Search Results

You are looking at 1 - 10 of 18 items for :

  • "Felső-Tisza-vidék" x
  • All content x
Clear All

Polgár-Csőszhalom település tágabb mikroregionális kapcsolatainak vizsgálata a késői neolitikum gazdaságtörténeti viszonyainak rekonstrukciója szempontjából különösen érdekesnek ígérkezik. Ez a problémafelvetés vezetett a korábbi szakirodalomban már többször említett, az elterjedési térképeken ábrázolt Hajdúböszörmény közigazgatási területéhez tartozó Pródi-halom lelőhely behatóbb vizsgálatához. A halom légvonalban körülbelül 20 km-re délkeletre helyezkedik el Polgár-Csőszhalomtól, egy korábbi ártéri sziget keleti végében. A közel 4 m magas domb környezetének felszínét sűrűn borítják egy feltehetően Árpád-kori templom szétszántott, a mezőgazdasági művelés által folyamatosan pusztított maradványai. A topográfiai megfigyelések eredményeinek ellenőrzésére 2007-ben a Pródi-halmon kis léptékű kutató ásatást végeztünk. A késő neolitikus leletek mellett bronzkori, római császárkori szarmata és Árpád-kori emlékek kerültek napvilágra. A körvonalazott régészeti előzmények után végzett magnetométer felmérés eredményeként a Pródi-halom körül többszörös körárok-rendszer képe bontakozott ki. A 2008-as felmérés és a halom környékén végzett többszöri helyszíni szemle alapján rekonstruálhatóvá vált a kiemelkedéstől nyugati irányban, mintegy 550–600 m hosszan húzódó egykori újkőkori település. Ennek foltja lényegében követi a kelet–nyugati dombhát 92,5 m-es szintvonala által körülhatárolt területet, így közel 7–8 ha kiterjedésűre becsülhető. Ezen belül az egykori rondella területe nagyjából 3–3,5 ha területet foglalhatott el.

Restricted access

Bóna 1998 = I. Bóna : Az Árpádok korai várai [Die frühen Burgen der Árpáden]. Debrecen 1998. Dienes 1986 = I. Dienes : Szabolcs-Szatmár megye régészeti emlékei II. A Felső-Tisza-vidék a 10. században

Restricted access

Tamás és munkatársai (1999): Az árvízveszély társadalmi megítélése és az árvízveszély visszhangja. Felsö-Tisza-vidék, 1998 ösz. Kézirat. Budapest. Az árvízveszély társadalmi megítélése és az árvízveszély

Restricted access

magyarországi jelképes trepanációk (Symbolically Trephined Skulls in Hungary). AnthrKözl 4, 3–32. Révész L. 1996a A karosi honfoglalás kori temetők. Adatok a Felső-Tisza-vidék X. századi történetéhez (Die Gräberfelder von Karos aus der

Restricted access

Kalicz, N. 1994 Wenden des Spätneolithikums im Oberen Theißgebiet (Fordulatok a Felsö-Tisza-vidék késöneolitikumában). JAMÉ 36, 263-290. Wenden des Spätneolithikums im Oberen

Restricted access

. Révész, L. 1986 Gömbsorcsüngős fülbevalók a Kárpát-medencében (Ohrgehänge mit Kugelreihenanhänger im Karpatenbecken). HOMÉ 25–26, 141–159. Révész, L. 1996 A karosi honfoglalás kori temetők. Régészeti adatok a Felső-Tisza-vidék X

Restricted access

). HOMÉ 27 513 541 Révész, L. 1995 A karosi honfogaláskori temetők. Régészeti adatok a Felső-Tisza vidék X. századi

Restricted access

. 1996 A karosi honfoglalás kori temetők. Régészeti adatok a Felső-Tisza-vidék X. századi történetéhez (Die Gräberfelder von Karos aus der Landnahmezeit. Archäologische Angaben zur Geschichte des Oberen Theißgebiets im 10. Jahrhundert). Miskolc

Restricted access

Hungary – Perspectives from the Upper Tisza region (Társadalmi erőforrás a kelet-magyarországi korai földművelő közösségekben a Felső-Tisza-vidék szemszögéből). JAMÉ 36, 79–99. 1997 The origins of tells in Eastern Hungary. In: P. Topping (ed.): Neolithic

Restricted access

Révész 1996 = L. Révész : A karosi honfoglalás kori temetők. Régészeti adatok a Felső-Tisza-vidék történetéhez (Die Gräberfelder von Karos aus der Landnahmezeit. Archäologische Angaben zur Geschichte des oberen Theißgebietes im 10. Jahrhundert

Restricted access