Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • "Eustathios" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Eustathios, the illustrious scholar and clergyman of the 12th century AD, wrote a commentary to Pindar’s epinician odes, from which only the proem survives. Eustathios treatment of the lyric poet, his ideas and criteria of literary criticism have not been re-assessed since Kambylis’ interpretation and text edition (1991). The aim of this paper is to supply this re-evaluation. Besides, a new Homeric allusion and some evidence for Eustathios’ productive imitation of Pindar’s style are dealt with.

Restricted access

A tanulmány a Hérodotos művében olvasható talányos történet (V. 18-21) új értelmezési kísérlete. Hét perzsa követ az kifejezéssel jellemzi a társaságukban jelenlévő szabad makedón nőket. A korhelykedő követeket az ifjú I. Alexandros legyilkoltatja, majd a keresésükre küldött perzsákat egy dinasztikus házassággal lekenyerezi. A perzsa nők szépségére utaló kifejezés hírhedtté vált az ókorban. Ps. Longinos és Eustathios elmarasztaló kritikája mellett talán Aristophanés is Hérodotos ezen helyére utal, mikor az Acharnaibeliekben Álartabast színre lépteti. A keleties ízű történet számos, az iráni uralkodó törvényes hatalmával kapcsolatos elemet hordoz. A nagykirályt képviselő hét főember felrúgja a perzsa szokásokat, és joggal bűnhődik, akárcsak a mitikus őskirály, Yima. Kallisthenés, Alexandros trónigényének perzsa hagyományokat követő ideológusa e hérodotosi történetet fordítja ki. A pajzán kifejezés Alexandros ajkán (Plut. Alex.21) - markáns ellentétben a hét követ magatartásával - a makedón uralkodó önuralmát és a Dareiostól elismert jogos trónutódlását bizonyítja.

Restricted access

Aristonici reliquiae emendatiores, Göttingen (repr. Amsterdam: Hakkert, 1965). Hedberg, T. 1953 Eustathios als Attizist, Uppsala: Almqvist & Wiksell Hillgruber, M. 1994 Die Pseudoplutarchische Schrift De

Restricted access

Lénaion, orchéstra és a régi agora •

Megjegyzések az archaikus Athén topográfiájához

Antik Tanulmányok
Author:
Gyula Lindner

, amely a szóban forgó fa mellett állt. 20 A Suda szerint a színház felépülte előtt ikrián ültek a nézők, sőt a népgyűlésben is használtak effélét. 21 Phótios és Eustathios is megerősíti az ikriára

Open access