időszakbeli alakulásával. Tizenkét olyan felmérés (Hungarostudy, European Values Study, European Social Survey, International Social Survey Program; összelemszám: 42 086 fő) adatait elemezzük, melyek az elmúlt 20 év során felmérték a magyar népesség egyes életminőség szempontjából lényeges jellemzőit. Az elemzett változók közé tartozott a szubjektív egészség, boldogság és élettel való elégedettség, az emberekbe vetett általános bizalom, a társas támogatás és a depresszív tünetek súlyossága. Az eredmények összességében két fontos összefüggésre mutatnak rá. (1) Igazolódott, hogy a rendszerváltozás időszaka a szubjektív jóllét szempontjából mélypont volt a magyar társadalomban, az azóta eltelt időszak először jelentősebb, majd lassabb növekedést mutat, melyet a jelenben a stagnálás és visszaesés jelei követnek. (2) A GDP változásával való összefüggés nem egyértelmű — a jóllét növekedése 1991 és 2000 között összességében párhuzamosan haladt a GDP növekedésével, de a következő évtized adataiban arra utaló összefüggéseket is találtunk, mely szerint a jóllét jellemzői (elégedettség, boldogság, emberekbe vetett bizalom) átmenetileg a GDP növekedése mellett is jelentősen romolhatnak. Az eredmények megerősítik továbbá a társadalmi jóllét rendszeres mérésének, egy Nemzeti Összjólléti Index kialakításának és monitorozásának szükségességét.

Restricted access

The influx of Polish workers into the UK requires a renewal of migration theories and presents important empirical puzzles. Both problems stem from the specificity of this migration wave, which does not correspond to classical models. The inadequacy of classical migration theories is demonstrated by the inaccuracy of forecasts from before 2004. The ‘optimistic’ forecasts (e.g. Boeri and Brücker 2001) foresaw an influx many times smaller than the actual one. But the ‘pessimistic’ forecasts were wrong when expecting a movement towards social benefits (so-called ‘social raids’). The paper shows how the influx of Polish workers is different from previous migration waves: it is, at least in the intention, short-term, and includes a high share of young women. In addition, these workers maintain strong contacts and networks with their home country (frequent travel, new communication technologies), often compare living conditions from different European countries, and show an unforeseen willingness to join local trade unions. The issue is therefore if these people qualify for the definition of (classic) ‘migrants’, or of ‘transnational migrants’ (Pries 2003) or even of ‘cosmopolitans’ (Cohen 2004)? In this way they could, for instance, combine Polish, British, and generally European values on work and social customs. The paper combines the Worker Registration Scheme data with early findings from research (interviews, case studies) on Poles in the West Midlands. This region has the largest number of new Polish migrants in the UK (17% of the total), together with numerous ‘old’ Polish communities. This case is particularly interesting because in this region the share of Poles working through temporary agency employment is the highest (57%). Experiences of both mobilisation and segregation confirm the ambivalent and dynamic nature of this migration wave.

Restricted access

. , & Hyde , J. S. ( 2013 ). Half the human experience: The psychology of women . Belmont, CA : Wadsworth Publishing . European Values Survey ( 1999 ). Percentage of people that think a woman has to have children

Restricted access

crisis of freedom, solidarity, empathy, values of autonomy (crisis of universal humanistic values and crisis of European values), furthermore exposure to manipulations of the post-truth era, and the “fear industry” ( Beck, 2007 ). The influencing effects

Open access

crisis of freedom, solidarity, empathy, values of autonomy (crisis of universal humanistic values and crisis of European values), furthermore, exposure to manipulations of the post-truth era, the “fear industry” ( Beck, 2007 ). The influencing effects of

Open access

Oaks, CA: Sage. Donahue, M. J., & Benson, P. L. (1995). Religion and the well-being of adolescents. Journal of Social Issues, 51, 145–160. European Values Study (2006). http

Restricted access

economic literature on the factors associated with subjective well-being. Journal of Economic Psychology, 29 (1), 94—122. EVS (2011). European Values Study Longitudinal Data File 1981—2008 (EVS 1981—2008). GESIS Data Archive

Restricted access