Search Results

You are looking at 1 - 10 of 14 items for :

  • "Finite element meshes" x
  • All content x
Clear All

Ivanyi P. Finite element mesh conversion based on regular expressions, Advances in Engineering Software , Vol. 51, 2012, pp. 20–39. Ivanyi P. Finite element mesh conversion based on

Restricted access

Geuzaine C., Remacle J. F. Gmsh: a three-dimensional finite element mesh generator with built-in pre- and post-processing facilities, International Journal for Numerical Methods in Engineering , Vol. 79, No. 11, 2009, pp. 1309

Restricted access

Internet alapú tudásbázis” című project 2003. évi beszámolója. BME Hidak és Szerkezetek Tanszéke, KÉSZ Kft., StruSoft Kft., Budapest, 2003. december 20. 30–39. Kirchner, I.: Finite element mesh . 1.1.9. Chapter of FEM

Restricted access

three-dimensional finite element mesh generator with built-in pre- and postprocessing facilities , International Journal of Numerical Methods inEngineering, Vol. 79 , No. 11 , 2009 , pp. 1309 – 1331 . [13

Restricted access

visualize finite element meshes , Advances in Engineering Software , Vol. 79 , 2015 , pp. 81 – 90 . [3] Maglo A. , Courbet C. , Alliez P

Restricted access

A konfigurációs mechanika – melyet első kutatója tiszteletére Eshelby-féle mechanikának is neveznek – a kontinuummechanika egyre fontosabbá váló területe. A koncepció maga nem tekinthető új keletűnek, mivel Eshelby munkásságában az 1950-es évek elejétől találkozhatunk a témával. Mindazonáltal a numerikus módszerek elterjedése miatt és a nagy számítási kapacitással rendelkező számítástechnikai eszközök megjelenésével új lehetőségek nyíltak meg a tématerület gyakorlati alkalmazásait illetően. Az Eshelby által bevezetett feszültségtenzor az anyagokban található inhomogenitások hatásainak vizsgálatát teszi lehetővé. Az abból származtatott úgynevezett konfigurációs erő a mechanika számos területén kínál komoly felhasználási lehetőségeket. Jelen cikk témája a konfigurációs mechanika elméletének rövid bemutatása, majd a jelenleg leginkább elterjedt, a konfigurációs erő numerikus számításán alapuló alkalmazások bemutatása. Ez három nagy területet foglal magába. A konfigurációs erő egyik leginkább kecsegtető alkalmazási lehetősége a törésmechanikai problémák területén jelentkezik. Másik nagy terület az alak- és szerkezeti optimálás. Végezetül egy újszerű és eredményesen alkalmazható eljárás került bemutatásra, mely a numerikus megoldás pontosítását célozza a végeselem háló kezdeti konfigurációjának optimalizálásán keresztül. Ez utóbbi felhasználási terület alkalmazását néhány egyszerű tesztpélda is szemlélteti.

Restricted access

] Iványi P. Parallel conversion of finite element meshes , Pollack Periodica , Vol. 9 , No. 3 , 2014 , pp. 89 ‒ 102 . [8

Restricted access

– 4195 . [19] Perrin-Bir R. , Coulomb J. L. A three dimensional finite element mesh connection for problems involving movement , IEEE

Restricted access

Computer Aided Design (CAD) model, the preprocessor automatically generates the finite element mesh with human correction and post-processing. The postprocessor helps visualize the results [ 6, 7 ]. In this research LS-DYNA professionally finite element

Open access

Computer Aided Design (CAD) model, the preprocessor automatically generates the finite element mesh with human correction and post-processing. The postprocessor helps visualize the results [ 6, 7 ]. In this research LS-DYNA professionally finite element

Open access